2 Corinthians 4

E Nut Ten A Ngaeha To Kam Havaeng O Mia Mang Ka Mokpom To A Gunngar Ngang E Pol

He ekam ko E Nut ta mrung dok he ksulgim dok va kael a ngaeha to kam havaeng o mia mang ka mokpom to a gunngar ko maktiegom dok, va kom lua kokkol hak kam patter o mia lsir ma mmok mang e Yesus e. Nove, ko ko her itgung kuaro kerkeknen ruk tesgun kom kaeharom mar ko koma tuvgong ngar kim o mia, endruk tesgun ko koma leep pum mar. Ii, ko her itgung ngar he lo kat kaeharom mar tete kat e. Va kom lua tuvgom kuaro papat kun mnam kua vrek enangthe mar la ppiagar ruk kam kauyang o mia orom ormar kat e. Va kom lua vrengem E Nut karo rhek kat e. Nove. Kom lua vle tok, kmikkiem enang ko akuruk mnam muk ngta mon ppiagam dok orom o kerkeknen ruk endruk e. Ho mi nop, ho mi nop hak. Kom kle mi ktua patter o mia mang E Nut karo rhek ruk o minar ma her gi mmok he ka mnang kua ngaeha to tok kam mur sir orom dok kam mur kaenserpagam dok, he nang o mia tgus ngaro vurkul kam mrer ko ngata mnor kun mnam mar mruo vgum tok te, kom kaeha ko pum E Nut kalo keik msim he lua mas orom o mia e. Vanangko akuruk mnam muk ngat re he khavae kat te, koma havae mang a knovvur he kuaro rhek ngta tvok kim akuruk mnam muk lKorin. Yu, ngta mien tok, vanangko kuaro rhek ngat gia tvok kim gi endruk ngta tok pelam mar he ka vle enang o mia ruk ngata ppung mang ngaro kerok orom a yet to a slommok ko ngata kees kmor mnam mar mang e Yesus he mokpom kar, he lo is kam kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik. Ii, ko a mmie to enda kteit to e Seten ther ngam slommok kim mar he, he nang mar kam lua vokom ka mnor mang a knovvur ka pun ko ta tvok kim mar ruk ngat kees kmor mnam mar mang E Yesus he mokpom kar enang tok. Ii, tngam slommok kim mar mang a knovvur, nang mar kam lua vokom kam mnor mang a knovvur ka mmok to endo te, e Yesus to tmi kut kolkol ekam E Nut, her endo E Nut teiver kam Him Orom Ka Msasaen arhe. Ii, kom lua kokkol kam havae mang a knovvur kat ekam ko dok kom lo mrua havae mang dok mruo te, Muldaip to dok e. Nove, kom kle va kpatter muk te, her e Yesus Kristus arhe to Ngoldaip msim. Vanang dok kom gia havae te, mor ruk ngom kaeha ngang nguk kam havaeng nguk mang e Yesus ngom gia vle te, mor mulngunes ruk mor. Ii, va kom lua kokkol kam havae mang a knovvur kat ekam ko E Nut to tmur en a re tennik te, “A mmok nak valler o mia ko mnam o mhetor ruk a slommok nma vle mnam mar,” her En to kat arhe Endo ta valler dok orom a knovvur ka mmok tok kat, dok kam mmok mang o papat ruk o minar mang E Nut vgum Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen ko tmur khenam En mruo orom ka mmok ma mmok ngang dok tok. Ii, teharom tok, he nang dok kam kle mi ktua havaeng nguk orom a knovvur tok arhe.

