Revelation of John 6

Sipisipi Momolakafo lufuwa ekeleto lagoilami fuma fukami ka

Ena Sipisipi Momolakafo lufuwa ekeleto lagoilami fuma ma ya fuko apasaito eyomo ne. Eyoneto, neta ma kofawa nemo fo (4) minaguti makafo nola kalake limo yaidana oto, Ano, lito kolomo ne. Kolito eyomo ya moda yafo-hosi feke limoma ami ya meyalo we ma minami anau ya kimi olu minaito ya kuwolafo olu afima gedami kokamula ya atelalo mofu edaito, wenena lowa fina fito olu afima o gedenami we yaidana oto wimo ne.

Utaito, Sipisipi Momola yakafo lufuwa ekeleto lagoilami fuma mama naba tu (2) ya fuko apasaito neta kofawa nemo minaguti makafo, Ano, loto limo kolowe. Koloneto, yafo-hosi maki kisi limo ami ya meyalo minoto ami we ya mikau-mikau yalekati you amene mona ya oluto wenena inanimoniki lowa fiti gini fulumo unawamo mona melenawae, loto emi naba umaito wimo ne.

Ena Sipisipi Momolakafo lufuwa ekeleto lagoilami fuma ma naba tili (3) ya fuko apasaito eyomo ne. Eyomo ya neta kofawa nemo fo (4) minaguti ya makafo, Ano, loto limo kolomo ne. Kolito eyomo ya yafo-hosi lumu limo ya aito, meyalo ami we ya neta iya mele-mele amo neta anau olu minaiye. Olu minaito, kofa kolomo ya neta kofawa nemo fo (4) minaguti ya wenena ka lamo yaidana oto limo, Konuma kobina minámainako, yuwa witi meina finami ya fo kamena lawoko lono olami meinalakafo yuwa witi kilogilamu lawokoko meina finaiye. Ido yuwa bali meina finami ya fo kamena lawoko lono olami meinalakafo yuwa bali kilogilamu tili (3) yako meina finaiye. Ido yá olifi ilawa nowala ido no waini ya olu kopaitámo. Faifa minenaiye, loto limo ya kolomo ne.

Ena Sipisipi Momolakafo lufuwa ekeleto lagoilami fuma ma naba fo (4) ya fuko apasaito, eyomo ne. Eyomo ya neta kofawa nemo fo (4) minaguti neta naba fo (4) yakafo, Ano, lito kolomo ne. Kolito eyomo ya yafo-hosi komulege ma aito, meyalo ami we ya kuliya Fulumo Wamo Monale, loto nemo ne. Ido egeka nemo we ya kuliya Folamo Ebale, loto nemo ido kuliya ma Eidisi ne. Ido mikalo minamo wenena muki ya olu mau fo (4) wi gedaigu yauti mau lawoko ma wewa lele anigu meleto gini fulunawami auma gimaiye. Gini fulunawami ya maleka emi yamo gini fulageto, ido maleka ya kadunamu yamo gini fulageto, ido ma ya neta kilamo yamo gini fulageto, ido ma ya fadena netakafo gini fulunaiye, loto auma ya gimaiye.

Ido lufuwa ekeleto lagoilami fuma ma naba faifu (5) ya fuko apasaito eyomo ya Goti umu-umu amo folomo feumau yau wenena gini folamo ouni ya geyomo Goti kala kuwa aumafofo loto lo oloto pimo wamo nenako, kuwonibo ya gini folae. 10 Ouni geyomo yate au naba loti eti lamo, Aumafofo Aboga neta-mata muki mikau-kosinau nemo Wekola wekudi minanimo felegaga nemo we ona kula nemo we, kamena nenaki kiyabaka minogeto wenena mikalo minoti lofo folamo ya iya meleto lifima itibito giminanimo ne? loti loga o edae. 11 Loga o edato, muki ukanido owo feke limo ya gimito eti logimami, Linate ya kamena lina mako kiyaba minomo wato, wenenawa linate giniti folamo yaidana oti koinatige-mota liliga koubanaba o nedamo ya giniti fulumo diti idato, modae, loto lodo ya lifima ka itibito giminamo ne, loto logimaiye.

12 Ido lufuwa ekeleto lagoilami fuma ma naba sikisi (6) ya fuko apasaito, eyomo mika mima naba-naba oto ido fo ya ádoto lafo-lafo lumu ona kelaito, ido ikana ya wanu yaidana oto lafa kisi ona limo ne. 13 Ido ukulu kosinalo nemo ya epe nabakafo yá ade ofaito, ade ilawa liyámami yáloti olumo wiyami yaidana oto kosinaloti olumo wiyami ne. 14 Ido kosina ya kunu olu uku loti kululu wiyamo yaidana oto kululu wito, mowa muki ido nokafo ogona imo eba muki ya komu minamo ebanina yaloti atae loti u ailo wae.

15 Ena mikalo kiyaba we wekudi muki, kulinigi nemo we muki, kimiwe kiyabani wenaba muki, neta-mata ko namo we muki, auma wiyamo we muki, kouba-naba lono olamo wenena muki, ido inanimo lononido olamo wenena muki ya mika lula ligu yau ido kifana naba mowau yau faluku minae. 16 Falukuti minamo yate mowaki ido kifanaki au loti logimamo, Ekeina folomolo amedoto minami we yakafo leyageto Sipisipi Momolakafo lifimate itibito lumutenaiye, loti linate mowaki kifanaki lamodo olumo witi olu fito ledalo. 17 Yamu lifimate itibiti lumunami kamena nabalo ya oiya moda fedeitaiye. Kemakafo omunalo ya ogofuto aumafofo loto nedi minenaiye? loti lae.

Copyright information for `SNP