Revelation of John 7

Isirae lohimbi komotŋe komotŋe ya yeŋgât kundenyeŋan undip katyehop.

Otmu ya biatmu yakât kakŋan aŋelo imbât kinŋetâ yekban. Aŋelo imbât yaŋeâmâ hân nombot nombot siru pato dondâ pilâop yakât mâtâpŋe kum maŋguwi. Kum maŋguŋetâ nâŋ nâŋ sâop. Yawu otmu yan aŋelo âlâŋe sikop gahaŋehen tetem kinmâ Anitâ manman amboŋe yâkât komot ya yeŋgât kundenyeŋan undipŋe katyekbe sâm kinop. Yawu kinmâ bukulipŋe yuwu sâm ekyongop. “Yen siru ya ki pilâŋetâ miâk. Nenŋeâmâ aŋgoân sâp yiwereŋe yu Anitâhât lohimbi yamâ ikŋahât undip katyekmunŋe tâŋ tâŋâk tetemuâmâ yakât kakŋan siru ya pilâŋetâ miâk. Mem yan Anitâhât kasa ya meteyehâk. Otmu undipŋe orowâk katyekmunŋe kinnomai yamâ ki meyekbuap.” Yawu sâop.

Otmu Isirae lohimbi Anitâhât komolân gâtŋe yongonŋetâ nâŋgâwan yamâ emelâk yâkât pat otbi. Yâk yeŋgât dop yamâ menduhuakŋetâ 144,000. Otmu Isirae lohimbi yuŋe hioŋakmâ komot kâi nombotgen yâhâp otbi ya yeŋgât dopyeŋe yuwu. Yura yâk yeŋgât komolân gâtŋe yapâmâ 12,000 yakât dop. Otmu Luwen yâkât komolân gâtŋe gurâ 12,000. Otmu Gat yâkât komolân gâtŋe gurâ yawuâk 12,000. Otmu Asehât komolân gâtŋe gurâ yawuâk 12,000. Otmu Naptalihât komolân gâtŋe ya gurâ yawuâk 12,000. Otmu Manasehât komolân gâtŋe gurâ yawuâk 12,000. Otmu Simiongât komolân gâtŋe gurâ 12,000. Otmu Lewihât komolân gâtŋe gurâ 12,000. Otmu Isasahât komolân gâtŋe gurâ 12,000. Otmu Sewulungât komolân gâtŋe gurâ 12,000. Otmu Yosepgât komolân gâtŋe gurâ 12,000. Otmu bâiŋeâmâ Benyamingât komolân gâtŋe 12,000. Lohimbi komot yuŋe Anitâhât pat otbi.

Lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe kinmâ Anitâ yet Yesu mepaeyelekbi.

Ya ekmune pesuk sâmu yakât kakŋan lohimbi kiŋgitŋe orowâk hânŋan kulemŋan manbi yaŋe taka menduhuakmâ kinŋetâ yekban. Otmu lohimbi ya sâlipyongonomgât dop bia. Yaŋe Anitâ otmu Lama Nanŋe yâk yetgât gotyetŋan kinbi. Kinmâ sâŋgum kaok bolaŋ bolaŋ mânuŋakŋetâ ge eŋgatyeŋambâ hârâtâhâk kinmâ ariop. Yâkŋe awu tawu mem lapu lapu tuhum yuwu sâm Anitâ mepaem kinbi. 10 “O, Anitâ Tihit Amboŋe. Gâŋe nen gike pat sâm kuningion. Yakât otmâ ki hiliwahonom. Otmu gike nange, Lama Nanŋaŋe nengât tosahât otmâ umatŋe miop. Yakât otmâmâ sâp yiwereŋe yuâmâ nenŋe manman âlepŋan manmâ gain.” Yawu sâwi.

11 Yawu sâŋetâmâ aŋelo kiŋgitŋe orowâkŋe menduhuakmâ Anitâ otmu Lama Nanŋe, soŋgo papato imbât, lok kunŋe yâk kerek hawamyongom kurâp kinbi. Kurâp kinmâ Anitâ mepaem yuwu sâwi. 12 “Nen Anitâ Ambonenŋahât wâtŋan manmain. Yâk nâŋgân nâŋgânŋe âiloŋgo. Otmu âlâlâ yakât amboŋe oap. Yâhâmâ laŋinŋanâk tatmâ gamap. Manman amboŋe yu bulâŋe. Otmu yâkŋe buku âiloŋgo otningim gamap yakât mepaembisâin.” Yawu sâwi.

13 Yawu sâŋetâ lok kunŋe 24 yâk yeŋgâlen gâtŋaŋe yuwu sâm âinohop. “Lohimbi yu sâŋgum kaok bolaŋ bolaŋ mânuŋakmâ kinsai ya wosakembâ takai? Otmu topyeŋeâmâ girawu?”

14 Yawu sâm âinohomu yuwu sâm ekuwan. “Nâmâ wongât âinohoat? Gâŋe eknohoâyâ.”

Sâmune sâop. “Lohimbi yuâmâ emelâk kasalipyeŋaŋe mem ge katyekne sâm mem âlâlâ tuhuyekŋetâ hâhiwin kakŋan manmâ gawi. Yawu otyiŋgiŋetâ sâtgum manmâ biwiyeŋe Yesuhâlenâk katmâ manbi. Yakât otmâmâ emelâk Lama Nanŋe hepŋaŋe tosayeŋe pirim ikŋe pat kuyiŋgiop.
15 Yakât Anitâhât senŋan kinmâ sâp ârândâŋ yâk mepaem hoŋ bawaŋgim manmai. Yawu otmâ manmâ yâhâŋetâ Anitâ manman amboŋaŋe galemyongom mâmâŋe otyiŋgimap. 16 Otmu Lama Nanŋe yamâ Anitâhât senŋan kinmâ gamap. Yawuhât yâku yawuâk yâk yeŋgât galem otmâ manman kârikŋe yakât to senŋanâk dâiyekmâ arimu yan nem piriakmâ mepaeakmâ mannomai. Yawu otmâ Anitâŋe yâk yeŋgâlen umatŋe âlâlâ teteyiŋgimapgât manman sânduhân katyekmâ wawaeyekbuap. Yakât kakŋanâmâ yâhâpŋe torokatmâ eŋgat hako otmâ gilâp isenomaihât dop ki tap. Me sotgât yâhâpŋe ki po yiŋgimu munomai. Me tohât eŋgatyeŋe ki saŋ sâwuap. Me sikopŋe yongomu yan wâtyeŋe ki houŋ sâwuap.” Yawu sâop.

Copyright information for `SPL