a1Mt 13:55

Jude 1

An Jut, Jemshi maha, lerawu Jisas Kraishin men landa ma anira. An mu Avui Wasilakahi ma jirnjik jekamba kason kayenduwa. Jir angop Avui Wasilaka wapnuku orhik or owehe nor kamarik orhik ji tahanda osik Jisas Krais ormu jirin arangonduwa. a 
Copyright information for `SIM