Genesis 43

Mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ma꞉ Benisamini hatuku Idiepi pemekeeki

Oni Keinani naneta꞉ mo tea꞉ kita꞉ ota꞉ hoeyekeme. Kutupa mo Dieikopena꞉ tapakema꞉ mo hande Idiepi nane hambolo pua mea epemeke widita꞉ na꞉ta꞉ paota꞉ Dieikopema꞉ eiyeketonu pa꞉ta꞉ alota꞉ Paa pua nika꞉ ne tepo a꞉nda꞉ ma꞉nda꞉ pua hamba꞉pee leekeme.

Diudama꞉ ateke pa꞉ta꞉ alota꞉ Mo hande you halima꞉ niki pa꞉ta꞉ pi taka꞉lakema꞉ alota꞉ Ikana꞉ma꞉ ika꞉ kame na hatuku epemeka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ika꞉ leke popeleke na handulueke laa lea꞉me. Koto ekina꞉ nakana꞉ma꞉ nika꞉ kame niki ame̱le̱ tapaalueke hone wika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ naka꞉ ne hambalo polumeke. Pate nakana꞉ma꞉ na tapaalueke lekena꞉ta꞉ kota꞉ mo halima꞉ta꞉ mo nika꞉ kame niki ame̱le̱ ipika꞉ leke popelekena꞉ poma꞉ka꞉na꞉ homeketa꞉ ana꞉ pa꞉la꞉me lea꞉ ekina꞉ta꞉ na polumeke leekeme.

Dieikopema꞉ alota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ do ka꞉nda꞉ tieke epena꞉yeke ikana꞉ma꞉ta꞉ ekipeke ika꞉ kame ma꞉nda꞉ hala꞉me laa la halaa pelemepe leekeme.

Ikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Mo halima꞉ta꞉ niki make nika꞉ tapake make lota꞉ lota꞉ ombu pia꞉me. Ika꞉ apa꞉ta꞉ pa hala꞉pe o Ika꞉ kame ma꞉nda꞉ hala꞉pe laa lota꞉ ombu pia꞉me. Koto ekina꞉ nikana꞉ma꞉ta꞉ ipika꞉ pi hombo peapeke yeke loma꞉me. Ipikana꞉ma꞉ nika꞉ kame hatuku a꞉pa꞉pa꞉peke laa lolo pia꞉ ekita꞉ pa ekipa hone wiomono alepe.

Diudama꞉ ipika꞉ ateke pa꞉ta꞉ alota꞉ Niki koto kone polumekema꞉ mo weki I̱ yaapo tapae. Kutu puma꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ niki ma꞉nda꞉ tea꞉ma꞉ ota꞉ na homulumeke. Mo weki pa꞉ta꞉ hau ma꞉nda꞉ pia꞉ka꞉na꞉ maketa꞉ kota꞉ I̱ pa꞉ta꞉ wina꞉e. I̱ma꞉ mo weki hau ma꞉nda꞉ peao epeke tupa꞉ neke pa꞉ta꞉ na hatuku epoa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ koto pu hoeyalua꞉ hauna꞉ yenkita꞉ I̱ pa꞉ta꞉ wina꞉ loelena꞉e. 10 Nikana꞉ma꞉ nateleke hokuluna꞉ na yuwia haoma꞉ka꞉na꞉ yoluta꞉ ameta꞉ amba꞉ hoto yaapo pua epolo puma꞉me leekeme.

