Romans 11

Anitâŋe Yura lohimbi biwiyeŋe ekmâ kiwiliyekmâ nombotŋeâk meyehop.

Emelâk Anitâŋe Isirae lohimbi ikŋe pat kuyiŋgiop yamâ ândâpyeŋe kârikŋe otmâ ki tem lâuwaŋgim gai. Yawu otbi yamâ Anitâŋe kerehâk ki betyongop. Kândikum emelâk Anitâŋe hân himbim ki kândikyotgowâmbâek Isirae ambolipŋe yeŋgât topyeŋe nâŋgâm heŋgeŋguop. Yakât otmâ ândâpyeŋe kârikŋe otmâ ki tem lâuwaŋgim mansai yakât ki pârâk pilâm kerehâk betyongop. Yâkŋe kerehâk betyongop mâne nâ gurâ orowâk betnongomu yâkâlen biwinaŋe ki kepeim tem lâuwaŋgim gambâm. Yâhâ nâmâ Isirae amboŋe, Benyamingât senâmbâ gâtŋe. Yakât otmâ emelâk Anitâŋe tâmbâne Awaraham yâkât pat kuwaŋgiop ya nâku yawuâk membom. Nâmâ ki betnohop. Yâhâ nen yu mansain nengât dowâk otmâ manminiwi yan poropete âlâ, kutŋe Elia sâm, yâkŋe Anitâ ekum tâmbâlipnenŋe yeŋgât yuwu sâop.

  • “O Anitâ, hotom uhihimain yakât kawe kum gahaem poropete loklipge watyekmâ nombotŋe yongoŋetâ muwi. Nâ niniâk tem lâuhihim mansan. Yawu gârâmâ hilipnohone sâm pâinneksai.”
Yawu sâmu Anitâŋe yuwu sâm ekuop.

  • “Nâŋe nine poropete lok 7000 yawuya mâmâŋe otyiŋgimune kasalipyeŋe yeŋgât Lâpio âlâ, kutŋe Bali sâm, ya ki mepaem gai. Yawu otmâ tem lâunihim mansai.”
Yâhâ emelâk Anitâŋe Isirae lohimbi biwiyeŋe ekmâ kiwiliyekmâ nombotŋeâk mem buku tuhuyehop. Yakât dopŋeâk sâp yiwereŋe yuâmâ Yura lohimbi biwinenŋe ekmâ kiwilinenekmâ ikŋe eŋgatŋeâk otmâ nombotŋe betnongop. Otmu nombotŋe menenekmu biwinenŋaŋe yâkâlen kepeim tem lâuwaŋgim yâkât pat mansain. Yâhâ Anitâŋe otbin mewin ya ekmâ yakât dopŋan kiwilinenekmâ nombotŋeâk umam sâningiop mâne ikŋe eŋgatŋeâk otmâ menenekmap ya ki sâmbâin.

Den sâm aran yukât topŋe yuwu nâŋgânom. Anitâŋe nenekmu ârândâŋ olâk sâm Isirae lohimbi dondâŋe mâtâp katyiŋgiop ya ki watmâ gawi. Yakât otmâ bulâŋe ki mem mansai. Yawu gârâmâ nen nombotŋe Anitâ ikŋahâk menenekmu mansainŋe yâkâlen biwinenŋaŋe kepeim manmunŋe nenekmu ârândâŋ otmap. Yâhâ bukulipnenŋe kiŋgitŋe orowâkŋe kunyeŋe kârikŋe otmâ manbi yakât huhopŋe Anitâŋe betyongomu biwi pâlâmŋe manminiwi. Den yan yuŋe emelâk den nombotŋe kulemguwi ya miap. Den yamâ yuwu tap.

  • “Kunyeŋe kârikŋe otbi yakât huhopŋe Anitâŋe betyongomu biwi pâlâmŋe manmâ denŋe nâŋgâŋetâ ki keterakyiŋgimap. Otmu mâtâp watmâ pâpgumai.” Topŋe yawu tap.
Yawu otminiwi yakât matŋe Anitâŋe yiŋgiâkgât Dawitiŋe den âlâen hâum yuwu sâm ulitguop.

