a13:2Luk 22:3; Ioa 13:27
b13:3Ioa 3:35, 16:28
c13:10Ioa 6:64, 70-71, 15:3
d13:14Mat 20:28; Luk 22:27
e13:15Pil 2:5; Kol 3:13; 1Pe 2:21
f13:16Mat 10:24
g13:18Sak 41:9
h13:19Ioa 14:29, 16:4
i13:20Mat 10:40
j13:27Ioa 13:2
k13:31Ioa 12:23
l13:32Ioa 17:5
m13:33Ioa 7:33-34
n13:34Ioa 15:12, 17; 1Io 3:23; 2Io 5

John 13

Ái Iesu a gorsai ​ ​ keken kán kalilik án aratintin

Má longsit án sorliu palai ákte pátum má, mái Iesu a mánán on ngo pákánbung ákte hut má suri na han alari naul matmatngan pokon urami narsán ái Kákán. Ákte ekesi mámna di ái rung káián sang tili naul matmatngan pokon, má a mámna di sang pang i bung a rah i kán liu main i naul bim.

a Ákte ronron má, mái Iesu má kán kalilik án aratintin di sukis suri namnam. Mái Satan nengen sang ákte oboi i hol si Iudas Iskariot, natun ái Saimon, suri na agur tar Iesu. b Mái Iesu ákte mánán on ngo ái Kákán ákte obop noi tan táit uri limán, má a mánán ngo ákte han tilami narsá Káláu, má na kaleng urami narsán mul. Má a salaptur pas tilatung i risán suh áng kátsá palai kán bobor, má a long pasi kesi taol máng kápti iatung i nahlán. Má namur a urai dan uri kesi lus, má ák long pasi lus erei, má a turpasi gorsai keken kán kalilik án aratintin mai dan erei, má a salsi kik di ák sengseng mai taol tilatung i nahlán.

Ái Iesu kán tu longoi ngorer mák han narsá Saimon Petero. Mái Petero a parai singin ngo, “Konom, u hol on ngo una gorsai kiking?” Mái Iesu a kosoi ngo, “Kápute mánán be i táit iau longoi, mái sár namur una talas ur on.”

Mái Petero a parai ngo, “Kápte sang! Káp una te gorsai kiking!” Mái Iesu a parai singin ngoromin, “Ngo u matai ngo ina gorsai kikim, ki ngorer káp una te kes tili di má á rang táring.”

Ái Saimon Petero a longrai ngorer mák parai si Iesu ngoromin, “Ngo ngorer, Konom, kápte ngo kiking masik una gorsai! Wa una gorsai mul i limang má unák siwi lulung!” 10  c Mái Iesu a parai ngo, “Ái koner ákte siusiu, ki ákte pilpil no sang, má dánih na siusiu mul suri? Má ngo na láklák tangra sál má namur na kusak, ki erár na gorsai sár i keken. Gam no gam pilpil, ái sár kes tili gam á kápte.” 11 Ái Iesu ákte mánán páksi koner na agur tari, má ngorer ák parai ngo, “Gam no gam pilpil, ái sár kes tili gam á kápte.”

12 Ái Iesu a gorsa noi keken kán kalilik án aratintin, má ák long pasi kán bobor ák áksá kalengnai, ngorer áng kaleng uri risán suh mák sukis, má a gáltai kán kalilik ngoromin,

  • “Gam talas mul ur on á táit minái iau longoi narsá gam?
13 Gam lu utung iau mai Tám Aratintin má mai Konom, má a nokwan kabin á iau á kamu Tám Aratintin sang má á iau á kamu Konom mul. 14  d Á iau kamu Konom má kamu Tám Aratintin, má inái iakte siwi má kik gam. Ngorer gam mul gama gorsa arliu i kik gam. 15  e Gamáte mákái má i tohtohpas iau longoi narsá gam, má ngorer gama longoi arliu i gam ngorer á iau iakte longoi mam gam. 16  f A támin muswan sang á minái. Kápte kesi tám arardos a pakta sorliwi kán konom, mái koner a kip worwor kápate pakta singin kálámul a dos palai. 17 Onin gamáte talas suri táit minái iakte parai ngo a támin. Má namur gama kuluk pala ngo gama mur arwat pasi táit er iau parai. 18 
  • g “Má káp iau te parai táit min uri gam no. Iau mánán i gam ái rung iakte ilwa pas gam. Ái sár kes tili gam na long artálár pasi worwor tili Buk Tabu er a parai ngo,
‘Ái koner giur namnam tiklik, ái ákte ilang alar iau.’
19  h Iau parai táit minái si gam onin kápte be a hut, suri namur ngo ákte hut má, erár gama ruruna i iau ngo iau sár ái Koner a kis áklis. 20  i A támin muswan iau parai si gam. Ái sinih a árár pasi kálámul iau dos palai, ái a árár pas iau mul. Mái koner a árár pas iau, a árár pas Koner sang a tarwa iau.”

