Revelation of John 8

Tehu papakat tapeinan ma tehu sanda poun pate solian

Ti tok *sipsip uluha ien tosewa tehu papakat tapeinan, sai leili aua tewaok tap wanen tangiai tenen na waliko ti *tone Haeu. Ti nga paxawa, nga ningahi tepanim hua *engel tutu mate Haeu. Tel tel ti lato uke tehu suhusuh.

Muhin tel engel liai nahih tu mateiwai tehu totoan tuah kapi tesol *tone waliko ti haniai Haeu. I akekeni tehu kapi ani gol ti lohiai sanda tenen poun solian. I uke kilan tenen sanda ien lehe i hani Haeu hetekie lotu ti teka seilon tetan, patul ti tesol tone hanian waliko. Tesol tone waliko ien ani gol. Ti sanda ien lulua, axuan i hok sawile he tehu kapi ti tel engel akekeni hani Haeu hetekie lotu ti teka seilon tetan. Muhin tel engel waxi nawal xoan he tesol *tone waliko ti haniai Haeu, i lohi hani tehu kapi ape i towi hani tehu pon itan. Ti i towiwa, i hatano lalape tonui kuhuh, xepai usil ma xux i nuea eliel.

Tepanim huhua engel ma tepanim huohu suhusuh

Muhin, tesol tepanim huhua engel lato akekeni suhusuh, lato apepeas kuinian.

Ti tel engel imat kuiniwa tehu suhusuhaun, lalape puli akah tenen pate waiwain ma ah hetekie kaka, i put hani tehu pon itan. I lui tenon ti tehu pon itan hetekie tenon ti pata ma hatesol pahoah.

Ti tel engel usian kuiniwa suhusuhaun, tenen waliko masin maunten lalap i xek towia hani itax. Tenon ti kanitax kolita hani kaka. Tenon ti lawe waliko moihin ti itax mat ma waian ti langalang, tenon ti laha manan.

10 Ti tel engel liai kuiniwa tehu suhusuhaun, tehu kohot lalap i xekexek hanowi lul, i putalih he maun hani tenon ti kan ti unum he tehu pon itan. 11 Tehu kohot ien axan Maxaian. I hamaxaia tenon ti kan ape kilan seilon laha mat ti unumian.

12 Ti tel engel liai kuiniwa tehu suhusuhaun, tenen waliko i aile halialu tenon ti alon, pangapang ma kohot. Aile ape al tai kam tenon ti ngain tehu ma pangapang hetekie kohot tin i tai kam tenon ti ipong tehu.

13 Ti nga to paxapax, nga hong tok keihat ngongong he maun patul, i tilol eliel ukek, “Taun pate lialun i luluainima. Sikole wanen tolu engel liai kuini suhusuhaulato ape kawatan pate lalap tunahi teka seilon ti tehu pon itan.”

Copyright information for `SSG