  • “Kasalipnaŋe sot me âlâlâ ekmâ biwiyeŋe kilik kilik sâmu mene sâm yan ki ekmâek paŋgoŋân geŋetâ meyehâkgât naŋgan. Me ki nâŋgâm nâŋgâm otmâ ari tupaen kioŋetâ yongowuapgât sâm ekgohoan. Me umatŋe kakyeŋan yâhâmu tânyeŋe houŋ sâmu hâhiwin nâŋgâmbisâihât naŋgan.” Yawu sâm ulitguop.

Anitâŋe pâku lohimbi mem buku tuhuyehop.

11 Aiop, den ekyongoan yukât topŋe âlâen hâum sâwe. Yura lohimbiŋe ki nâŋgâm nâŋgâm otmâ ari kâlân kâiyeŋan teŋ sâmu yan tupaen kioŋetâ ki yongop. Yakât topŋe yuwu sâmune nâŋgâŋet. Yura lohimbiŋe otmâ tâpikguminiwi. Yâhâ pâku lohimbiŋe Anitâhâlen biwiyeŋaŋe kepeimai ya yeŋgât tosayeŋe pilâm manman kârikŋahât pat kuyiŋgimap. Yâhâ yâk yeŋgâlen bulâŋe teteap yakât Yura lohimbiŋe eweakmâ nâŋgâm bâleyiŋgim bulâŋe orowâk membâinâ sânomai. 12 Yâhâ Yura lohimbiŋe biwiyeŋe alitmâ Kiristohât hâkâŋ otbi yakât huhopŋe Anitâŋe pâku lohimbi mem buku tuhuyekmâ manman kârikŋahât pat kuyiŋgiop. Yakât otmâ hâmbâi Yura lohimbi yeŋgât nâŋgân nâŋgânyeŋe keterakyiŋgimu Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeinomai. Yawu otmâ pâku lohimbi orop biwiyeŋaŋe hikuakmâ konohâk otmâ mannomai. Sâp yanâmâ Anitâŋe lukulenenekmu hop sambe kakŋan mannom.

13 Yura lohimbi nengât topnenŋe yawu tap. Yâhâ pâku lohimbi yeŋgât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Pâku lohimbi hânŋan kulemŋan manmâ arai ya yeŋgâlen ari Kiristohât den pat âlepŋe ekyongowehât yâkŋe menekmâ aposolo âi sâm nihiop ya biwinaŋe tiŋâk kepeim manman. 14 Yâhâ den pat âlepŋe ekyongomune Kiristohâlen biwiyeŋe katŋetâ Anitâŋe manman kârikŋahât pat kuyiŋgimu mansai. Yawu manŋetâ Anitâŋe Yura bukulipne betyongomu mansai yaŋe eweakmâ nâŋgâm bâleyiŋgim âlâkuâk manman kârikŋahât pat kuyiŋgiâkgât Kiristohâlen biwiyeŋe katnomaihât naŋgan. Yakât otmâ âi sâm nihiop ya tiŋâk mem manman. 15 Yura lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe biwiyeŋe alitmâ Kiristohât hâkâŋ otbi yamâ betyongop. Yâhâ pâku lohimbi seseŋgâlâkŋe yâkâlen biwiyeŋaŋe kepeiwi ya yeŋgât kaok nâŋgâm mem buku tuhuyehop. Yâhâ hâmbâi mâne Yura lohimbiŋe Kiristohâlen biwiyeŋe katnomai ya mem buku tuhuyekmâ manman kârikŋahât pat kuyiŋgiwuap.