11 Ika꞉ apa꞉ma꞉ iki pa꞉ta꞉ alota꞉ Kota꞉ kutu pulu pia꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ do kenkena꞉ opa꞉la꞉ epeke nemanu ika꞉ nu pa꞉ta꞉manu mendiao mo kapomani handeteke hala꞉ you halina꞉ pa hameke hala꞉la꞉ ale mea puapee. Mo ale manuta꞉ pa totopo piki ti yonkeleke sikima꞉ make hosiki boi hapeke make mo ne totopo peaasa꞉ alemanu make mo (pei kilikima꞉ handeke) pisidasio kiliki make (mo sa꞉tikima꞉ handeke) amono kiliki make mea puapee. 12 Kutupa make mo hande ika꞉ nu kake nina꞉ mendiaeyeke manita꞉ ata꞉ka꞉ peaopate pimima꞉ pao mea puaaso hata꞉ta꞉ moeki haka꞉ta꞉pao yaapo peao mea pua꞉pa꞉peke. 13 Kutupa ika꞉ kame make hatuku puaata꞉ a̱i̱ koto kone paa la꞉ka꞉la a꞉pa꞉pa꞉peke. 14 Mo you halima꞉ta꞉ Benisamini make mo ika꞉ kame ma꞉nda꞉ make iki pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homolo kina꞉ yeketa꞉ mo Aneke Wele wopupiki Koda꞉ma꞉ mo some pa꞉ta꞉ a꞉ta꞉ma꞉ homa꞉la꞉eki halena꞉e. Kota꞉ I̱ta꞉ yaka wekiwandiki alupawa꞉ka꞉na꞉ta꞉ kota꞉ ota꞉ alupaapeke ya꞉la꞉me leekeme.

15 Koto ekina꞉ mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ma꞉ta꞉ mo hande pa hameke hala꞉la꞉ alemanu make mo mani haka꞉ta꞉pao yaapo peao mea Benisamini ame̱le̱ Idiepi nane pemekeme. Koto pate ikita꞉ Diosepe pa꞉ta꞉ pua walemekeme. 16 Kutupa Diosepema꞉ mo tapake ame̱le̱ Benisamini hayekeeki hando haota꞉ kota꞉ ipikana꞉ma꞉ mo ipika꞉ da handeteke hawayeke e pokaeyeke some pa꞉ta꞉ alota꞉ Do haliweki yaka da pa꞉ta꞉ hatuku pue. Ikita꞉ natepa nane I̱ ame̱le̱ ne nelimikima꞉ mo koa ma꞉na꞉ ma꞉nda꞉ lia amu peapeke leekeme. 17 Mo e pokaeyeke halima꞉ta꞉ mo pia꞉peke leeke tupa꞉ mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ hatuku Diosepena꞉ da pa꞉ta꞉ peekeme.

18 Mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ mo da pa꞉ta꞉ hatuku epeeketa꞉ ikita꞉ paala꞉ma꞉ homolo hata꞉ dupiki hone wimikime. Niki do pa꞉ta꞉ hatuku ipula꞉ ekita꞉ mo hande titina꞉ hande nika꞉ nu pa꞉ta꞉manu mendieke manina꞉ pate pita꞉la꞉me. Ameta꞉ ikana꞉ma꞉ niki hoeyao make nika꞉ donkimanu make mea nikita꞉ ipika꞉ pa hameke e pokaasoma꞉ tapake hamono lelimikie laa hone wimikime. 19 Koto ekina꞉ mo da pota꞉ pa꞉ta꞉ pua hata꞉ mo e pokao haya꞉ handeteke hayeke some pa꞉ta꞉ alota꞉ 20 Tiekeo. Pilisi nakana꞉ma꞉ opie. Nikita꞉ amba꞉ hoto homeke do pa꞉ta꞉ ne hambolo epoma꞉me. 21 Kutupa paa pua timba꞉ leeke palai da pua a꞉eyaata꞉ nika꞉ numanu pua tokua handoma꞉pate hali homeke homekema꞉ nika꞉ mani ota꞉ ana꞉ sikina꞉ mendieke handaa pao mea epoloma꞉me. 22 Kutupa make ne ma꞉nda꞉ hambulumekema꞉ yeke mandane mani make mea epoloma꞉me. Mo nika꞉ nu pa꞉ta꞉manu mo mani paa mendiaeyeke someta꞉ epima꞉ pa꞉la꞉ o niki mata꞉la꞉me lemekeme.

23 Mo e pokaeyeke somema꞉ alota꞉ Hone ti yokolo hata꞉ paala꞉ma꞉ na homa꞉pa꞉peke. Ika꞉ Koda꞉ mo ika꞉ apa꞉na꞉ Koda꞉ma꞉ kone ika꞉ numanu pa꞉ta꞉ mo mani paa mendiao pa꞉la꞉mee. Ika꞉ yenki manuta꞉ ana꞉na꞉ mua꞉me leekeme. Kutupa ipikana꞉ma꞉ Simiono iki pa꞉ta꞉ hatuku epeekeme.

