1 Timothy 2

Pol hahanau sale lotuiai Haeu

Nga kakane eliel o ma teka kahikahi Krais kapim, amuto lotu hualiwa lawe seilon. Kameiwa Haeu hualialaha tenen ti na laha tap ape kak kemulik haniwa i. Lotu hualiwa teka ngahat ma teka masiwi ti xux. Na laha nahike hasolia xux, totonakaha soli ape tap hilehile. Ape tap tenen waliko i kongini kaha ti lotuiai Haeu ma ailei tenen na Haeu pahan. Saun tenen ien solian, i hamuamua Haeu tel awaiakaha. Pahan i awai hatesol seilon ti kawatan ti lialui woulaha ma tin laha xewawa sale mengon. Haeu telawe ti lawe seilon ape tin telawe hukuminiai Haeu ma seilon. I se tetel seilon *Jises Krais. Puki alia i kahui lialui woukaha hatesol. Jises Krais mat ti ukei totone lawe seilon. Tenen meng ien Haeu hani amite kaxi ahuti aope ie. Aile ape Haeu kilami nga tel *aposel ma ti kaxi ahutiai mengon. Nga tel hanaui *teka kumahe Ju kakain salan sale Jises Krais. Kumahe nga tua kaxi putini. Kakain ien salan wanen.

Tapai tesol tesol amuto apuha ti lotu, pahak teka wawan tuliniwa minalaha lotuiai Haeu, tap lengelenge ma wasol lialun.

Tin pahak teka hehin puxui ma sosoi aluiniwa sosolaha lehe seilon kum paxai kapitini laha. Laha kum aile hahakila tenen tenen hani ukulaha ma hahakea waliko tenen pate tuah masin gol he tinulaha. Laha kum soosoi maia tenen kahun pate lalap. 10 Nga kak ukek ien nake teka hehin laha lotui Haeu, laha solian ma tuah ti puli Haeu na laha aile puasain solian.

11 Teka hehin hong aluiniwa ma puas usiwa hatesol waliko teka masiwi hahanau. 12 Nga kum sowini hani teka hehin to masiwi ti teka wawan ma hanaualaha kakai Haeu ti puli lawe seilon. Laha kewa hong matainiai kakain. 13 Pake Haeu tanomimu *Adam tel wawan, ape imuh i tanomi *Iv tel hehin. 14 Kumahe Adam tel *Satan puluti, i puluti tel hehin ape i tahi kakai Haeu. 15 Tuahe Haeu awai teka hehin ti kawatan ti lialui woulaha na laha hehin tenen tinawi, na namilolaha xoxoan tetan, laha waheni seilon liai, laha hani hatapo Haeu tupualaha hetekie saun tenen i amuke.

Copyright information for `SSG