Genesis 12

Koda꞉ma꞉ Eipola꞉ma꞉ wi leekeeki

Mo Tekehalima꞉ Eipola꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ da kenke make naka꞉ tapake make naka꞉ apa꞉na꞉ da kenke make mina꞉pa꞉lao mo I̱ma꞉ walo polo kenke pa꞉ta꞉ pua꞉peke. I̱ma꞉ta꞉ naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ wopu kiaata꞉ ikita꞉ tutu tieke halimikie. Neketa꞉ wamo peaasa꞉ hali halena꞉ yeke I̱ma꞉ neke epealueke laata꞉ naka꞉ biki kende tupa꞉ wina꞉ lolueke.

Mo neke epealimi wanda꞉halita꞉ I̱ma꞉ epealo polopate.
Mo neke pa꞉ta꞉ esihou pi lelimi wanda꞉halita꞉ kota꞉ I̱ma꞉ iki pa꞉ta꞉ esihou pi laalueke.
Kutupa neke pa꞉ta꞉ yama꞉ta꞉ mo tutu ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ paeyao epealueke leekeme.
Mo Eipola꞉ma꞉ ipiki bapi 75 mieketa꞉ mo hande Koda꞉ma꞉ leeke tupa꞉ Hatani da mina꞉pa꞉laeyekeme. Hande Loda make ipika꞉ yaapo peekeme. Eipola꞉ma꞉ta꞉ weteke Sa꞉tai make hamekena꞉ eiyeke Loda꞉ make mo Hatani hata꞉ mimiki pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉hali make ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao make mea mo Keinani kenke nane poluekema꞉ kini pea pemekeme. Kutupa mo Keinani kenke nane opolo pemeketa꞉ Eipola꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ tapake ame̱le̱ mo kenke pa꞉ta꞉ pomu lopa mo yakopiki daoni bikita꞉ Sekeme opolo pemekeme. Koto pateta꞉ mo Motena꞉ biki wiki ti tieke hayekeme. Koto nate nina꞉ta꞉ mo Keinani wanda꞉halita꞉ koto kenke pa꞉ta꞉ pa haemekeme. Mo Tekehalima꞉ Eipola꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ opolo a꞉pa alota꞉ Do kenke tieke paeyaota꞉ I̱ma꞉ naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandiki pa꞉ta꞉ halo polo kenkee leekeme. Kutu piekena꞉ Eipola꞉ma꞉ma꞉ta꞉ mo ipiki pa꞉ta꞉ opolo peeke Tekehali Koda꞉ pa꞉ta꞉ koto pate oloda a꞉eyekeme. Kotoeki pea hoki naneta꞉ mo ka꞉wa꞉ nane pote eli wieke kenke mo Bedele daonina꞉ nate opa꞉la꞉ nanema꞉ tilao peekeme. Kutupa ipika꞉ palai data꞉ mo Bedelena꞉ nate pamba꞉la꞉ nane tilao mo Ai dana꞉ nate opa꞉la꞉ nanema꞉ tilao koto tukikina꞉ a꞉eyekeme. Koto pateta꞉ oloda ombu a꞉eyaata꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ panda꞉ puniao yeiya꞉ layekeme. Kutupa ipikita꞉ mo Keinani kenkena꞉ ka꞉wa꞉ nanema꞉ tilao da ma꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ pomu lopeekeme.

Eipola꞉ma꞉ Idiepi pua hayekeeki

10 Pate koto Keinani kenke pa꞉ta꞉ta꞉ tea꞉ ki tieke epeeke handaa Eipola꞉ma꞉ma꞉ta꞉ ka꞉wa꞉ nanema꞉ papate leke puo pu hao mo Idiepi kenke pa꞉ta꞉ pa ta꞉ka꞉li halo peekeme. 11 Kutupa ipiki mo Idiepi poluekema꞉ yu tombona꞉ pua hata꞉ ipika꞉ weteke Sa꞉tai pa꞉ta꞉ alota꞉ Neketa꞉ wanda꞉ seliapoe. 12 Koto ekina꞉ mo Idiepi haliwekima꞉ neke handolota꞉ neketa꞉ yaka wanda꞉ ya꞉ka꞉ta꞉me laa I̱ litolo hata꞉ neketa꞉ pa halena꞉ lelimikie. 13 Kutu paama꞉na꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ta꞉ yaka ana꞉e leka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ I̱ta꞉ na liki pa epeke tupa꞉ hatuku halimikie leekeme. 14 Koto eki laa mo yu tombo mina꞉pa꞉lao oni Idiepi kenke pa꞉ta꞉ pepeketa꞉ ota꞉ leeke tupa꞉ kone mo Idiepi haliwekima꞉ mo wanda꞉ta꞉ wanda꞉ seliapoe laa handemekeme. 15 Kutupa mo kinina꞉ e pokaasa꞉ mandane kapomani haliwekima꞉ mo wanda꞉ handaata꞉ ipika꞉ seliapo piekeeki mo ika꞉ kini pa꞉ta꞉ pua lemekeme. Kutu pimiki mo wanda꞉ta꞉ ika꞉ kinina꞉ da pa꞉ta꞉ hatuku pemekeme. 16 Kutupa mo kinima꞉ta꞉ mo wanda꞉ mieke ekina꞉ Eipola꞉ma꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ epeke hau pitolo hata꞉ sipisipi wopu make nanikosi wopu make kaomanu make donkimanu make pa hameke e pokaasa꞉ wanda꞉hali make kemelomanu make haleekeme.

17 Pate mo kinima꞉ Sa꞉tai mieke ekina꞉ta꞉ Tekehalima꞉ mo ipiki pa꞉ta꞉ make ipika꞉ da pa꞉ta꞉ haemeke wanda꞉hali pa꞉ta꞉ make ota꞉ hoke yeni kimanu yapena꞉ leekeme. 18 Kutu pieke mo kinima꞉ Eipola꞉ma꞉ epoe laa lota꞉ pitolo alota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ dota꞉ ekipiki hau pelepe laata꞉ Do wanda꞉ta꞉ naka꞉ wanda꞉e laa I̱ta꞉ ekipeke na lakipe. 19 Nakana꞉ma꞉ ekipeke ipikita꞉ naka꞉ ana꞉e le ekina꞉ I̱ma꞉ yaka wanda꞉ au lano laa pelepe. Naka꞉ wanda꞉ doma꞉ a̱i̱ hatuku pao pue leekeme. 20 Mo kinima꞉ ipika꞉ haliweki pa꞉ta꞉ Hatuku pupe leeke handaa mo haliwekima꞉ Eipola꞉ma꞉ make ipika꞉ wanda꞉ make ipika꞉ wia hayeke ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ paeyao mea mo kenke mina꞉pa꞉lao pena꞉ hatuku pemekeme.

Copyright information for `SSX