a5:1Him 18:7-8; Nag 22:30
b5:3-4Kol 2:5
c5:51Ti 1:20
d5:6Gal 5:9
e5:7-8Nag 16:3; Ais 53:7; 1Pe 1:19
f5:112Te 3:6; Tit 3:10
g5:12-13Nag 13:5, 17:7

1 Corinthians 5

Araturán sáksák

a Má rang buhang, te dikte parai singing suri tilik sápkin tatalen erei narsá gam ngo kes tili gam a lu araturán sáksák mai áruán wák si kákán. Matngan tatalen er a longoi a lala sápkin taladeng! Wa rung kápdite ruruna i Káláu, kápdite lu longoi á matngan sápkin ngorer. Ái sár kes tili gam er gam ruruna ákte longoi. Ngádáh, gam sum má gamá tang suri á matngan tatalen er ngo kápte? Na, wa gam tu taltaladeng sár má kápgamte hol suri ngo gama anokwai. Kápate kuluk á ngorer! Táit a kuluk gama longoi, gama sum má gamák tang má gamáng ketsikrai á kálámul erei tili katbán i gam á tan tám ruruna.

b A támin ngo kápán páplun i iau a bokoh alar gam, mái sár kang kunlán hol a erei katbán i gam, ki a ngoro iau kis sang tiklik mam gam. Má suri kálámul erei a longoi sápkin, minái á sál iakte hol on ur on á kálámul er suri gita anokwai ngoi i ngisán ái Konom Iesu. Iau nem i gam ngo gama kis talum. Má on á kis talum erei, gama ruruna i rakrakai si kángit Konom Iesu ngo a kis tiklik mam gam iatung, má gama hol páptai mul ngo kang kunlán hol erei tiklik mam gam. c Má iak sormángát i gam ngo gama sisdo tari kálámul er uri limán ái Satan suri nák abilbilingnai kápán páplun mai lala taun. Má ngo kápán páplun na áslai arabilbiling er, ki na hol kaleng gut má nák tapriu sur Káláu na mák sák i tanián kálámul er namur i bung si Konom Iesu.

d Kápate kuluk ngo gam hol i gam sang ngo gam pilpil, má sápkin tatalen er a kis besang i katbán i gam. Ngádáh, kápgamte mánán ngo mudán yis sár a sinim i palawa mák sut no i beret? e A talas uri narsá gam ngo hirá sang matananu Israel di lu mur i tatalen ngoromin. I bungán longsit án sorliu palai, di mulán timani kándi rum. Di lu long pala noi yis tilatung suri nák pilpil á rum, kabin yis erei a tur arwat mai sápkin tatalen. Má ngorer i bungun longsit erei, di lu ani beret káp a tini sut kabin kápte te yis on. Má beret er a tur suri kálámul a sengsegeng alari sápkin tatalen. Io, dik lu up bingi gengen sipsip, má dárán dik lu salsi iamuni rukruk má i aru risán kándi mátán sál. Má onin ái Karisito sár á kángit sipsip ngorer i sipsip tili longsit án sorliu palai, má ákte mat suri ái Káláu na sáras pas git tili lalin kángit sápkin. Má ngorer, gita mur i tatalen kándi á matananu Israel má gita long palai yis án aramikmik má sápkin tatalen tili katbán i git na mák sinim i git no. Ki ngorer kángit hol na pilpil má ninsi git mul, má koion gita mángát pasi kálámul er a lu mur i sápkin suri na lu kis i katbán i git.

Má tungu i pákánbung iau le ur main narsá gam, iau parai si gam ngo koion gama araturán mam rung di lu araturán sáksák, 10 mái rung di lala kon suri táit, mái rung di lu rasi táit káián lite, mái rung di lu lotu uri narsán angagur án káláu. A támin iau parai ngorer, má gam gam hol on ngo iau parai sur rung kápte di ruruna, be? Auh, káp iau te para di. Ngo na han ngorer i kak holhol sur di, ki á gam káp gama te han liu mainái, gama bokoh sár. 11  f Má inái iau le mul suri ina para talsai sár i táit iau parai tungu. Ngo tekes a parai si gam ngo a ruruna i Karisito, ái sár a lu araturán sáksák, ngo a lu lala kon suri táit káián lite, ngo a lu lotu uri narsán angagur án káláu, ngo a lu perek mai sápkin ngudun, ngo a taba kán ngin, ngo a lu siksikip, ái á matngan kálámul er koion gama araturán mai. Áá, koion gama araturán mai má koion á árár pasi uri kamu rum suri gama namnam tiklik. 12  g Kápte kak talar á iau suri ina hol pasi nagogon uri di ái rung kápte di ruruna. Ái Káláu sang na nagogon i di. Má sur rung di ruruna i Káláu, á gam sang gama hol pasi nagogon uri di. Má ngorer gama mur on erei a parai i Buk Tabu ngo, “Gama sikra palai kálámul sáksák tili katbán i gam!”

Copyright information for `SGZ