Genesis 15

Koda꞉ma꞉ Eipola꞉ma꞉ yaapo pi la꞉ wiekeeki

Do haumanu hoki naneta꞉ Eipola꞉ma꞉ma꞉ upa piki nono pea Koda꞉ma꞉ ipiki pa꞉ta꞉ dupa leekeeki opiekeme. Eipola꞉ma꞉o. Paala꞉ma꞉ na homa꞉pee. I̱ma꞉ta꞉ mo ekia꞉nda꞉ pilia꞉ pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ta꞉ ota꞉ naka꞉ hanka꞉ tupa꞉ hata꞉ neke pa꞉ta꞉ta꞉ yenki tieke kulueke leekeme.

Pate Eipola꞉ma꞉ma꞉ alota꞉ Tekehali Koda꞉o. Mo I̱ta꞉ wekiwandiki make dia꞉me. Kota꞉ pa ekipa epeke yenki kilipikipe. Yaka anke teke mulu pa꞉la꞉ halita꞉ mo Damasikasi hali Eliesa homeke hala꞉me. Nakana꞉ma꞉ I̱ta꞉ wekiwandiki ma꞉nda꞉ na kele ekina꞉ mo yaka pa hameke e pokaasa꞉ some ma꞉nda꞉ma꞉ yaka anke teke milieke leekeme.

Kutupa Tekehalima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ pi paa leekeeki dupa opiekeme. Do pa hameke e pokaasa꞉ some Eliesama꞉ naka꞉ anketeke na mulu pa꞉la꞉pate ota꞉ naka꞉ wekima꞉ milieke leekeme. Kutupa mo Tekehalima꞉ ipiki hama hatuku pua alota꞉ Oli ya nane handa꞉liao oli hombulanka꞉manu yata꞉pa꞉ handa꞉e. Nakana꞉ma꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ oli hombulanka꞉ manuma꞉ handilimikie leekeme.

Koto ekina꞉ Eipola꞉ma꞉ma꞉ Tekehali pa꞉ta꞉ hone tulaeyeke ekiyalo mo Tekehalima꞉ta꞉ ipikita꞉ tikitiki piki halie leekeme.

Kutu pa mo Tekehalima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ do kenke neke muelena꞉yeke neke mo Ba꞉biloni kenke pa꞉ta꞉ hala꞉ daoni A꞉e mina꞉pa꞉lao hatuku epoa꞉ Tekehalie leekeme.

Pate Eipola꞉ma꞉ma꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Tekehali Koda꞉o. I̱ma꞉ ota꞉ yaka kenke laata꞉ Ekipa hone wionope leekeme.

Tekehalima꞉ hombo peaaso alota꞉ Mo bapi tepo paeke kao make nanikosi make sipisipi halieki make mea kutupa melipu make dokolo make mea epoe leekeme. 10 Koto leeke Eipola꞉ma꞉ma꞉ta꞉ mo hotekemanu Koda꞉ pa꞉ta꞉ mea a꞉pa tukikina꞉ hala꞉pa꞉la꞉tiki pea mandaneta꞉ tombo ma꞉nda꞉na꞉ wiatiki mandaneta꞉ tombo ma꞉nda꞉na꞉ wiatiki pea hoki tuna tuna pea wina꞉ leekepate mo ba yaapota꞉ na halepeleekeme. 11 Mo hoteke manuta꞉ mo Idama꞉ handeke ba manuma꞉ noluekema꞉ epemekepate Eipola꞉ma꞉ma꞉ tolu lia꞉tiki piekeme.

12  Nate oni pambolo pulu haena꞉ta꞉ Eipola꞉ma꞉ta꞉ u̱ yoka꞉lupa puaata꞉ paala꞉ pita꞉la꞉eki pita꞉ pututu pita꞉la꞉eki yaapo ipiki pa꞉ta꞉ epeekeme.

13 Kutupa mo Tekehalima꞉ ipiki pa꞉ta꞉ alota꞉ Naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ mo ma꞉nda꞉na꞉ kenkena꞉ pua hata꞉ta꞉ leke popeleke na handeke tapake leke halimikie. Ikita꞉ koto pa꞉ta꞉ta꞉ pa pa hameke e pokaasa꞉ tapake hata꞉ 400 bapina꞉ta꞉ ota꞉ hoke tupa꞉ handeteke halimikie.

14 Pate kutu pilia꞉ tapaketa꞉ I̱ma꞉ ka꞉nda꞉ halo polopate mo naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikita꞉ koto kenke mina꞉pa꞉lao pemeka꞉na꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ ala꞉ta꞉ tieke mea pelimikie. 15 Neketa꞉ koke yaa pita yopu homupea homeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mea hoilimikie. 16 I̱ma꞉ta꞉ do kenkena꞉ haleme A꞉mo tapake wanda꞉hali a̱i̱ na tolu liki pa haota꞉ ika꞉ hoke hau tieke piteleme ekina꞉ ka꞉nda꞉ halua꞉ dina꞉ta꞉ mo naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandikita꞉ mei tonkopu mia꞉ka꞉na꞉ta꞉ do pate paa la꞉ka꞉la ipilimikie leekeme.

17 Mo nate oni pambolo pua timba꞉ leeketa꞉ mo lumu opolo hake itika꞉pei pita꞉ talo talo hake ola꞉pake yaapoma꞉ a꞉pa mo hotekemanu wieke ale tukiki pa꞉ta꞉ yama꞉ yapeekeme. 18 Kutupa koto pate koneta꞉ Tekehalima꞉ Eipola꞉ma꞉ yaapo pi la꞉ witolo alota꞉ I̱ma꞉ do yata꞉polo kenke paeyaota꞉ naka꞉ monduma꞉ monduma꞉ pilipi wekiwandikina꞉ wekiwandiki pa꞉ta꞉ halueke laa pi la꞉ witolome. Oni Idiepi yu tombona꞉ kini pea pua mo Yupoteitisi ikali puata꞉ 19 mo Keni wanda꞉halina꞉ kenke make Kenisi wanda꞉halina꞉ kenke make Kadomono wanda꞉halina꞉ kenke make mo 20 Hidi wanda꞉halina꞉ kenke make Petese wanda꞉halina꞉ kenke make mo Tepa꞉imi wanda꞉halina꞉ kenke make 21 mo A꞉mo wanda꞉halina꞉ kenke make Keinani wanda꞉halina꞉ kenke make Keakasi wanda꞉halina꞉ kenke make mo Diebusi wanda꞉halina꞉ kenke make paeyao halueke laa loa꞉me leekeme.

Copyright information for `SSX