a6:4-6Mat 10:22; Eba 10:26-27; 1Io 5:16
b6:8Tgk 3:17-18; Mat 13:7, 22
c6:10Eba 10:32-34
d6:13-14Tgk 22:16-17
e6:17-18Lál 23:19
f6:19-20Him 16:2-3

Hebrews 6

Io, má ngorer koion gita goion kalik, má koion gita lu balbal aratintin masik mai tan mulán worwor sur Karisito ngoro minái:

  • hol kaleng alari tan sápkin a lu lam git uri nagogon án minat,
  • má ruruna uri kán him ái Karisito er a hul aliu pas git,
  • má aratintin uri arsiu,
  • má oboi lim git i kálámul suri arakrakai on,
  • má aptur kaleng alari minat,
  • má aratintin suri pákánbung ái Káláu na nagogon palai tan tám abulbul.
Tan táit erei a kuluk, mái sár ngo gita balbal parai tan táit er, ki kápte gita han sorliu suri gitáng kaukak má namur giták matkán kálámul. Ngo kángit tu sukis iatung i mulán aratintin, gita ngorer i kálámul a longoi rum má a atri tan torson rum, má káp melek mul a rabut palai ki ákte lu bali atur kalengnai. Má kán tu balbal longoi ngorer, má káp a tini laukai má nák iatih on. Áá, koion gita ngorer.
Ngo ái Káláu na mángát pala git, ki gita maras uri matkán hol. Ngorer koion gita balantahni tan mulán táit er, má gita pusak pasi má giták han sang má gita láklák uri hol a matuk.

a Má suri dáh iau parai “ngo ái Káláu na mángát pala git”? A kabin a mon á matngan kálámul alatung ái Káláu kápnate mángát palai. Matngan kálámul erei a ngoromin. I kesi pákánbung sang tungu, Tanián a Pilpil ákte atalsai kán hol sur Karisito má suri kán him er a aliu pas git, má kálámul er ák talas ur on. Má kálámul er a atur páptai artabar si Káláu suri hol palai sápkin tatalen má suri top i liu áklis. Tanián a Pilpil a kis imi bál kálámul er mák arakrakai on, má ákte mák ilmi artangan tili pinpidan si Káláu uri narsán. Má ákte mákái mul á tan akiláng ái Káláu a longoi mai matngan rakrakai er na lu him mai namur.

Io, matngan kálámul er a atur páptai tan lain táit er, mái sár namur ák han ilang alar Káláu mák pua palai ngo ái Káláu kápate longoi ngorer ur singin. Ki ngádáh, artálár suri kálámul erei ngo namur na hol kaleng má ái Káláu na hol palai kán sápkin má nák tari mul i liu áklis? Kápte sang! A kabin kán arpua a ngorer sang i pákánbung tungu be di up Iesu, má a ngoro kálámul er a kis tiklik mam rung di bás páptai Natun ái Káláu urami naul páspáng, má ngorer ái mul a arumrumái i mátán matamata.

A ngorer i kesi kuir bim, kálámul a kátlán a soi tan wán namnam on. Má ráin a lu balbal husni má kuir bim erei a akopkomoi lain namnam ák artálár mam dihat támán no. Má git mákái ngorer má git mák ilmi ngo ái Káláu ákte asosah on á kuir bim er kabin lain táit a lu kopkom til on. b Mái sár ngo kuir bim a sák, kápnate akopkomoi lain namnam di soi. Na tu kopkom sár i ngán má kaulbek on. Ngorer kápate kuluk, a artálár sár suri da tu táu alari má nák bebem. Má te da parai ngo ái Káláu ákte long bengtai á bim erei, má ngorer da tu os sáksáknai sár.