Ái Iesu a para tusi ​ ​ ngo tekes na agur tari

Mat 26:20-25; Mar 14:17-21; Luk 22:21-23

21 A be parai ngorer ái Iesu, má namur a lala tabureng i bál má a para talsai ngoromin, “Támin muswan iau parai si gam, kes tili gam na agur tar iau.”

22 Má tan kalilik án aratintin di longrai ngorer má dik armák arliu i di sang. A ser i kándi hol suri kálámul dáh na longoi ngorer. 23 Má kesi kalik án aratintin, ái koner a lala mámnai ái Iesu, ái a kis pátum Iesu sár. 24 Mái Saimon Petero a kalkaluh ur singin suri na gálta Iesu ngo a para sinih á ngorer. 25 Má ngorer kalik án aratintin er a deng sur Iesu máng gáltai ngo, “Ái sinih be, Konom?”

26 Mái Iesu a parai ngo, “Ái á kálámul ina top pasi tigán balbal má inak dungi main i suir namnam má inak tari singin.” Má ngorer a top pasi kesi tigán balbal má a dungi i suir namnam mák tari si Iudas natun ái Saimon Iskariot. 27  j Mái Iudas a top pasi tigán balbal er mák ani, má káp melek sár ái Satan a bonta noi kán kunlán liu.

Mái Iesu a parai si Iudas ngo, “Una sangar i longoi táit er u han suri.”
28 Má kápte kesi tur di iatung i rum a talas suri táit ái Iesu a parai si Iudas. 29 Ái Iudas a tám ololoh pirán tabal kándi, má ngorer te kalilik án aratintin di hol on ngo ái Iesu ákte dos palai suri na hul te táit er ngo da nem on be uri long namnam, ngo suri na tari mudán pirán tabal singin tan sáhár. 30 Ái Iudas a be ani balbal erei, má a sangar i so alar di. Má i pákánbung er ákte libung má.

Hutngin arardos

31  k Má ngo ákte so ái Iudas, ái Iesu a parai si di ngoromin,

  • “Onin minmáir Natun Kálámul na tur soura, má táit na longoi ái Natun Kálámul na inngasi mul i minmáir i Káláu.
32  l Má táit na longoi ái Natun Kálámul, ngo na inngasi minmáir i Káláu, ki ngorer ái Káláu na sángwái ngisán ái Natun Kálámul suri ngis diar no na sorliu. Má onin sang, ái Káláu na sángwá pasi ngisán ái Natun. 33  m Kang kalilik, ina kis mam gam i án mudán pákánbung sár. Gama mákmák sur iau, má na ngorer iakte parai singin tan Iudáiá tungu, má ina parai si gam mul onin ngo ‘Káp gama te han uri pokon ina han ur on.’ 34  n Má inái iau tari hutngin arardos si gam ngoromin: gama armámna arliu i gam. Ngorer iakte longoi er iau mámna gam, ki gam bul gama longoi arliu i gam sang keskeskes. 35 Ngo gama armámna arliu i gam ngorer, ki ngorer matananu no da mák ilmi ngo gam á rang táring sang.”

Ái Iesu a para tusi ​ ​ ngo ái Petero na pua palai

Mat 26:31-35; Mar 14:27-31; Luk 22:31-34

36 Ái Saimon Petero a hol pasi worwor si Iesu er a parai ngo na han alar di, má ngorer a gáltai ngo, “Ai una han ur ái be, Konom?” Ái Iesu a longrai ngorer mák parai singin ngoromin, “Kápute artálár be suri una mur i iau uri pokon ina han ur ái, mái sár una mur i iau namur.”

37 Mái Petero a parai mul singin ngo, “Konom, suri dáh káp ina te mur i iáu be? Iakte eran suri ina mat sur iáu!” 38 Mái Iesu a kos Petero ngo, “War u parai támin sang ngo una mat sur iau? A támin muswan iau parai singim ngo kok kápnate tang besang, má una arkawar pala iau na tul i pákán.”

Copyright information for `SGZ