3 John 1

Au, ekalesia ḡorikauna taugu, na ḡatagu namona Gaius atore-vinimuni. Ḡoi aura-vinimuni ma nuḡagu mabarana ḡesi.

Copyright information for `SNC