16 Tâmbânenŋe Awarahamŋe Anitâhâlen biwiŋaŋe kepeim ki biwi yâhâp otmâ manminiop. Yakât otmâ Anitâŋe manman kârikŋahât pat sâm yâk otmu yâkât sen kuyiŋgiop ya ki biatbuap. Yakât topŋe den âlâen hâum sâmune nâŋgâŋetâ keterakyiŋgiâk. Sot um yan torehenŋe yamâ Anitâhât pat sâm mem ketetmunŋe ekmu ârândâŋ olop. Yakât otmâ nombotŋe âlâ yâkât ki mem ketetbin ya gurâ yawuâk ekmu ârândâŋ olop.

Yâhâ nen Yura lohimbiŋe yen pâku lohimbi orop Anitâhâlen biwinenŋaŋe kepeim manmâ konohâk oain. Yakât nâŋgâŋetâ keterahâkgât den âlâen hâum yuwu sâwe. Koset gihit kândârâŋe ya Anitâŋe ekmu ârândâŋ otmap yakât dopŋeâk kele awatŋe ekmu ârândâŋ otmap.
17 Koset alikŋe memain yakât dop yamâ nen Yura lohimbiŋe mansain. Yâhâ pâku lohimbi yenâmâ himan ikŋak in tetemap yakât dop mansai. Yâhâ koset awatŋan bulâŋe ki kinbuap yamâ amboŋaŋe kârâm pilâwuap. Yakât dopŋeâk Anitâŋe Yura lohimbi nombotŋe betyongop. Yâhâ amboŋaŋe ari himan awatŋe kârâm mem taka koset awatŋe kârâm pilâwuap yan mem katatgumu âi omoŋ omoŋ otmâ kinbuap. Yakât dopŋeâk pâku lohimbiŋe Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeimai yen meyekmâ Yura lohimbi bulâŋe ya yeŋgâlen torokatyekmâ tâmbâlipyeŋe yeŋgât pat kuyiŋgiop ya yawuâk yeŋgât kuyiŋgimu mansai. 18 Yakât otmâ awatŋe kârâm pilâwuap yakât dopŋeâk Anitâŋe Yura lohimbi nombotŋe betyongom ya yeŋgât kaweyeŋan yen katyehop. Yakât otmâ yeŋahât nâŋgâŋetâ yahatmapgât yuwu sâmune nâŋgâŋet.

Koset amboŋaŋe topŋe lawitmâ pitim heŋgeŋgumu yanâmâ awatŋe liŋgarakmu bulâŋe kinbuap. Yakât dopŋeâk Anitâŋe aŋgoân manman kârikŋahât pat sâm Awaraham otmu yâkât sen ya yeŋgât kuyiŋgiop. Yakât otmâ pat kuyiŋgiop ya torokatmâ yawuâk pâku lohimbi yeŋgât sâm kuyiŋgiop.

19 Bulâŋanâk pâku lohimbi yeŋgât kawe teteyiŋgiâkgât Anitâŋe Yura lohimbi biwiyeŋe kârikŋe otmâ manbi ya betyongop. 20 Yawu gârâmâ biwiyeŋe kârikŋe otmu Kiristohât hâkâŋ otmâ yâkâlen biwiyeŋe ki katbihât Anitâŋe betyongop. Yâhâ yen pâku lohimbiŋe yâkâlen biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim mansai. Yawuâk torokatmâ mannomai yanâmâ Anitâŋe ki betyongowuap. Yakât nâŋgâm hâkyeŋe mepaemaihât yuwu sâmune nâŋgâŋet. Emelâk Yura lohimbiŋe kosetgât dop otmâ manbi. Yawu gârâmâ Kiristohât hâkâŋ otŋetâ yaŋak Anitâŋe betyongop. Yâhâ yenâmâ himangât dop oai. Yawu gârâmâ himan otmu koset topyetŋe ikŋiâk ikŋiâk. Otmu yakât dopŋeâk yen pâku lohimbi otmu nen Yura lohimbi topnenŋe ikŋiâk ikŋiâk. Yawuâke yamâ Anitâŋe yen meyekmâ nengâlen torokatyekmu orowâk mansain. Yâhâ yeŋgâlen gâtŋe âlâ me âlâŋe Kiristo betgunomai otmuâmâ Anitâŋe biwiyeŋahât topŋe nâŋgâm amboŋan amboŋan betyongowuap. Yakât nâŋgâm yeŋe Anitâ ewe katmâ manŋet.

