Jude 1

I̱ta꞉ Diudi Dia꞉mesina꞉ hameke hande Yesu Ketisona꞉ e pokaaso halima꞉ loa꞉me. I̱ma꞉ do tameiya꞉ta꞉ mo hande Koda꞉na꞉ wi la꞉la꞉eki opeleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ tapaasome. Dota꞉ mo hande Apa꞉ Koda꞉na꞉ pukima꞉ homa꞉la꞉eki oto pa꞉ta꞉ haleme make Yesu Ketisona꞉ handeteke hala꞉eki pa꞉ta꞉ haleme wanda꞉hali iki pa꞉ta꞉ loa꞉me.
Copyright information for `SSX