Genesis 7

Mo ikali tieke teekeeki

Mo Tekehalima꞉ Noa pa꞉ta꞉ alota꞉ Do kenke honiki paeyao pa꞉ta꞉ta꞉ I̱ma꞉ta꞉ neke homeke homeketa꞉ mo tikitiki hau pu haleeki handa꞉ ulu ekina꞉ naka꞉ wekiwandiki iki paeyao oni sisima pa꞉ta꞉ pupe leekeme. Kutupa neke ame̱le̱ta꞉ mo ota꞉ ha̱i̱ na ta̱leke ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki hoteketa꞉ wataake hata꞉ tooli tooli lo mea polo pelepateta꞉ mo ha̱i̱ ta̱leke ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki hoteke manuta꞉ tooli homeke lo mea꞉peke. Kutupa mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki bamanu make wataake hata꞉ tooli tooli lo mea꞉peke. Pa ekipeke kutupiki hau pika꞉na꞉ta꞉ kota꞉ mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki hotekemanu make bamanu make na alupiki pa do kenkena꞉ mondu sembelaena꞉ lelipikie. Kutupa ame do natena꞉ kini pea yata꞉polo mo wataake hata꞉ peao nate paeya꞉ka꞉na꞉ta꞉ mo I̱ma꞉ wepolo pa pitiki alemanu paeyao hoeyaena꞉ yeketa꞉ hali tieke yaapo natena꞉ta꞉ na to lena꞉ leke lako lopena꞉ lolueke leekeme. Koto leeke Noama꞉ta꞉ mo Tekehalima꞉ ota꞉ pea꞉peke leeke ekimanu paeya꞉ tapao piekeme.

Noata꞉ bapi 600 mieke dina꞉ta꞉ do kenkena꞉ mo ikali tieke a꞉meiyekeeki epeekeme. Ipiliki tooli make ipilika꞉ weki tooli tooli make mo ikali tieke a꞉meiyolo piekeeki wendiao oni sisima pa꞉ta꞉ pemekeme. Kutupa mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki ha̱i̱ ta̱leke make ha̱i̱ na ta̱leke hotekemanu make bamanu make paeyao siki tooli tooli lo mo Koda꞉ma꞉ pia꞉peke leeke tupa꞉ Noa ame̱le̱ oni sisima pa꞉ta꞉ honda꞉ pambemekeme. 10 Kutupa wataake hata꞉ nate paeyeketa꞉ mo ikali tieke kini pea teekeme.

11 Noa ipika꞉ bapi 600 mieketa꞉ mo hande yaapo peao opeeke kaisepona꞉ pula yaapona꞉ pa nate tepo mieketa꞉ mo kenke tekilipulu bao oni kenke oto nane ula꞉ ikali paeyao opolu bao make oli ya nane wieke lakota꞉ pota꞉ lombieke pita꞉ta꞉ lombolu baeyekeme. 12 Kutupa mo lako pa ipulu ipulu haena꞉ta꞉ hali tieke yaapo nate pa mulu yapeekeme. 13 Koto kone Koda꞉ma꞉ pua꞉peke leeke natena꞉ta꞉ Noa tooli make ipilika꞉ eiyeke tonu Seme make Ha꞉me make Dieipedi make ika꞉ weteke tonu make paeyao oni sisima pa꞉ta꞉ honda꞉ pambemekeme. 14 Mo hosiki hosiki ale make aneke alemanu make pona꞉la꞉eki pita꞉ tikene hala꞉ ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki hoteke make bamanu make mo Noa tapake ame̱le̱ mandakena꞉ pitulu pemekeme. 15 Mo ta꞉ta꞉ ta꞉ta꞉ piki pa pitiki alemanu tooli tooli lo mo Tekehalima꞉ leeke tupa꞉ Noa ame̱le̱ oni sisima tukiki pa꞉ta꞉ pemekeme. Kutupa mo Tekehalima꞉ Noana꞉ hoki teli teli pu kone pota꞉ poka꞉moneayekeme.

17 Kutupa mo ikali tieketa꞉ hali tieke yaapo natena꞉ epeeketa꞉ mo sisima tia halo pieke tupa꞉ ikali kendo ana꞉na꞉ wiekeme. 18 Kutupa mo ikalita꞉ noka꞉ tieke wiekeeki yalo hata꞉ mo sisimata꞉ manda tia pomiekeme. 19 Mo ikalita꞉ ota꞉ noka꞉ tieke wiekeeki yalo hata꞉ mo hokulupeke pote tumiki manuta꞉ ota꞉ tote peao alu paeyekeme. 20 Kutupa mo ikali tieketa꞉ mi̱li mi̱li a꞉meiyolo hata꞉ mo ota꞉ lombeipiki hokulupeke pote tumiki manuta꞉ ikalima꞉ta꞉ pa 7 mida tupa꞉ anekema꞉ tote piekeme. 21 Kutu pieke handaa do kenkena꞉ pa pitiki alemanu paeyao homeekeme. Mo bamanu paeyao make hotekemanu paeyao make wanda꞉hali paeyao make ota꞉ homeekeme. 22 Do kenkena꞉ pomo mea pitimiki alemanu paeyao homemekeme. 23 Mo Tekehalima꞉ta꞉ do kenkena꞉ pa pitiki alemanu paeyao hoeyaeyekeme. Wanda꞉hali make hotekemanu make bamanu make paeya꞉ tapao hoeyaeyekeme. Pate Noa ame̱le̱ oni sisima pa꞉ta꞉ pitimikieki homeke pa pambo haemekeme. 24 Mo ikali tieketa꞉ 150 natena꞉ kone pa taa hayekeme.

Copyright information for `SSX