John 17

Yesukafo Goti loumami ka

Ena Yesukafo ka ya lo fuli loto, kosinauka ko faka loto, eti loto Goti loumami, Menefone, kamenawama alitiye. Kamo ya Nakafo namo kuline olu oloto piyageto namo Nakafokafo ayaidana oto kamo kulika olu oloto pinagolowe. Kamo mikau-mikau wenena muki kiyabani we fulo nedanimo ya wenena olu mau wi gedeto nomageto, namodo amo wenena ya kofawa minowa-minowa enawamo mona olu oloto pi giminane, loto lonomanima ne.

Ido kofawa minowa-minowa enawamo monawa ya etito ne, Kamo Goti ona kula lawoko ido namo Yesu Kilisto nilifi melageto omo we ya lamoki kutifi ledenawamo ya omuni kofawa minowa-minowa oti minenagilae.

Ena lono ka lonomanima oluto olu fuli loto ya mikalo ya kulika olu oloto piyowe. Yamu Menefone, mika ama oloto piyámami kamenalo ya kamote kosinau kulite akaiya dito nemo yamaidana oto oiya ama ya kamoki minoneto ya kofa olu itibi nomageto olu minenae.

Yesukafo ege-ege moinamo we yamu kolito Goti loumami ka

Ena mikalo wenena yauti olu mau wi gedeto nomageto namodo amo wenena ya kulika lo oloto pi gimomo ne. Ya wenena kamo wenenaka minamo ya namo nomanimo ne. Ido kamo kaka ya koli kiki loti meyalo meleti ya neta-mata muki nomanimo ya kamodoka yatiko mino nedami yama oiya ya kolife lo minae. Kamo ka lonomanima ya logimoneto koliti olu minae. Etiti ya kamodokati lomomo yama kolife loti ido kamo nilifi melanimo yama koli kiki lae.

Namo wenenawa yamu kolito lokomowe. Mika ama wenenala yamu oto lokomámowe. Nomanimo yama kaimo wenenaka kula minamo yamamu amomu kolito lokomowe. 10 Namo wenenane muki ya kamo wenenaka kula minae. Ido kamo wenenaka yaki ya namo wenenane kula minae. Ido amo lunigu yau namo kuline olu oloto piyaiye.

11 Namo mikaleka minomo fuli lotainako, amo yako mikaleka minato, namo ya kamodoka enagolo ya owe. Felegaga Menefo, lalimo lute lawoko meleto mino-mino o minomi ya amote ayaidana oti luni lawoko meleti minenawae, loto kamo kulika nomanimo yamakafo kiyaba o gedo. 12 Amodoka mino gedomo ya kulika nomanimo yakafo kiyaba o gedoneto ma u kopa áumamo ne. Lowa eba nomilipala lawoko yako u kopa wido ya ka mono lufuwau nemo ka ya ayalo kulawa fedaiye. 13 Ido ama ya kamodoka dinae, loto namo sene-mulune lalo kolomo yamakafo amo seni-mulunigu dito faitenaiye, loto mikalo ama minoto kawa ya lowe.

14 Ena namokafo kaka ya logimoneto olu minato, namo monane ya mika ama wenenala monani yaidana oto minámainako, amo yaki ayaidana oti monani ailo melanako, mika ama wenenala yate koli nosámami gimi-gimi o minae. 15 Kamo mikalekati gilimo, loto ádowe. Nosámami aboga ya olu kopa o gedetenaiye, loto kiyaba o gedo, loto lokomowe. 16 Mika ama wenenala mikaleka mona melamo yaidana oto namo melámonako, amo yaki ayaidana oti mikaleka mona melámae.

17 Kamo ka ona kula yakafo ukani-ouni-lunikani olu felegaga o gedo. Kamo ka lanimo ya ka ona kula ya ne. 18 Kamokafo lono ka lonumuto mikaleka nilifi melanimo yaidana oto lono ka logimito mikau-mikau gilifi melomo ne. 19 Amo ya ka ona kula olamo yakafo ya ukaniouni-luni-kani olu felegaga itenaiye, loto nanimo ya amomu kolito ukane-oune-lune-kane olu felegaga itowe.

Yesukafo koli kikito umamo wenena muki yamu kolito Goti loumami ka

20 Ena namo ya wenenawa yamuko kolito lokomámowe. E'e, ka mono logimato koliti koli kikito numumo dinawamo wenena muki yamuki kolito lokomowe. 21 Amo ya luni lawoko mele gedo, loto lokomowe. Menefone, kamo ya namo luneu minanimo ido namo ya lukau minomo yaidana oti amo ya lalimo luteu minenawae, loto kolito lokomowe. Eti ato, mika ama wenenala yate kaimoka nilifi melageto lomomo yama koli kikitenawae, loto kolito lokomowe. 22 Lalimo lute lawoko meleto mino-mino o minomi yaidana oti amo ya luni lawoko meleti minenawae, loto ya kulite dinami mona nomanimo yama gimomo ne. 23 Namo lunigu minoneto, ido kamo luneu minageto, amo luni kutifiti u lawoko wato, mika ama wenenala yate kaimoka nilifi melageto lomomo yama kolife lenawae. Ido kamo ya sekamuluga nomanimo yamaidana oto gimi-gimi o minane, loti yaki kolife lenawae.

24 Ena Menefone, nomanimo wenena yama namo minenado minenawae, loto kolowe. Mika kosina apito oloto piyámami kamenalo ya sekamuluga numuto kosina lamena nomanimo yama lalimoki minoti eye lalo melenawae, loto kolowe. 25 Menefo efe limo mona aboga, mika ama wenenala yate kamo keyefe ádafa, nanimo ya moda keyefe lo minoneto, ido wenenawa yate kaimoka nilifi melageto lomomo yama kolife lo minae. 26 Namo kaka kuka lo oloto pi gimitomo, ya moda logimitoko minenagolowe. Kamo sekamuluga nomanimo mona yama mino gedenami, ido nanimo yaki lunigu mino gedenae, loto kaka kuka logimitoko minenagolowe, loto ya Goti loumaiye.

Copyright information for `SNP