Má rang buhang, iakte parai ngorer sur rung dikte tari bah di uri Karisito, mái sár kápate ngoi i balang ngo gama ngoro di. Kápte. Iau mákái ngo lain wán i gam a kopkom tili kamu ruruna, má ngorer gam inngasi ngo ái Káláu ákte aliu pas gam muswan alari sápkin. 10  c Git mánán ngo ái Káláu a ekesi longoi a nokwan sang, má ngorer kápnate balantahni kán tan him er gam lu longoi má kamu lala armámna uri narsán. Gam para tari aru táit er i bos pákánbung tungu, má onin mul gam lu tángni matananu si Káláu. Áá, gam lu rakai suri aru táit er. 11 Má iau lala nem on mul ngo gama ekesi mur i Karisito nák lu han átik i pákánbung er gama mat on, suri ngorer kápnate ru i kamu hol suri lain arasosah er gam kis án ngangai suri. Ngo gama rakrakai ngorer, ki támin muswan sang na kamu á arasosah er. 12 Iau lala matai ngo gama merok suri mur i Karisito. Koion á merok ngorer. Iau nem sang ngo gama mur i tohtohpas er si rung di táilna git hirá, te tili rang támin i git sang, rung kápdite puplir tili ruruna. Auh, wa dikte top dik i kándi ruruna má dikte atri kándi ngangai ák han átik i kándi minat sang. Má ngorer dik atur páptai tan lain táit ái Káláu a oror mai ur si di ngo da top on.

Kán oror ái Káláu a támin sang

13  d Ái Abaram á kesi támin i git a lain tohtohpas uri narsá git. I pákánbung hirá ái Káláu a oror mam Abaram, kápate nem i Abaram ngo na ru i kán hol suri táit ái Káláu a oror mai. Má ái Káláu a paptauni kán oror mai worwor a taun, má ngorer a oror mai ngisán sang suri kápti kán oror ák muswan. Ái Káláu a longoi ngorer kabin kápte kesá kálámul a pakta sorliwi suri ngo na oror mai ngisán. 14 Mái Káláu a parai si Abaram ngo, “Támin muswan, á iau ina asosah i iáu, má namur mámát i rang kopkom i iáu na lala marán.” 15 Mái Abaram a longrai ngorer má kápate su i kán hol, a kis pau monai pákánbung ái Káláu na long artálár pasi kán oror er. Má namur ái Káláu a long muswan i kán oror, mái Abaram a atur páptai tan táit no erei ái Káláu ákte oror mai ur singin.

16 I pákánbung ngo kesi kálámul a parai oror má a nem on ngo da mák ilmi ngo kán oror erei a dik má a támin ngo na long artálár pasi sang, ki erár ák utung pasi ngisán ái koner a pakta i diar suri kápti kán oror. A longoi ngorer kabin ngo na oror mai ngisán ái koner a pakta i diar, ki ngisán i kán pakpakta erei a adikái kán worwor. 17  e Má a ngorer mul ái Káláu. Hirá i pákánbung a oror mam Abaram, a mulán parai kán oror, má namur a paptauni oror er mai worwor a taun mul uri turán. Mái sár, kápte kes a pakta i diar ái Káláu, má ngorer a utung pasi ngisán sang suri kápti kán mulán oror. Má git mák ilmi ngo ái Káláu kápate artálár ngo na angagur, má ngorer gitá mánán ngo kán aru oror a támin. A longoi ngorer ur si Abaram, má tohtohpas erei a tangan git onin má a arakrakai i kángit ruruna. Ái Káláu a hol pas git gitá táu alari sápkin má ákte akiláng i git suri gita matananu káián, má a nem ngo gita mák ilmi kán oror uri narsá git ngo a dik má a támin muswan ngo ái na long artálár pasi sang. Má ngo gita mákái ngorer a longoi mam Abaram, ngorer gita mánán ngo git sang mul gita top muswan on á tan lain táit er git lu ngangai suri. 19  f Má kángit ngangai a ngorer i suk uri bál git, má a rakrakai má a dik. A ngorer i suk di puta páptai uri tilik hat suri na mák sal i takup. Má suk erei, wa kángit ngangai sang, a han átik i mátán táil ái Káláu, 20 i pokon ái Iesu ákte táilna git ur on mákte kusak on suri na tur sur git i narsán ái Káláu. Áá, ái Iesu ái á kángit tám osmapak táil áklis ngorer i matngan ái Melkisedek a kipi.

Copyright information for `SGZ