22 Den sâm aran yukât topŋe yuwu nâŋgânom. Yura lohimbiŋe biwiyeŋe kârikŋe otmu Kiristohât hâkâŋ otbi yamâ Anitâŋe betyongom matŋe tâŋ tâŋâk yiŋgiop. Yawu gârâmâ yenâmâ Kiristohâlen biwiyeŋe katbi yan umam sâyiŋgim buku tuhuyehop. Otmu biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim mannomai otmuâmâ yâku yawuâk buku otyiŋgiwuap. Yâhâ yeŋe Kiristo betgum mannomai yamâ yen yawuâk betyongowuap. 23 Anitâŋe Yura lohimbi betyongop ya yeŋgât nâŋgân nâŋgânyeŋe keterakyiŋgimu Kiristohâlen biwiyeŋe katnomai yanâmâ Anitâŋe nâŋgâyiŋgim himan awatŋe mem katatgumu âi omoŋ omoŋ otmâ kinsap yakât dopŋeâk ikŋe komolân torokatyekmu manman âlepŋanâk mannomai. Yawu otbuapgât wâtŋe pato tap. 24 Yâhâ Yura lohimbi nen otmu pâku lohimbi topnenŋe ikŋiâk ikŋiâk tap yakât torokatmâ sâwe. Nen Yura lohimbiŋe kosetgât dop mansain. Yâhâ yen pâku lohimbiâmâ himangât dop mansai. Yakât otmâ Anitâŋe yen meyekmâ koset bât bâtŋan torokatyehop. Yawu gârâmâ topyeŋe ikŋiâk tapgât otmâ kârikŋeâk ki tai. Yawu gârâmâ Yura lohimbi betyongop ya yeŋgât topyeŋeâmâ koset topŋe yawuâk tapgât otmâ Anitâŋe âlâkuâk koset bât bâtŋan torokatyekmu kârikŋeâk kinnomai.

Hâmbâi Anitâŋe Yura lohimbi âlâkuâk mem buku tuhuyekbuap.

25 Bukulipne, yuwu sâmune nâŋgâŋet. Anitâŋe Yura lohimbi betyongom yen meyekmu mansai. Yakât otmâ yeŋahât nâŋgâŋetâ yahatmapgât yuwu sâm ekyongomune nâŋgâŋet. Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe nâŋgân nâŋgânne mem pâroŋ pilâmu Yura lohimbi topnenŋe nâŋgâm heŋgeŋguan. Isirae lohimbi kiŋgitŋe orowâkŋe biwiyeŋe kârikŋe otmâ mansai ya naŋgai. Yawu gârâmâ pâku lohimbi Kiristohâlen biwiyeŋe katmâ yâkâlen torokatnomai ya yekmâ nâŋgâmu dopŋan otbuap. Yanâmâ Isirae lohimbi nâŋgân nâŋgânyeŋe keterakyiŋgimu biwiyeŋe yâkâlen katnomai. 26 Biwiyeŋe yâkâlen katŋetâ tosayeŋe pilâyiŋgiwuap sâp yan emelâk Anitâŋe poropete âlâ den ekumu kulemguop yakât bulâŋe tetewuap. Den yamâ yuwu tap.