24 Mo e pokaeyeke somema꞉ta꞉ mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ da tukiki pa꞉ta꞉ hatuku mea epeekeme. Ipikana꞉ma꞉ta꞉ mo ika꞉ ankemanu tandepolo pimiki tupa꞉ ikali halaata꞉ ika꞉ donkimanu make ne haleekeme. 25 Mo tapakema꞉ta꞉ natepa nane Diosepe ame̱le̱ mandakena꞉ ne nelimikie laa la haleeke handa mo hande pa hameke hala꞉la꞉ alemanu tikitiki yao pitimikime. 26 Kutupa Diosepe da pa꞉ta꞉ opolo epeeketa꞉ ikana꞉ma꞉ mo pa hameke hala꞉la꞉ alemanu oni da pa꞉ta꞉ mea pua ipiki pa꞉ta꞉ pua panda꞉ puniaemekeme. 27 Ipikana꞉ma꞉ ikita꞉ epeke tupa꞉ halemepe laa alota꞉ Ikana꞉ma꞉ta꞉ mo ika꞉ apa꞉ kokena꞉ pi manuta꞉ I̱ la kimima꞉ ipikita꞉ eki pa꞉la꞉pe. Ipikita꞉ pa hala꞉pe o epeke hala꞉pe laa leekeme.

28 Ikana꞉ma꞉ hombo peaaso alota꞉ Naka꞉ epeke homupiki e pokaasa꞉ hali mo nika꞉ apa꞉ta꞉ pa epeke tupa꞉ hala꞉mee lemekeme. Koto laata꞉ tumiki yotuao ipiki pa꞉ta꞉ panda꞉ puniaemekeme.

29 Kutupa Diosepema꞉ ipika꞉ hameke Benisamini hando hao alota꞉ Dota꞉ hande I̱ pa꞉ta꞉ la kimi ika꞉ wetepe nane weki ya꞉ka꞉ta꞉me. Yaka wekio. Koda꞉ma꞉ neke epeaena꞉e leekeme. 30 Koto laata꞉ Diosepe ipika꞉ kamena꞉ ipika꞉ pukima꞉ tanda tieke pieke handaa koto kone iki mina꞉pa꞉lao peekeme. Ipikita꞉ teke pa꞉ta꞉ e̱ podela꞉ mia꞉peke nono pieke handa ipika꞉ da panda꞉ pa꞉ta꞉ pua e̱ leekeme. 31 Kutupa ipika꞉ leke popeleke tanda꞉pata꞉ hama opolu bao a꞉pa ipika꞉ kone lu mina꞉niao pita꞉ta꞉ mo ne pana꞉ pie leekeme. 32 Diosepeta꞉ teipolo ma꞉nda꞉na꞉ pana꞉ peao ipika꞉ hameke tonuta꞉ ma꞉nda꞉na꞉ pana꞉ peayekeme. Kutupa koto pa꞉ta꞉ ne nemeke Idiepi tapake manuma꞉ta꞉ mo Hibulu tapake ame̱le̱ mandake pa꞉ta꞉ pita ne napeke ana꞉ na pa꞉la꞉me laata꞉ teipolo ma꞉nda꞉na꞉ pita꞉ ne nemekeme. 33 Mo hama̱la̱꞉ hama̱la̱꞉ta꞉ Diosepe handa꞉ moneao pita꞉ ika꞉ mendieke tupa꞉ mupeke hali amba꞉la pita pua mo wetepe wekina꞉ pua pitu naena꞉ leekeme. Mo tapakema꞉ iki pitaeyeke tupa꞉ hando haota꞉ penkilipa꞉tia pominolo hata꞉ta꞉ ika꞉ ika꞉ kone handa꞉ alu alu pimikime. 34 Mo neta꞉ Diosepena꞉ teipolona꞉ pana꞉ piekeme. Kutupa Benisaminita꞉ mo hameke tonuna꞉eki make ankulao haka꞉ta꞉pao mo ipika꞉ ne yunki peao mulu pieke tupa꞉ haleekeme. Koto ekina꞉ mo tapaketa꞉ Diosepe ame̱le̱ ne ikali no opu hao keaemekeme.

Copyright information for `SSX