a(Ps 2:7)
b(2 Sam 7:14)
c(Deut 32:43)
d(Ps 104:4)
e(Ps 45:6-7)
f(Ps 102:25-27)
g(Ps 110:1)

Hebrews 1

*Jises i tel Nati Haeu

Ti kuewen Haeu hapuasa teka kuluiai kakaian kakanei teka matahaun ti kaha. Taun telok telok lato hapuasa aweisal tenen tenen kakanealaha. Tuahe tetelok ti ngain tapeinan ti tehu pon itan ie, i hapuasa tel Natun kakaneakaha. Haeu kilami i tame lawe waliko. I hapuasa tel Natun tanomiai tehu pon ie ma lawe waliko ti heihon. Puki alia Jises hina lalape pohe Haeu ma soliaian. Lawe namilon, woun ma pupuasan kola hawane ka puki i se Haeu. Lawe waliko i soli hahamalum ti tuahe pohe kakaian. I tetel i mat awaiakaha ti kawatan ti lialui woukaha lehe kaha sohot seilon haun ti usiai nauna ti Haeu. Muhin i to sai manau ti Haeu tel pate pohen, tetesol totone Masiwi.

Jises Krais pamu masiwian ti teka *engel

Aile ape Haeu hana i pamu masiwian ti teka engel. I hani Jises ax tenen pamu lapan ti axalato. Haeu tai kaakane tel na engel ukek,

“O se Natuk. Nga kilamiwen o ailei puasain tuah.” a 
Tin Haeu tai kaakane tel na engel ukek,

“Nga tel Tamam
a o tel Natuk.” b 
Lokon ti Haeu taloma tel Natun pate tuah hani tehu pon ie i ukek,

“Hatesol engel tetak haxawawa axan.” c 
Ti Haeu kakak sale teka engel i ukek,

“Nga tanomi teka engel unauak.
Nga hapuasa lato hanowi ti nga hapuasa
aupol ma ah ailei waliko ti pahak.” d 
Tuahe ti Haeu kakane tel Natun i ukek,

“O se Haeu, o tel Masiwi tapein lian tehue.
Nenein tetam lawe pate sawisawin.
O waheni lawe waliko solian
ma watakai hatesol waliko lialun.
Aile ape o tunahi amuam lalap ti nga tel Haeu tetam
kilami o pamu masiwian ti teka tuaum.” e 
10 Tin i ukek,

“Tel Masiwi, ti hutuiai lawe waliko
o tanomi tehu pon itan
ape ti puki minam wanen
o tanomi hatesol waliko patul.
11 Tesol waliko ien tapo tamus tuahe o hamalum kapita.
Laha masin maia, aneso i wasa.
12 O sohi laha hanowi na tel seilon sohi
tehu puxuaun watata.
Tuahe o tap tahi sohiaiam
ma tap tahi mateam.” f 
13 Haeu tai kaakane tel na engel ukek,

“Toma papak tepaun manau ti neiniai seilon
atengi tataen nga hanawa teka seilon laha pahoxai o
hani hahitakam.” g 
14 Teka engel se tuahe unaui Haeu. Laha se spirit solian Haeu talo hualiai teka seilon tetan, teteka Jises awai ti lawe waliko lialun lehe laha to kapi Haeu lian tehue.

Copyright information for `SSG