Genesis 40

Diosepema꞉ dipula hali yaapona꞉ upana꞉ teke la haleekeeki

Hao hao pea nate ma꞉nda꞉na꞉ta꞉ mo Idiepi kinina꞉ waini ikali handeteke hayeke some pita꞉ betedi yanko hayeke some yaapoma꞉ta꞉ mo Kini somena꞉ puki ka꞉nda꞉ peaepekeme. Koto ekina꞉ mo kinita꞉ mo ipika꞉ e pokaepeke you hali yaapo ame̱le̱ mineke pankolo hata꞉ mo hande Diosepe pitieke ale pa꞉ta꞉ oni dipula handeteke hayeke somena꞉ da pa꞉ta꞉ dipula mea pitaeyekeme. Hali yaapota꞉ nate wotuna꞉ dipula pita꞉ta꞉ mo dipula handeteke hayeke somema꞉ta꞉ Diosepeta꞉ mo hali yaapona꞉ handeteke hala꞉ hali haena꞉ leekeme.

Timba ma꞉nda꞉na꞉ta꞉ mo dipula da pa꞉ta꞉ mo kinina꞉ waini ikali handeteke hayeke somema꞉ make mo betedi yanko hayeke somema꞉ make telipuna꞉ma꞉ upa teketa꞉ ta꞉ta꞉ pikieki pu alu pipikime. Diosepeta꞉ da ka꞉la꞉paaso mo hali yaapo pa꞉ta꞉ epeekepate ipilikita꞉ wenoko homa꞉niao pitipipikieki handeekeme. Ipikana꞉ma꞉ mo hali yaapo lota꞉ pitolo hata꞉ alota꞉ Ameta꞉ ipilikita꞉ ekipeke wenoko homa꞉niao pitipipipe leekeme.

Koto leeke mo hali yaapoma꞉ hombo peaaso alota꞉ Diki telipuna꞉ma꞉ upa polopa꞉pate mo upa tekemanu la kulu pa꞉la꞉ some do pate ma꞉nda꞉ na hala꞉me lepekeme.

Koto lepeke Diosepema꞉ alota꞉ Mo upa la꞉ka꞉la hala꞉peke ekina꞉ honkoputa꞉ Koda꞉ma꞉ kone kitolo pita꞉la꞉me. Ipilika꞉ upa yaapo la kipee leekeme.

Koto ekina꞉ mo kinina꞉ waini ikali handeteke hayeke somema꞉ alota꞉ Ya upama꞉ta꞉ mo yaka puki nanema꞉ta꞉ hopiki tepo hake waini pu hayekeme. Mo katakemanu duta꞉pa lopa꞉ lopa꞉ pia꞉ dina꞉ koneta꞉ mo momamanu liaata꞉ mo waini kilikimanu make koto kone potea꞉me. 11 I̱ma꞉ta꞉ mo kinina꞉ kapo miniki hata꞉ pueke ale mo waini kilikimanu mea oni kapo pa꞉ta꞉ dekepo pamba mo kini pa꞉ta꞉ haloa꞉me laa la haleekeme.

12 Diosepema꞉ alota꞉ Mo upana꞉ teketa꞉ do ekina꞉ peleme. Mo hopiki tepota꞉ nate tepoe. 13 Mo tepo natena꞉ta꞉ kinima꞉ neketa꞉ dipula mina꞉pa꞉lalena꞉ laa naka꞉ hande poko hae e paa pokoelena꞉ la꞉lieke. Kutupa nakana꞉ma꞉ta꞉ mo hande amba꞉ waini ikali handeteke hae tupa꞉ mo kinina꞉ kapo paa halo halipikie. 14 Koto pa꞉la꞉pate mo neke epeke tupa꞉ pua hao pelika꞉na꞉ta꞉ I̱ hone wia꞉peke. Kutupa make pilisi I̱ do dipula mina꞉pa꞉lano a꞉ta꞉ma꞉ homa tamba꞉ minolo hata꞉ta꞉ mo kini pa꞉ta꞉ pua opuapeke leekeme. 15 Pa ekipeke I̱ta꞉ mo Hibulu tapakena꞉ kenke pa꞉ta꞉ta꞉ pake mea a꞉pa ame do Idiepi kenke pa꞉ta꞉ maketa꞉ I̱ma꞉ dipula pula꞉ hau ma꞉nda꞉ na pua꞉pate kone pelememe laa leekeme.

16 Kota꞉ mo hande betedi yanko hayeke you somema꞉ta꞉ mo kinina꞉ waini ikali handeteke hayeke you halina꞉ upa tekemanu la haleeke ekita꞉ epeke tupa꞉ la haleeke handa ipikana꞉ma꞉ make Diosepe pa꞉ta꞉ alota꞉ I̱ma꞉ make upa dupa pua꞉me. I̱ta꞉ betedi wiki kawaso paeyao tepo yaka youna꞉ tuekeme. 17 Kutupa mo ota꞉ manda tepo peao tueke ekina꞉ta꞉ mo kinina꞉ anemone ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki palaowa kitikimanu yekeme. Kutupa mo ba manuma꞉ mu nememe.

18 Diosepema꞉ hombo peaaso alota꞉ Teketa꞉ dupae. Mo kawaso tepota꞉ nate tepo la pa꞉la꞉me. 19 Nate tepona꞉ta꞉ kinima꞉ neketa꞉ dipula mina꞉pa꞉lalena꞉ laata꞉ naka꞉ make tunkilieke. Kutupa naka꞉ loketa꞉ ti hokuluna꞉ endialimi alena꞉ mo ba titima꞉ naka꞉ loke nelimikie leekeme.

20 Kota꞉ nate tepo paeyeketa꞉ mo kinima꞉ ipika꞉ mendieke nate mieke handa ipika꞉ you haliweki manuna꞉ ne pambaaso hata꞉ mo hande ipika꞉ waini ikali handeteke hatiki pieke you some make mo betedi yanko hatiki pieke you some make telipuna꞉ dipula da mina꞉pa꞉lao mo ipika꞉ you haliweki pitimiki alena꞉ hatuku epeekeme. 21 Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo waini ikali handeteke hayeke you someta꞉ ipika꞉ amba꞉ hande ena꞉ paa haena꞉ alo hata꞉ta꞉ 22 mo palaowa yanko hatiki pieke you someta꞉ lia endiayekeme. Do hau paeyaota꞉ mo hande Diosepema꞉ leeke tupa꞉ siki kone piekeme. 23 Pate mo kinina꞉ waini ikali handeteke hawayeke somema꞉ta꞉ Diosepe ota꞉ hone na wiki hone yonka꞉la kilipayekeme.

Copyright information for `SSX