1 Corinthians 5

Kolinti mono wenena minagu ya kopa mona naba oloto piyami ka

Ena ka ma kolomo ya logiminagolowe. Kolalo. Kopa olu onamo mona, nosa naba ámami mona, ya ailo feka wenena yaki lalo ágamo mona, ya we makafo melafo olonafo kopa olu onami mona, ya linatedoka oloto piyaiye, loti lo minamo ya kolowe. Ido linate ya nediti ukadi-luti-kati oluti idae? Linate keina fuluti, monawa melami we ya kiliyatigu yati fulo feka edamo neko, ya lalo agi ne.

Namo ukane ya faiga nefa, ido ounelune-kane ya linateki minoto, kiliyatigu minomo yaidana oto ya monawa melami we ya olu kalo mele edetoma ne. Yamu linate ya Wekola Yesu kuliyalo mau wiyagu, ya namo oune-lune-kane linateki minoneto, Wekola Yesu aumala mino gedageto, yaidana we ya mikaleka ukana olu kopa o edenaiye, loti Satani anau melalo, loto logimowe. Eti o edenawamo, ya Wekola kamenalalo ya ouna olu omuna kenaiye, loti eti o edalo.

Mona nosámami melamo wenenaki koina wiyámalo, loto logimami ka

Linanimo ukadi-kuliti olu faka lo-lo amo ya nosámaiye. Beletiku ya yisi kefo efema fulato, muki fudomo idami ya kolámafe? Linate ya beleti kofawa minenune, loti ya yisi lila fa mino gedami ya olu fuli lo fulitalo. Moda kolafe? Kilisto ya Goti Elita O Ledami sipisipi momola ya ofato, lamomu kolito folamima nenako, yamu linate minagu ya yisi ma minámaito ya minae. Etito ya foli kamenawa naba yamu koliti, yisi lila ya numuniguti olu fuli lo fulitamo yamaidana oto lamo ya yisi lila, ya kopa mona ido koli nosámami gimonimo mona ya olu fuli lo fulitoto, yisi minámami beleti yaidana oto oude-lute-kate mo loto minoto, mona ona kulako meleto moni minokele.

Ena lufuwa wi fulo gedomo, ya linate ya kopa olu onamo wenenaki koina wiyámalo, loto lufuwa wiyomo, 10 ya mikaleka ouniko mino gedami wenena kopa olu onamofe, ido ko lalo-talo meleti suki ka loti neta ugele olamofe, ido neta koli umuti kouba-naba o edamo wenena yamu ádowe. Yaidana wenena fulo gedenuwe, lenawamo, ya oiya ama mikalekati u fuli lamo neko, wenenawa fulo gedagi ne. 11 Ido lufuwa wi fulo gedomo, ya mono wenenate ma ya kopa olu onenawamofe, ido ko lalo-talo melenawamofe, ido neta ma koli umuti kouba-naba o edenawamofe, ido wenena kamani kinawamofe, ido no noti luni-kani olu kopaitenawamofe, ido suki ka loti neta ugele olunawamo wenena ya monolo minagu yati fulo feka o gedeti, amoki koina wiyámoti, neta ma lakoina ánalo, loto lufuwa wi fulo gedomo ne.

12 Yamu kolalo. Wenena ma mono kolámoti, feka fa minamo wenena ya namokafo egaidana oto monanina opolito olu kalo mele gedenamo ne? E'e, eti ámenagolofa, ido linate ya linanimo mono kiliyatigu ya wenena monanina opoliti olu kalo mele gedenawamo ya moda lalo enaiye. 13 Ido feka minamo wenena ya Gotikafo monanina opolito olu kalo mele gedenagoliye. Yamu ya eti limo,

Kopa moinamo wenena ya kiliyatiguti fulo feka o gedalo,
loto ka mono lufuwau (Lo 13:5, 17:7, 19:19, 21:21, 22:21,24, 24:7) nemo kalo ya moda meyalo melalo.

Copyright information for `SNP