2 John 1

E Yoanes Tkaen Ka Mamrung Ngang O Mia

Vae, a hor ta tottek ekam dok to a hipun to koma nho mang E Nut kakro ngaomevek.

Ko kaittiek ngang nguk E Nut ka ngaomevek ruk muta vle enang a vlom to a kheng kar kles ruk E Nut tmur re pum kar kles kam vle ngang En mruo. Dok mruo va endruk tgus ruk ngat kor mnam mar mang E Nut karo rhek ruk o minar mang e Yesus, ngot ngae vu kaelongtok mang nguk ruk mut kor mnam muk mang E Nut karo rhek ruk o minar ruk endruk tok kat.
Copyright information for `SUA