1 John 1

Yesu yamu lo oloto melami ka

Kofawa minowa-minowa imo Ka yamu lo oloto mele-mele o minone. Kawa ya kana monau akaimati minomo dito minami yama kolito, omudekafo eyone. Amo ya eyeto, adekafo olu kolitonimo ne. Aya we kofawa minomo idami kula ya oloto piyaito eyonima nenako, loto kofawa minowa-minowa oto minomo idami kula ya Metefodoka minomo oto minami, amodokati lamodoka oloto pito ami we kala kuwa lo oloto meleto logimi-gimi o minone. Ido linate ya lamoki koina winawae, loto neta ya koto kolito onimo ayawa ya linate yaki logimi minone. Ido koina wiyonimo ya moda Metefoki Nalafo Yesu Kilistoki koina wiyone. Etito sete-muludeu alikani mona yakafo faitenagoliye, loto lufuwa ama ya wi fulo gedone. Eyalo.

Lamenalo ya moni minenumo ka

Ena ka kula amodokati kolonimo kawa eti loto logimi minonimo ya etito ne: Goti ya lamena nenako, sini ya amodoka ma minámaiye. Lamo ya Gotiki koina wiyone, loto, ido sinidigu moni minenumo ya ka suki loito, ka ona kula monala meyalo melámonimo ne. Etito nefa, ido aimola ya lamenalo nemo yaidana oto lamoki lamenalo moni minenumo yamo koina wi filiga-filiga ogeto, ido Nalafo Yesu wanula yakafo nosámami monate muki ya kilili o ledageto mo loto minenune.

Ena nosámami monate minámaiye, lenumo ya lute-kate kola wiyogeto, ka ona kula oudelute-kateu minámami ne. Ido nosámami monate lo oloto melogetoma ya amokafo ka limo muki moda meyalo meleto, monala efe limoko nemo we yakafo nosámami monate olu fulo ledeto, efe ádami monate muki ya kilili o ledageto mo loto minenune. 10 Ido nosámami mona ma melámone, lenumo ya Goti ka su we ne, loto lo edonimoidana inako, amo kala ya lute-kateu minámaiye.

Copyright information for `SNP