John 17

Yesus nu nuŋe mbal tuku Kuate yabaŋna

Yesus nu pasate deŋpurna sulumba nu tandeka mambilmba Kuate yabaŋmba sakina: O Mam, ait buk prowat. Ne ye tuku nyu suŋgo ta te-mbola le ye suk ne tuku nyu suŋgo ta te-mbolamŋgit. Ne kilke mbol mbal ye tuku saŋgri kumnemŋge minwaig ŋga patikina le ne ye sina mbal ye nane abo tugu minmba minam tuku niŋget. Ima nu ne Mbara Ndindo Tugusek kila pilmba ye Yesus Kristus ne kukulyina ta turmba kila pilit ta nu abo tugu tumba minmba minamŋgat. Ne ye piro kam tuku sayina ta ye buk ke suluwit sulumba ne tuku nyu suŋgo kilke mbol mbal ŋgamukŋge te-mbolet. O Mam, kilke te nda minna le ye ne ndoŋ nyu suŋgo ŋak minkeŋ ta kile ye tuku nyu maŋ taŋamba te-mbola le ye ne tugumŋge mini.

Ne kilke mbol mbal afu sina ta ye ne tuku maŋau tumniŋgen. Nane ne tuku mbal minnaig le ne ye sina le nane ne tuku pasa dubide. Wam ŋakmba ne ye sina ta ne tugumŋge prode ta kile nane kila pilig. Ne ye pasa sayina ta nane niŋgen le wamdus sinamŋge pilmba son ŋginaig. Ye ne tugumŋge prowen ta nane siŋka katese mayenaig sulumba neŋge ye kukulyina ta nane son ŋginaig.

O Mam, ye kile nane tuku yabaŋnet. Ye kilke mbol mbal ŋakmba tuku yabaŋ ndanet. Ne nane afu ye sina ta ye nane tuku ndo yabaŋnet. Nane ne tuku. 10 Ye tuku mbal ta ne tuku. Ne tuku mbal ta ye tuku. Nane mbolŋge ye tuku nyu suŋgo mbol kinit.

11 Ye kilke te kusremba ne tugum prowi le ne ye sina mbal kilke te mbolŋge minamŋgaig. O Mam, ye ne ndoŋ ndindo minek taŋamba ndo nane naŋgine naŋgine wamdus ndindo minam tuku naŋe nyu suŋgo tambi nane kulatka. 12 Ye nane ndoŋ minmba naŋe saŋgri ye sina tambi nane kulatken. Ye nane kigraibken le ande ŋgisi ndakina. Ande ŋayonu ŋgisikam tuku minit kuyar pasa sakate ta nuŋge ndo ŋgisikate.

13 O Mam, ye kile ne tugum prowamŋgit. Ye kilke te mbolŋge minmba nane ye tugumŋge gare tumba gare ŋak minwaig ŋga nane isam tuku pasa ŋakmba te saket. 14 Ye ne tuku pasa nane niŋgen. Ye kilke te mbolok kuga. Taŋaŋ ndo nane mata kilke te mbolok kuga. Ta tuku kilke mbol mbal nane kasurniŋgig. 15 Ne nane kile-duŋga le kilke te kusrewam tuku sa ndanet. Ne nane kigraibka le Satan nu nane kile-ibeŋ ndakuwa ŋga ne yabaŋnet. 16 Ye kilke te mbolok kuga. Taŋaŋ ndo nane mata kilke te mbolok kuga.

17 Ne maŋau tugusek tumniŋga le nane ne tuku mbal mayok kuwaig. Ne tuku pasa ta tugusek. 18 Ne ye kukulyina le kilke te mbol mbal tugum prowen. Taŋamba ndo ye nane kukulniŋget le kilke te tuku maŋau dubide mbal tugumŋge pirokade. 19 Ye ne tuku miŋge dubimba ta ndo idus tiwet. Ta mbolŋge nane mata ne tuku mbal mayok kaŋgaig.

20 Ye nane tuku ndo yabaŋ ndanet. Nane afu nane tuku pasa ismba ye tuku son ŋgamŋgaig nane tuku turmba yabaŋnet. 21 Nane wamdus ndindo minwaig ŋga ne yabaŋnet. O Mam, ye ne ndoŋ minmba minet le ne ye ndoŋ minmba minit taŋamba ndo nane sile ndoŋ minmba minwaig. Taŋawaig le kilke mbol mbal nane kaŋgerka neŋge ye kukulyina ta katesewamŋgaig. 22 Ye ne ndoŋ ndindo minek taŋamba ndo nane mata wamdus ndindo minwaig ŋga ne ye nyu suŋgo sina ta ye nane niŋget. 23 Ye nane ndoŋ minmba minet le ne ye ndoŋ minmba minit taŋamba ndo nane mata wamdus ndindo minwaig. Wam ta mbolŋge kilke mbol mbal ne ye kukulyina ta katesewamŋgaig. Ne ye tuku kume purte taŋamba ndo ne nane tuku mata kume purte ta nane katesewamŋgaig.

24 O Mam, ne ye sina mbal nane sile tuku tumbraŋ prowaig ŋga iduset. Ne kilke te te-mayok ndana sulumba ne ye tuku kume purmba ne kilŋa saŋgri suŋgo sina ta nane kaŋgerwaig ŋga wamdus suŋgo ŋak minet. 25 Mam ne purfeŋnu. Kilke te mbolok maŋau dubide mbal nane ne gilai minig. Ye ne kila. Yiŋe mbal te ne ye kukulyina ta nane kila minig. 26 Ye ne tuku tugu tumniŋgen ta maŋ lato lato tumniŋmba minamŋgit. Ye taŋawi le ne ye tuku kume purte maŋau nane tuku ŋgamuŋgal sinamŋge minwa le ye nane ndoŋ minmba minamŋgit ŋga Mam nuŋe yabaŋna.

Copyright information for `SSD