  • “Nâhât sâtgât Sion pumŋan Yerusalem kapi tap yakât ambolipŋe yeŋgâlembâ lok âlâ tetem Isirae lohimbi yeŋgât tihityeŋe otmâ mem kuwikyekbuap. Yanâmâ orotmemeyeŋe bâleŋe bet pilâm nâhâlen torokatŋetâ tosayeŋe pilâyiŋgiwom. Pilâyiŋgim orowâk mannomgât pat kuyiŋgiwom.” Den yawu tap.
28 Yawu gârâmâ Yura lohimbiŋe ândâpyeŋe kârikŋe otmu Yesu Kiristohât den pat âlepŋe nâŋgâŋetâ gemu bet pilâŋetâ yaŋak Anitâŋe betyongop. Yakât huhopŋe yen pâku lohimbiŋe den pat âlepŋe ya nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu yâkâlen biwiyeŋe katŋetâ manman kârikŋahât pat kuyiŋgiop. Yâhâ Awaraham, Isaka, Yakop, yâkŋeâmâ Anitâhâlen biwiyeŋaŋe tiŋâk kepeim tem lâuwaŋgim gawi. Yakât otmâ emelâk yâk yeŋgât nâŋgâop yakât dopŋeâk yâk sen nâŋgâyiŋgimap. 29 Yâhâ Anitâŋe tâmbâlipyeŋe nâŋgâyiŋgimu ârândâŋ otmu meyehop. Yakât otmâ bunewâk ki betyongop. 30 Yenâmâ embâŋân yeŋe eŋgatyeŋeâk otmâ Anitâhât ki nâŋgâwaŋgim manminiwi. Yawu gârâmâ sâp yiwereŋe yuâmâ Isirae lohimbiŋe den pat âlepŋe nâŋgâm hâkâŋ otmâ betbaŋgim mansai. Yakât huhopŋe yen pâku lohimbiŋe den pat âlepŋe ya nâŋgâŋetâ bulâŋe otmu Kiristohâlen biwiyeŋaŋe kepeim manŋetâ Anitâŋe umam sâyiŋgim tosayeŋe pilâyiŋgiop. 31 Yakât dopŋeâk Yura lohimbiŋe biwiyeŋe kârikŋe otmâ Kiristohât hâkâŋ otmâ mansai yaŋe hâmbâi yâkâlen biwiyeŋe katnomai. Yawu otnomai yan yâk yeŋgât nâŋgâm umam sâyiŋgim tosa pilâyiŋgiwuap. 32 Yâhâ nen Yura lohimbi me yen pâku lohimbi kerekŋe otmunŋe bâlem gap yakât topŋe nâŋgâmunŋe keterakningiâkgât Anitâhât Wâtgât mâmâŋahât Heakŋe biwinenŋan gemap. Biwinenŋan gemu keterakningimu orotmemenenŋe bâleŋe bet pilâm Anitâhâlen biwinenŋaŋe kepeimunŋe umam sâningim tosanenŋe pilâningimap.

33 Anitâŋe wawaenenekmâ tihitnenŋe otmâ gamap. Otmu yawuâk tihitnenŋe otmâ yâhâwuap. Yakât otmâ mepaean. Yâkŋe yu ya otningim gamap yakât nenŋahâk topŋe nâŋgâne sâm pâpgumain. Yâhâ biwiŋan den girawu tatmap ya nenŋahâk nâŋgânomgât dop âlâ ki tap. 34 Den yan yuŋe emelâk poropete lok nombotŋaŋe den kulemguwi ya miap. Den yamâ yuwu tap.

  • “Kutdâhât biwiŋan den tatmap ya lok âlâ me âlâŋe yeŋahâk nâŋgânomaihât dop âlâ ki tap. Otmu Anitâmâ nâŋgân nâŋgân amboŋe. Yakât otmâ wuân me wuângât ki âlâ pâpgumap. Yawu gârâmâ lok âlâ me âlâŋe Anitâ den kâsikum waŋbuapgât gurâ dop ki tap.” Den yawu tap.
36 Anitâ manman amboŋaŋe hân himbim kândikyotgom hânân âliwahap topŋe topŋe kalop. Yâhâ ikŋak kalowâmbâek hohem tatmâ gap, otmu hohem tatmâ yâhâwuap. Yakât otmâ miti den âlâ tap ya yuwu sâm ekyongomune nâŋgâŋet.

  • “Lok âlâ me âlâŋe Anitâ tosa katbaŋginomaihât dop âlâ ki tap.”
Den yawu kulemguŋetâ tap yakât nâŋgâm Anitâ mepaem manmâ yâhâmbisâin. Ya bonŋanâk.

Copyright information for `SPL