E Pol Ka Ngaeha Ka Serppak Tottek Ekam E Nut Msim

Ii, kom lua kokkol kam rere orom a knovvur to E Nut tel ko maktiegom dok ekam ko, a knovvur tkaenang a gol ka pun. Va kua vok to E Nut tkaelpas kun mnam orom a gol to endo tgi kaenang a yet to ngat komor a gol ka pun orom he eguyang, ko tlo hus kam mget kuon mang. Ii, he kmikkiem enang tok, E Nut mruo tmur ktua svil kmelpas orom ka gol ka pun to a knovvur kun mnam dok orom kua vok to tlo vua serppak enang tok, ekam ko En tmi ktua svil kam khenam ngang o mia te, a serppak to kom kaeha orom kam havae mang a knovvur to endo, nam kottek ekam her En mruo msim arhe, nang nong ekam dok mruo e. Ii, a serppak to endo tho mi kut laut kir kim o vrong serppak tgus. Mu vokom na, o vnek ngarlavurgem ngam sia vanker dok, vanangko e Yesus nam lo korim o vnek ruk endruk kam vovoem dok he kngam dok e. Va kom ngae sia rute krute vgum mar he sia ngangam kim dok vgum mar kat, vanangko e Yesus nam lo korim mar kam rum kim dok kat e. Nove. Va kuaro imuo ngam sia kol a regesal mang dok kat, vanangko e Yesus nam lua ksir petgim dok kam lo kta turang dok kat e. Va ngam ngae si im dok kvulhagam dok oguo mmie, vanangko e Yesus nam lo korim o mia ruk endruk kam ho mi kering dok hak e. 10 Ii, he enang tok, a pat to nma vle kun mnam dok mekam mekam ta vle ti te, o mia ngak kaim dok he kngam dok a yoror vanie, he nang dok kmenang e Yesus ko ngat im kngam a yoror tok kat. Ii, koma vle orom a papat to endo tok, he nang e Yesus kam her mi ktua khenam ka serppak mruo ma mmok ngang o mia vgum o vokngnes ruk ngma pis kim dok tok arhe. Ko en nma turang dok orom ka serppak tok he ka khenam en mruo ma mmok te, en tmi hop petgim ka nnak he ka ktal kat. 11 Ii, koma vle orom a pat to kmenang E Yesus orom kua vok tok, ekam ko kom sia vavle mo mmie he kaeha ngang nguk vgum e Yesus, vanang a yor tgia vat pekam dok. Ii, a yor tgia vat pekam dok tok ekam ko E Nut tmi kut el kua ngorsang kam mi kut vle tok arhe mekam mekam. Va tmi kut el kua ngorsang kam vle tok, he nang o mia kam kle kvokom kua vok to tkais kam yor he ka ngti, he nang E Nut kam khenam e Yesus ma mmok vgum dok tok kat te, her e Yesus ka serppak arhe nma ngae kun mnam dok tok, he nang mar kam kle kor mnam mar mang en he kmokpom kar vgum tok. He her gi vgum kua vok to enang tok arhe, e Yesus nma khenam en mruo ma mmok te, en tmi hop petgim ka nnak he ka ktal kat. 12 He ekam tok, her muk ruk arhe muta kol a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik her vgum kuaro nganngannes ruk koma kerkolkol vgum mar he kre kam yor vgum mar ko kom kaeha kngae kam havaeng nguk mang e Yesus.

13 Ii, kua ngaeha ta vle gi enang ko ngat ittiegom E Nut karo rhek ruk endri te, “Ko kor mnam dok mang in he kmokpom kar yin. He ekam tok, kom kaeha kngae kam havaeng o mia mang in.” Ii, he kmikkiem E Nut karo rhek ruk endruk tok, dok kat ko kor mnam dok mang E Nut he mokpom kar gi enang tok kat. He ekam tok, kom gi kaeha kngae kam havaeng nguk ruk lKorin mang En tok kat mekam mekam orom a knovvur. 14 Ii, kom kaeha kngae orom o vnek kam havaeng nguk mang a knovvur tok, ekam ko kua mnor te, E Nut to thover Ngoldaip e Yesus petgim ka nnak en kam kta vle kat, En ner mia hover mor ruk ngot kor mnam mor mang En kat petgim nguaro nnak. He enang tok, muk kar dok ngruera kaum khop petgim ngruaro nnak kar e Yesus enang tok, he nang E Nut kam kaum ka srim mor tgus ko pum kalo keik tok. 15 Mare, ko o vnek ruk koma kerkolkol vgum mar, koma kerkolkol vgum mar mang her muk ruk arhe, he nang a knovvur to koma havaeng nguk kavurgem orom kam kle klol o mia kavurgem ruk yok kat. Nak lol mar tok, he nang E Nut kam ring ya mang ngar vgum e Yesus, he nang mar kam kle ho kanprim E Nut mang tok kat arhe.

16 Ii, kom gia lol o vnek kuo mang kua vok ta. Va kua vok to na gia yor he ka ngti na sia loloong, vanangko E Nut nam kle khortgem kua vrek mnam a kolkha langto langto kam pis a gunngar. He ekam tok, kom lua kokkol hak kam havaeng o mia mang a knovvur e. 17 Nove, ko o vnek ruk koma kerkolkol vgum mar tete, endri ngat gia volvol e, ko ngar lua vle ka vle lhok e. Nove, vanangko ngar kle kael ngaro miel orom a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut to orom ka mmok ngnik ngnik. Ko a ktalhok to endo tho mi kut ya hak, ho mi kut kir kim o vnek ri koma kerkolkol vgum mar gi tete ta. 18 He ekam tok, kom lo kat kael kualo keik mang o vnek ruk ko kais kam vokom mar tete e. Nove, kom her kle va kael kualo keik mang a ktalhok to E Nut ner kaen ngang dok kam plong vle ko kim En ngnik ngnik, endo kom lua vokom vop. Ko o vnek ruk o mia ngama vokong ngar va ngma kerkolkol vgum mar, ngam lua vle ka vle lhok e. Vanangko a ktalhok to o mia ngam lua vokom vop, her endo nma plong vle ngnik ngnik arhe.

Copyright information for `SUA