2 Corinthians 12

Pol hamehameyei tamo siyeye.

Ane iyape topo ano ei ani aroweyei ne totesiya. Ahowa, ane iyape ano ei ani aroweyei su, ane meni meremereye a'i wou te'esiya. Ahowa, ane peri tere'e ne fene ma'e au te'e areiyesiya. Ane hamehameyei ta ne Meni Owane Pefine a'i lai ane ma'e au atuatuwe ape, fene ma'e au te'esiya. Sosu suwou peri tamo aiwawe fene ma'e au te'esiya. Tu naifa iyu menei ereti hesi werese lowe hesiyo hesiyo (14) i tepa'asiye su, meni ta Owane Sitewi lai omo lo hire pefine a'i ma'e heneti ape, ane, meni ape siye so'oruwesiya. Meni ape Owane Sitewi lo omo pefine a'i siyeye awere? Piyete awere? Meni ape hamehameyei sahe iroteye awere? Ane so'oru ta'ama. Owane Sitewi a'i lai siye so'oruwesiya! Sosu ane fene ma'e te'esiya. Wiyeme a'i meni ape Owane Sitewi lai omo hire pefine a'i lo ma'e hene ani tepa'asi aniye. Tahe pa'are aiwawe siyeye awere? Hepene lo a'i siyeye awere? Ane so'oru ta'ama. Ane a'i lai meni ape ne. Owane Sitewi lai meni ape omo lo hire ma'e hene wiye. Ane peri tomu ne'ese wisere a'i ne wanuwe. Etiri werese ane siyeteye ape, ane fene ma'e au te'eyei ne amouwesiya. Meni ape ne, ane iyape lo ne ei ani arowesiya. Ahowa, ane iyape topo ano ei ani arorowata. Ane tahe pere'e werese ano fara'u ei ani arowerowa. Ane iyape ano topo ei ani aroweyei ne toteyei su, ane meni meremereyeyei wou ta'ama. Ahowa, ane peri wiyeme a'i au te'eyei. Ahowa, ane iyape topo ano ei ani arowe ta'ame. Lu taune ta mo iyape ano ei ani aroweyei su, yo seni lowe lo luwaru a'i ne. Ahowa, lu taune tamo etiri tamo, ane iroteye ape, siyeye su, sosu peri ano wanuteye su, lowe fara'u iyape ano Owane Sitewi ma'e ei ani aroweyei. Lowe iyape ano ei ani aroweyei su, yo seni ape wisere a'i ne.

Owane Sitewi lai hamehame ape ane ma'e au atuatuwe. Ane Owane Sitewi lo etiri erasi a'i siyeye. Marepi lo apou toteye. Ahowa, Ane a'i lai iyape topo ano ei ani arowerowata. Serai Owane Sitewi lai tahe ano sahe wafei ni'ari se au tewiye. Mi mi werese ane wafei ni'ari ape tahe ano sahe fofowei erasi teriteteye. Fofowei ape Satan ane ma'e aineteyewe, ane ma'e au luwaruweteye. Serai hamehameyei ape ne, ane iyape ano ei ani arowerowata.[Jop 2:6] Nowe hesi heta ane Meni Owane Pefine ma'e ei toweriteye. “Ne fara'u wafei ni'ari ape ani tahe anire.” Sosu le ane ma'e itiya'u eiye, “Ahowa, ferafereiyei ano ne ne fara'u a'i ne. Ne tahe pere'e a'i irosiya su, kairefi ano marepi no pefine a'i heneraiyei.” Sosu marepi ano wisere a'i totesiya. Ane tahe pere'e a'i irosiya su, Krais lo kairefi ane ma'e napetunamisiya.[Fl 4:11-13] 10 Serai ane Krais lo marepi umasiyei su, ane fara'u tahe pere'e a'i teriteyei. Sosu lu tamo ane ne te'e naruwei su, marepi ano nine'irowa. Sosu lowe ane ma'e marepi orese a'i au irowei su, ane marepi wisere a'i toterowa. Sosu lowe ane ma'e au luwaruweyei su, ane marepi fetane a'i teriterowa. Sosu etiri luwaru a'i ane ma'e heneraiyei su, ane marepi momotei a'i teriterowa. Serai ane tahe pere'e a'i irosiya su, ane kairefi a'i henerairowa.

Pol Korin lo lu taune ne marepi erasi toteteye.

11 Ane meni meremereyei wou a'i au te'esiya. Ahowa, fene ane ma'e peri apou ape te'eyei ne au irowe. Fene iyape ano Owane Sitewi ma'e ei ani aroweye su, etiri ape wisere a'i ne. Wiyeme a'i. Ane meni yahowa'i. Ahowa, lu ape mo, meni owane tere'e lo peri wawero au te'eteye ape, ane lowe lo unahi iro se ta'ame. Lu ape mo lu yahowa'i pefine a'i ne.[2 Ko 11:5] 12 Owane Sitewi lai ane peri heneruwe pefine a'i lo au te'e areiyeyei ne ariariyeye. Etiri werese ape mo, Owane Sitewi ma'e fai ape, ane fene ma'e au atuatuteye. Ane etiri werese ape mo ane fene mase ta'ane tohoteye ape, ane marepi momotei eresene a'i se ta'aneteye. Serai Owane Sitewi lo wiyawi erasi pefine a'i, sosu etiri yaru erasi a'i, fene siyeteye ape, ane lai ta'aneye.[Ro 15:19] 13 Ane wiyawi ano lu taune werese mase, Jisas lo yo seni umasiye ape, ta'aneteye. Ane fene ma'e wiyawi aiwawe a'i ta'aneteye. Etiri ta'i ane fene ne te'e a'i au irowe. Ane etiri ma'aru werese fene lo ei toweri ta'ame. Ane fene ma'e ma'aru tamo ei toweri ta'ame su, yo seni ano luwaru a'i awere? Ane yo seni luwaru a'i ta fene ne irowe su, fene yo seni luwaru a'i ano tote i'anere.[2 Ko 11:9]

