a16:7Mat 26:32; Mar 14:28
b16:141Ko 15:5
c16:15Apo 1:8
d16:16Apo 2:38
e16:17Apo 2:4, 8:7
f16:19Apo 1:9-11, 2:33-34
g16:20Apo 14:3; Eba 2:3-4

Mark 16

A aptur kaleng ái Iesu

Mat 28:1-8; Luk 24:1-12; Ioa 20:1-10

Má namur ngo ákte rah i bungán aunges, ái Salome mái Maria Magadalene mái Maria mámán ái Iakobo, ditul hul pas te táit a tomtom ngorer i kabang má wel suri ditula han má ditulák pukri kápán páplun ái Iesu mai. Má i Sade i kábungbung sáksák i pákánbung ákte pos i nas, ditul han uri mátán hat er di dung Iesu ái. Má ngo ditul lu hanhan tangrai sál, ki ditulá gátna arliu i ditul ngo, “Ái sinih na girwa palai á hat tili mátán sál ur si git?” Má namur ditul mákmák má ditulá mákái tilik lala hat erei dikte girwa palai má alari mátán hat, má mátán sál ákte pasbat. Má ditulá kusak uri polgon hat er, má iatung ditulá mákái kesi kálámul kaukak a mermer mai lusán a bal, má a kis pagas tili balsán ming ditul, má ditulá sodar on.

Má kálámul er a parai si ditul ngoromin, “Dánih gamtul sodar suri? Gamtul mákmák sur Iesu kakun Nasaret er di bás páptai uri kubau kus. Bokoh ái á main, ákte liu kaleng. Gamtul mákái, minái á pokon di oboi on. a Gamtula han má, má gamtulák parai si Petero má kán tan kalilik án aratintin ngo na táil i gam urami Galiláiá, má erei á pokon gama mákái ái ngorer ákte parai si gam.”

Má ditulá longrai ngorer, ki ditulá so alari mátán hat má ditulá táu, má ditulá ráuráuwas má ngátngát sálán táit ditul mákái. Má káp ditul te worwor mul mam tekes kabin ditul mátut.

Ái Iesu a tur soura ​ ​ singin rang turán

Mat 28:9-10, 28:16-20; Luk 24:13-49; Ioa 20:11-23; Apo 1:6-8

[Mái Iesu a liu kaleng i kábungbung on i mulán bung i wik er, má a mulán tur soura si Maria Magadalene, wák erei a long palai ahit i sápkin tanián alari. 10 Ái Maria a han ngorer mák bitái rang turán ái Iesu, rung er kándi tu tang má kis án tinang suri. 11 Má ngo di longrai ngo ái Iesu ákte liu kaleng má ngo ái Maria sang ákte mákái, kápdite ruruna on.

12 Má namur mul ái Iesu a tur soura singin aru tili di er diar láklák tangrai sál, má a mák lite i kápán páplun ái Iesu. 13 Diar mákái ngorer má diará kaleng urami Ierusalem má diará bitái rang turán ái Iesu ngo diaráte mák Iesu, mái sár kápdite ruruna i diar mul.

14  b Namur mul ái Iesu a tur soura singin sángul mai kesi kán kalik án aratintin i pákánbung di namnam. Má ák bor di kabin ngo a gáugáu i kandi ruruna má a laklak i bál di, má ngorer kápdite ruruna i táit ái rung erei di parai ngo dikte mák Iesu má ákte liu kaleng. 15  c Mái Iesu a parai si di mul ngoromin,

  • “Gama han uri naul matmatngan pokon má gamák arbin mai lain arbin uri narsán matananu no.
16  d Koner a ruruna má dik siwi, ái na aliwi ái Káláu. Má ái koner kápate ruruna, na tur i nagogon. 17  e Ái rung erei di ruruna, da longoi tan akiláng ngorer da tipar palai sápkin tanián mai ngisang; má da worwor mai toltolom hutngin worwor; 18  16:18 Luk 10:19; Apo 28:3-6 má ngo da top i kanih ngo da ngin i dan a mon i wah on, kápnate long sáksáknai kándi liu; má da top i rung er di sasam má da sengsegeng.”

Ái Iesu a tapam kaleng ​ ​ urami naul bát

Luk 24:50-53; Apo 1:9-11

19  f Ái Iesu a arahi kán worwor uri narsá di á rang turán, má namur ái Káláu a duruk pasi urami naul bát má ák han aksimi i balsán mingin sang. 20  g Má tan kalilik án aratintin di han arkaliut mai arbin, mái Konom a him tiklik mam di má a tangan di suri ngorer tan akiláng erei di longoi a para tari singin matananu ngo a támin muswan i worwor di arbin mai. A ngorer sár.]

Copyright information for `SGZ