Romans 9

Isaraela, Barau na eḡabi-hidiato besena

Au tu Keriso ḡena maḡuri nuḡanai atanuni, naima asi aḡofaḡofani, guruḡa moḡoniri akiraḡirini, Iauka Veaḡa na au nuḡagu ai evaḡa-fofori ginikauani, ma au nuḡagu iaḡasina na evaḡa-moḡoniani. Au tu nuḡagu taḡitaḡi asikei, ma ḡegu nuḡa-vekwaraḡi Isaraela tarimari iatari ai maki asi ekorini. Ḡegu ura baregona tu maiḡa moḡo: Bere namo, au tarikakagu ema ḡegu doḡoro korikoriri maḡuri beḡene ḡabia uranai tu, Barau na au moḡo iatagu ai rakava meto lelevaḡina bere tore-kaua, ema Keriso ḡenana bere tore-fitoḡagu, be rekwarekwa tarimagu ai bara iaḡo, a ḡia tu au gabugu ai maḡuri beḡere ḡabia. Mai tu Isaraela tarimari akiraḡirini. Ḡia tu Barau na enatu-vanaḡirito e Barau na marevana e mamana baregona evaḡa-fofori vinirito; ema ḡena kiraḡitore guruḡari baregori evinirito, taravatu maki evinirito; e Barau beḡene toma-rakariḡoa maḡuriri ekira-vararito, ema guruḡa-tore tu ḡia ḡeri ai eveirito. Aberahamo, Isako, Iakobo tu ḡia seseri doḡori, ema tauḡani rekenai bita ḡitaiani nai, Keriso tu ḡia ḡeri bese tauna. Keriso tu Barau, ma dagara mabarari debari tu ḡia. Ḡia tu vanaḡivanaḡi bitana vaḡa-raḡea. Amen.

Au asi akirani, Barau ḡena guruḡa (Isaraela tarimari ḡeri ai) tu benamo asi tauri ai beḡe iaḡo atoni. Asiḡina. Au akirani tu, (Barau ḡena guruḡa tu Isaraela besena mabarana ḡeri senaḡi) dia Isaraela besena mabarana tu Isaraela tarimari korikori. Ema maiḡesi maki asi bakirani: Ḡia tu Aberahamo besena, be ḡia mabarari Aberahamo natuna batoni. Asiḡina. Korana Barau ekirato tu, “Ḡoi besemu tu Isako ḡenana moḡo vau beḡea maḡurini.” Moḡa anina tu: Tauḡani rekenai ḡemaḡurini tarimari tu dia Barau natuna. Asiḡina. Ḡia tu Barau ḡena kiraḡitore maḡuriri korikoriri ai ḡemaḡurini tarimari moḡo tu Aberahamo besena. Korana Barau ḡena kiraḡitore guruḡana tu iniḡesi ekirani, “Au na baḡabi-torea ḡaronai ma baḡenoḡoi-iaḡomani, benamo Sara na natumi merona ta beḡabiani.”

10  Dia moḡa moḡo, senaḡi boḡono ḡitaia, Rebeka natuna kafa ruarua maki tamari tu sebona moḡo, mo tu ḡita tamara Isako. 11 Senaḡi kafa roḡosi beḡere maḡuri e veiḡa namona ta o rakavana ta maki roḡosi beḡere vei-karaia nuḡanai, Barau na Rebeka ekiraiato, ekirato, “Tau-guinena na tau-muriseina ḡena vetuḡunaḡi beiaḡo-vinini.” Tovotovonai veḡata Barau moḡesina eguruḡato, korana ḡia ḡena boioḡa ilailanai eḡabi-hidiato merona tu gabunai betanuni veḡata. Tarima Barau na tu dia ḡeri ḡauvei e veiḡa namori bakuri ai ekearini, senaḡi Barau tauḡena ḡena ribai moḡo ekearini. 13 Buka Veaḡai etoreato kavana, ekirani, “Iakobo tu au na aura-viniani, senaḡi Esau tu aiau-rakavaiani.”

14  Be kara bita toni? Sikira, Barau tu dia vei-iobukaiobuka Barauna sisi? Asiḡina ḡinavaḡi veḡata. 15 Korana Barau na Mose tu ekiraiato, ekirato, “Au na deikara bavetuḡa-ḡwaiani tarimana, ḡia tu bavetuḡa-ḡwaiani, ema au na matari vetuḡari baḡwani tarimari tu, bavaḡa-kavarini korana bavetuḡa-ḡwari kekei.” 16 Moḡa lorinai, dagara baregona tu dia tarimarima ḡeri ura o vekwaraḡi, senaḡi Barau ḡena vevetuḡaḡwa. 17 Korana Buka Veaḡai ekirani, Barau na Pharao, Aigupito ḡeri vere, tu maiḡesina ekiraiato, ekirato, “Au na ḡoi kini ai atoremuto korana tu maiḡa, ḡoi ḡemu kira-sirivaḡi ai au ḡegu seḡuka bana vaḡa-rakarosia, be au aragu tanobara mabaranai beḡene kiraḡi-foforia.” 18 Moḡesina naima bema Barau eurani tarima ta nevetuḡa-ḡwaia etoni nai tu, evetuḡa-ḡwaiani, ma eurani ta nuḡana nevaḡa-gwaḡiḡi foroforoa etoni nai, nuḡana evaḡa-gwaḡiḡi foroforoani, benamo Barau ekira-sirivaḡi viniani.