14 Tu naifa ane nowe hesi a'i fene ma'e sewiyeye. Sosu nowe pereye eite se, ane fene tame sewiyeyei ne totesiya. Ane fene werese ma'e marepi orese a'i au iro wou ta'ama. Ahowa, ane etiri ma'aru werese fene lo aniyei ne ei toweri ta'ame. Ahowa, ane marepi fene lo tataiyei ne totesiya. Eimane oso wiyawi erasi a'i ta'ane tohoterowa su, lowe ma'aru lowe lo tai mai ma'e aurowata. Ahowa, tai mai lowe lo fara'u wiyawi erasi ta'ane tohoterowawe, sosu ma'aru lowe lo eimane lowe ma'e aurowa. 15 Ane ma'aru werese ano fara'u fene ne au pati aniyei ne ani fusawirowa. Aiwawe a'i ane marepi hepene ano fene ne au pati aniyei ne temeniyerowa. Ane fene ne marepi erasi a'i tote wawesiyenamisiya. Ane fene marepi erasi a'i tote wawesiyenamisiya su, fene piyene ane ne ai marepi totenamisiya awere? 16 Fene marepi ano aiwawe toteye. Ane fene ma'e marepi orese a'i au iro ta'ame. Ahowa, meni ta ane ne apou eiyei, “Pol peri wawero nomo ma'e au te'e areareye. Sosu le marepi nomo lo tatai aniyei ne mariwe wou a'i ta'aneye. Le ma'aru nomo lo ta'arei aniyei ne totesiya.” 17 Serai ane fene ma'e itiya'u ei towerisiya. Piyene fene apou a'i te'esiya awere? Ane kaiyemo mo ano fene ma'e eimawesawi su, ane ereti lowe lo se ma'aru werese fene lo ei toweri aniye awere? Piyete! 18 Ane lai meni Taitus kairefi a'i se ei toweriye, “Ne omo Korin ma'e sewiyenarire.” Ane kaiyemo tere'e ta le mase fene ma'e eimawesawi. Lowesi etiri ma'aru fene lo ei toweri aniye awere? Piyete awere? Meni ape marepi ano aiwawe a'i totesiya. Sosu nomo wiyawi aiwawe a'i ta'anesiya tene! Sosu yo seni nomo lo aiwawe a'i ironamisiya.[2 Ko 8:6,16-18]

19 Fene one towe eite ano siye te'eyei su, fene nomo ne marepi erasi apou a'i toteyei. Nomo peri nomo lo nihe fene lo se au fareraiyeyei. Ahowa, nomo fene ma'e Owane Sitewi lo nihe se Krais lo marepi wou au te'eyei. Kaiyemo mo ano, etiri werese, nomo ta'anesiya ape, nomo fene ne au pati aniyei ne ta'anesiya. 20 Ane fene ne atoweiyesiya. Ane fene ma'e sewiyeyei su, ane yo seni luwaru a'i tamo fene irowe ape, siyeyei awere? Ane yo seni luwaru a'i fene lo siyeyei su, ane fene ne ai marepi erasi a'i toteyei. Sosu fene marepi ano ne orese a'i teriterowa. Ane fene ne marepi pere'e a'i iro ta'ame. Piye yo seni apou ape ane siyeyei awere? Ai peri tiyati te'e te'eyei, lu taune ma'e au luwaruweyei, lu taune ne peri te'e naruwei, peri wawero a'i au te'eyei, iyape towafi fene lo ei ani aroweyei. Peri luwaru a'i te'eyei. Peri luwaru me'iyeni ma'e tiyati te'eyei, peri arisiyei te'eyei. Ane yo seni luwaru a'i apou ape mo atoweiyesiya. 21 Etiri tere'e ta ane fene ne atoweiye a'i totesiya. Ane fene ma'e tame sewiyeyei su, Owane Sitewi lai ane ma'e fene lo nihe se ani ararowei. Sosu ane lu taune tomu ne'ese, yo seni luwaru a'i irowe ape, ane lowe ne luwei erasi a'i irowei. Yo seni luwaru a'i lowe lo mi mi werese ironamisiya. Owane Sitewi lai yo seni luwaru a'i lowe lo au sasari ta'ame. Lowe me'iyeni ma'e yo seni eite atati arunati ta'ame. Yo seni unou a'i, tafa'e yo seni luwaru a'i, yo seni siye wisereyeyei. Lowe yo seni apou ape me'iyeni ma'e atati arunati ta'ama.[2 Ko 13:2]

Copyright information for `SNY