Genesis 33

Dieikopema꞉ Iso manda꞉hande piekeeki

Dieikopema꞉ta꞉ Iso ipika꞉ 400 haliweki ame̱le̱ epemeeki hando haota꞉ ipika꞉ wekiwandikita꞉ mo Lia make Leisolo make mo e pokaepeke wanda꞉ yaapo make teli pea haoma꞉ haoma꞉ pina꞉ leekeme. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo e pokaeyeke wanda꞉ yaapo ipilika꞉ wekiwandiki ame̱le̱ titina꞉ haena꞉ laa koto hoki pa꞉ta꞉ta꞉ Lia ipika꞉ wekiwandiki ame̱le̱ haena꞉ laata꞉ mo Leisolo pita꞉ Diosepe yaapota꞉ sale nane haena꞉ leekeme. Kutupa Dieikopema꞉ta꞉ ipiki amba꞉la titina꞉ pua mo ipika꞉ hameke handa꞉tia pulu hata꞉ hoto wataake hata꞉na꞉ oni kenkena꞉ panda꞉ puniaeyekeme. Pate Isoma꞉ta꞉ a̱i̱ya ipiki manda꞉hande pulu pulu hata꞉ ipika꞉ kiki yaapo bao hameke hopulolo hata꞉ nunu piekeme. Ipiliki telipuna꞉ e̱ lepekeme. Kutupa Isoma꞉ lekema꞉ lekema꞉ pitolo hata꞉ mo wanda꞉weki make wekiwandiki make handolo hata꞉ alota꞉ Do neke ame̱le̱ hala꞉ wanda꞉halita꞉ epi ameda ya꞉ka꞉ta꞉pe laa lota꞉ piekeme. Dieikopema꞉ hombo peaaso alota꞉ Kameo. Dota꞉ Koda꞉ma꞉ apetolo hata꞉ I̱ ka꞉la꞉ wekiwandikie leekeme. Kutupa mo e pokaepeke wanda꞉ yaapo ipilika꞉ wekiwandiki ame̱le̱ a꞉pa panda꞉ puniaemekeme. Kutupa Lia pita꞉ ipika꞉ wekiwandiki ame̱le̱ a꞉pa panda꞉ puniaemekeme. Kuta ota꞉ wetepe naneta꞉ Diosepe pita꞉ Leisolo yaapoma꞉ a꞉pa panda꞉ puniaepekeme.

Isoma꞉ lota꞉ pitolo alota꞉ Pa mo titina꞉ manda꞉hande pua꞉ tapaketa꞉ kotota꞉ eki laa pipe leekeme. Dieikopema꞉ hombo peaaso alota꞉ Kotota꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homoelena꞉ yeke tapao pua꞉me leekeme.

Pate Isoma꞉ alota꞉ Kameo. I̱ta꞉ ana꞉na꞉ wia haloma꞉ naka꞉ wia hale ekita꞉ naka꞉ kone wia hae laa leekeme.

10 Dieikopema꞉ alota꞉ Pilisi ota꞉ dia꞉me. Nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ ta꞉na꞉ma꞉ homeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ yaka pa hameke kitolo alemanu mie. Ameta꞉ nakana꞉ma꞉ I̱ pa꞉ta꞉ homu wopu pitele ekita꞉ kota꞉ mo naka꞉ leke popeleke handolo ekita꞉ mo Koda꞉na꞉ leke popeleke handeke nono pita꞉la꞉me. 11 Koto ekina꞉ pilisio. Do I̱ma꞉ mea a꞉palo pa hameke kitolo ale manuta꞉ a꞉pa꞉la꞉me laa mie laata꞉ Koda꞉ma꞉ta꞉ I̱ pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo hata꞉ mo I̱ma꞉ weiyua꞉ alemanu paeyao ana꞉na꞉ kia꞉me leekeme. Dieikopema꞉ta꞉ hameke honke la꞉tia puoopu haota꞉ Isoma꞉ wetepena꞉ miekeme.

12 Isoma꞉ alota꞉ Ameta꞉ kota꞉ pana꞉ tikitiki yae. I̱ amba꞉la polueke leekeme.

13 Koto leeke Dieikopema꞉ hombo peaaso alota꞉ Yaka hosiki wekiwandikita꞉ soka꞉la꞉ma꞉ homa꞉la꞉ ekita꞉ naka꞉ handeleme. Kutupa mo sipisipi pita꞉ kao kemboko ankula꞉ ankula꞉ make hone wia꞉peke ya꞉la꞉me. Ikita꞉ pa mo nate homeke sikina꞉ kone mo ma꞉na꞉manu lu yombutia poma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ paeyao siki homilimikie. 14 Koto ekina꞉ pilisi neke amba꞉la pue. I̱ta꞉ neke telia꞉ mea yopusiki mo yaka ma꞉na꞉manu make mo wekiwandiki ame̱le̱ honkopu hao kone a꞉pa mo Idomo da a꞉pa tolu minuluekee leekeme.

15 Koto leeke Isoma꞉ alota꞉ Kota꞉ a꞉pa꞉la꞉ma꞉ neke tamba꞉ mina꞉ mo yaka mandane haliweki mina꞉pa꞉lanoe leekepate Dieikopema꞉ hombo peaaso alota꞉ I̱ma꞉ta꞉ kotoeki hone pieke na loa꞉pate pa mo naka꞉ ta꞉na꞉ pa꞉la꞉eki homekena꞉ loa꞉me leekeme. 16 Koto ekina꞉ koto natena꞉ta꞉ Isota꞉ Idomo poluekema꞉ peekepate 17 Dieikopeta꞉ Sakodo nane peekeme. Koto pateta꞉ ipika꞉ da a꞉eya make ipika꞉ ma꞉na꞉ manuna꞉ kalale da sunu make a꞉eyaeyekeme. Koto ekina꞉ yeketa꞉ koto pateta꞉ Sakodo leekeme.

18 Dieikope mo Mesopoteimia haota꞉ mo Keinani kenke pa꞉ta꞉ Sekeme daoni pa꞉ta꞉ epeke tupa꞉ opolo epeekeme. Kutupa ipika꞉ palai da manuta꞉ mo daonina꞉ hama꞉ ma꞉nda꞉ pa꞉ta꞉ a꞉eyekeme. 19 Kutupa ipikana꞉ma꞉ta꞉ koto hama꞉ta꞉ Sekemena꞉ ateke Hamona꞉ tapakena꞉eki 100 silipa manima꞉ hambeekeme. 20 Koto pateta꞉ oloda ma꞉nda꞉ a꞉eya bikita꞉ mo Isulaina꞉ Koda꞉na꞉ biki ma꞉nda꞉ Elo wina꞉ leekeme.

Copyright information for `SSX