19  Ma ta na au bokiraguni, bokirani, “O kara dainai ḡita Barau na tu roḡo evaḡa-daḡarani, ekirarani, ḡita tu vei-rakava tarimara veḡata etoni, ei? Be deikara tu ma kokorena Barau na neveia veḡata betoni veiḡana ḡia na bekira-ḡoiani, ei? 20 Ḡoi tauḡemu novetuḡamaḡi, ḡoi tu deikara, be Barau garona ḡoi na oḡareani? Be, ḡimana na ḡeveiato dagarana ta na eveiato tarimana bekiraiani, ‘Ḡoi tu kara dainai au maiḡesina oveiguto,’ betoni ba?” 21 Ribara, ḡuro eveini tarimana tu ma ḡena maoro veḡata, mo tano tavi baregona sebona eḡabiani, monana ḡuro ruarua beveirini. Ḡuro ta tu namo vedaurea beveiani, mo tu vereko baregona ḡana, ma ḡuro ta tu bevei-kavaiani moḡo, vanaḡivanaḡi daridari ḡana. Mai ḡuro vei tarimana maiḡa tu moḡoni ma ḡena maoro ba asiḡina mo veiḡa beveiani nai tu, ei?

22  Barau maki moḡoni moḡesina eveito. Ḡia eurato, ḡia ḡena baru baregona nevaḡa-foforia, ema ḡena seḡuka nevaḡa-bererosia, be tarimarima na beḡene ribaia etato. Senaḡi ebaruvini-rakava rakavarito ma bene vaḡi-ḡosiḡosiri etato tarimari ḡeri ai, nuḡana eḡabi-tariato e evevaḡa-gwaḡiḡito. 23 Barau na mo veiḡa eveiato korana tu ḡia eurato, ḡia marevana barego lelevaḡina moḡa beḡene ribaia etato. Ḡita tu ḡia na evetuḡa-ḡwarato, ema ḡita tu Barau na tovotovonai veḡata erovina-torerato, ḡia marevana baregona bitana ḡabia ḡana. 24 Ḡita tu ḡia na ekearato tarimara. Barau na tu dia Iuda tarimama moḡo ekeamato, asiḡina, irau bese tarimami maki ekeamito. 25 Hosea nuḡanai eguruḡato kavana, ekirato,

“Ḡia tu dia au ḡegu tarimarima,
senaḡi ‘au ḡegu tarimarimai’ bakiraḡirini,
ema asi aura-vinirini doḡorona bakiraḡirini, bakirani, ‘ḡegu uravini doḡorona’ batoni,
26  ema,
‘Ḡomi tu dia au ḡegu tarimarima’ atato gabunai,
mo gabu sebonai ḡia bakiraḡirini, ‘Maḡuri Barauna natuna doḡorori.’”
27  Isaia na Isaraela tarimari ekiraḡirini nai tu ekirato, “Mo tu moḡoni, Isaraela tarimari asisebo kone-mirina noḡa moḡo, senaḡi tarima viravira moḡo beḡe maḡurini. 28 Korana tu Vereḡauka na tanobara tarimari ḡeri rakava voiri tu beraga-vini-vaḡirini, asi bekwaiboni.” 29 Mai tu Isaia tovotovonai eguruḡato kavana, “Bere seḡuka rakava-rakava Vereḡaukana na ḡita besera tari asi bere goru-tariri nai, ḡita tu Sodoma e Gomora kavari bitara vei.”

Isaraela tarimari asi ḡeri veḡabidadama

30  Be ḡita tu kara ma bita toni? Iniḡesina sikira: Irau bese tarimari tu vei-iobukaiobuka tarimari ai beḡene iaḡo vekwaraḡina tu asi ḡeveito (Isaraela tarimari kavana), senaḡi ḡeri veḡabidadama Iesu Keriso ḡenai ḡetoreani ḡenana, vei-iobukaiobuka tarimari ai ḡeiaḡoto. 31 A Isaraela tarimari na tu taravatu ḡekorana-iaḡi ginikauato Barau na vei-iobukaiobuka tarimari bene kiraḡiri ḡana nuḡanai tu, vei-iobukaiobuka tarimari ai asi ḡeiaḡoto. 32 Kara dainai? Korana ḡia tu dia veḡabidadama ḡenana vei-iobukaiobuka tarimari ai beḡe iaḡoni ḡetato. Asiḡina. Ḡia ḡekirato tu, ḡeri ḡauvei e veiḡa ḡerina vauro vei-iobukaiobuka tarimari ai beḡe iaḡoni ḡetato. Moḡa lorinai Keriso tu ḡia ḡeri vedaḡaraḡe forenai eiaḡoto, benamo ḡeketo-tarito. 33 Buka Veaḡai etoreato ekirani kavana,

“Ḡoḡitaia, au na Sionai
(o Ierusalemai) fore ta atoreato,
tarima bene vaḡa-vedaḡa-raḡeri ḡana,
ema mo fore barana atoreato,
bene vei-ketori uranai.
Senaḡi ḡia bevaḡa-moḡoniani tarimana tu, asiḡina-ḡinavaḡi moḡo bemaiakaiani.”
Copyright information for `SNC