Jonah 2

Yona nu Kuate gare pasa tuna

Yona nu kualegaŋ fuŋgul sinamŋge minmba nuŋe Mbara Suŋgo gare pasa tumba sakina:

O Suŋgo, ye piti suŋgo kurawit sulumba ne wikit le ne ye turyat. Ma ŋayonu kumanu mbal tuku ma mbolŋge minit sulumba ye ne tuku wi kueŋkit le ne isat. Neŋge ye bukŋgat le ye yu buto sinam nzi kat. Yuŋge ye soŋgat le yu mbalo sugo sugo ye mbolŋge ŋgurkaig le ye sakit: Ne ye pitaiyat. Ne tuku tukul wande ta ye maŋ kaŋgere nda ŋga sakit. Yu mbalo ye mbolŋge ŋgurmba minaig le ye tuku mabseŋ tukulkat le yuŋge ye ŋak soŋgat. Yu sinamok aŋgaŋge ye tuku gabat soŋgat. Ye yu sinamŋge tabe minig ta tugunu tugum nzi kat. Ma ta ŋayonu ndo ye tukulyat ta o Kuate Suŋgo, ne ye maŋ luka te-mayokyat le ma ŋayonu ta kusrewit.

O Suŋgo, ye kumam tuku kamusit sulumba ye ne idusnumba yabaŋnit le ne samba mbolŋge naŋe tukul wande sinamŋge ne isat. Nane afu yabri mbara dubikade ta nane ne kusrenade ta ye munembi ne tuku nyu te-duŋga ne atraukamŋgit. Ye ne ndoŋ tumamba pasa saŋgri pilewen ta maŋ kamŋgit.

O Suŋgo, neŋge ndo sine kile-luka kilit le sine abo ŋak mineg ŋga sana.

10 Kile Suŋgo nu maŋ kualegaŋ ta sana le kumba ka piyalŋge Yona ŋgilikina le mayok kina.

Copyright information for `SSD