John 11

E Lasarus Tyor

Kam ngae, to a mhel langto ka munik e Lasarus ta yayor he ka vle ko mnam ka rengmat to e Betani. A rengmat to e Betani, e Maria kar kyel to e Marta ngina rengmat to kat. E Maria to endo, her a vlom to ta pungnim e Yesus kalo nhar arhe orom a ku ka mten to ngma mon te, a miir to ka gri a yar va kmomgol min orom karo ngairis ruk kuo malpgem. Va klu to e Lasarus ta kru ko ma hep orom ka yor. To lo mo yel ri ngint kaen a re mang e Yesus kam reng te, “Ngoldaip, ila to im vu kaelongtok mang, ta kru ko ma hep orom ka yor.”

E Yesus tre ngnek va ta kle gia re te, “A yor to ta kol e Lasarus, tlo is kam ngam, he en kam kru mnam ka nnak hak e! Nove, ko a yor to tkol, tkol tok, nang E Nut kam mrua khenam ka serppak ko maktiegom Khal, he nang o mia kam kanprim vgum.” Pu e Yesus tvu kaelongtok mang e Maria kar kyel va nginlu e Lasarus, vanangko ma kolkha to e Yesus tsi ngnek mang e Lasarus ko ta yayor, va ta vle mang alo kolkha alomin ge, ko mnam a mhe to endo ta vle mnam.

To pekam alo kolkha ruk, ta reng kalngunes te, “Mu so mor he, ngruak kaeknik ngoguon mYudea.”

Va kalngunes ngata reng te, “Tetku, o mia ngat re kam gnua lalaem in va kaim in ko ha, he ya re kmeknik ngok kat?”

Vanang e Yesus ta kle gia reng ngar te, “A kolkha ke ngaego ta vop! Va ani mhel to nma ngae kun mnam a mmok to enda nam lua tunvie he kharpeet ekam a ngaelaut ge, ko nama ngae kun mnam a mmok to ta valler o mia ruk mo mnam a mmie ta. 10 Vanang ani mhel to nma ngae ma slommok, her endo arhe nama tunvie he kharpeet ko ekam a ngaelaut ko nong a mmok tang ekam.”

11 E Yesus ta rere ti, to kle khavaeng ngar te, “Ngola to e Lasarus tgia kru ko ma hep e, vanangko kua ngae ngok kim kam ngae kam votgem he khover.”

12 Va kalngunes ngta reng te, “Enangthe nap gia kru ko mnam a hep va ta ya ko nera ya kat.” 13 E Yesus ta re ti, mang e Lasarus ko tyor, vanang kalngunes ngat kle kpat re te, ta rere mang ko tmi onit.

14 To e Yesus tle smia havaeng ngar lsir te, “E Lasarus tmi yor he, 15 vanangko kua sirei mang nguk ko klo vle ko kim ko tyor he, he nang muk kam vokom kua ngaeha mang to kle kaelha kmor mnam muk mang dok he kmokpom kar dok. Tpu yor, vanangko ngruak ngae ngok kim ge.”

16 To e Tomas (endo ngama mon kat te, E Demas)
A munik ta, ka pun ta vle te, “Lomonopia ruk ngin nan tkaum kol min.”
ta reng klenar te, “Mu so mor ngurak kaikkiem, he nang mor kam kaum kyor kren tgus.”

Her E Yesus To Tkais Kmen A Ktalhok Ngang O Mia

17 E Yesus tpis va ta kol a pat mang e Lasarus te, ngat el kun mnam a kre ka nho, he ta vle mang o kolkhek ruk korlolo he. 18 A rengmat to e Betani tlo vu vle malhagenmok mang a rengmat to e Yerusalem e, 19 he ekam tok lYuda ngarlatgep ngat pagis kmonit ko kim e Marta kre Maria ko ngin lu tyor. 20 E Marta tre gia ngnek te, e Yesus tkaol, va thera ngae kam horong ko va ngaelaut, vanang e Maria tgia vle kun ma rek.

21 E Marta tpis ko kim e Yesus to kreng te, “Koldaip, ipa vle mo va ko lu nap lo yor e. 22 Pu tok, vanangko kua mnor te, tete E Nut ner kaen ani tomhel to ngiaka mnganang mang kmen ngang in.”

23 Va e Yesus tkoripang te, “Ilu ner kta hop kat.”

24 Va e Marta tkoripang kat te, “Kua mnor ko ner kta hop kat petgim ka nnak mnam a kolkha to E Nut nak hover o mia tgus mnam a kolkha to a kser kim.”

25 To e Yesus thavaeng te, “Endo tkais kam hover o mia petgim ngaro nnak kmen a ktalhok to kam plong vle ko kim E Nut ngnik ngnik ngang ngar her dok ta arhe. He ani mhel to tkor mnam en mang dok he kmokpom kar dok na si yor, nangko nera kol a ktalhok to kam plong vle ngnik ngnik ge. 26 Va ani mhel to tkor mnam en mang dok he kmokpom kar dok, ner mia kol a ktalhok to kam plong vle ngnik ngnik vgum dok, nang ho lo kat kais kam yor kat e. Va yin, yi kor mnam in mang kuaro rhek ri kat?”

27 Va e Marta tkoripang te, “Koldaip mare, koma kor mnam dok mang in te, Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen her yinda arhe, E Nut Khal to yin, Endo mor o Yuda ngota paneng kmaol kpis mo mmie.”

E Yesus Tkaeti Mang E Lasarus

28 E Marta ta re tok, to kaeknik kpis vrua vaeng kyel lvongnek he khavaeng te, “A Pattermia tpis he, he kmamngan miik.” 29 E Maria tre gia ngnek tok, va thera hop ku va kmarer kottek he kngae kam ngae kpis mang e Yesus 30 ko tgia vle ko mnam a mhe to e Marta thorong ko va ngaelaut ko tlo pis ko mrek vop. 31 Va o Yuda ruk ngta gun kun ma rek kmonit ko kim e Maria ngat kaikkiem kat ko ngta vokong ko ta hop he kmarer kmottek. Ngata pat re te, ta ngae ngok ma mhe to ngat el klu mnam kam ngae kaetim.

32 E Maria ta puknim e Yesus ko va ngaelaut to tre gia vokong to mrua ngam ku penharom he kreng te, “Koldaip ipa vle mo, va ko lu nap lo yor e!”

33 E Yesus ta vokong e Maria kar o Yuda ruk ngat kaikkiem ko ngat vua sovet kmaee tgus he ka vrek te sei kam horotgi va te sovet kam mrung ngar hak. 34 To ta mnganang ngar te, “Mut tel tam?”

Va ngat koripang te, “Ngoldaip, aol he mur vokom.”

35 To e Yesus tkaeti.

36 O Yuda ngata vokong ko tkaeti, to kre te, “Mu vokong na, kela tvu kaelongtok mang kaela ko te sei kam mrung he.”

37 Vanang akuruk mnam mar ngata kle krere pum te, “A mhel to, tgia re va kaeharom a vivisker he ta kta nho kat ngola? Va kman ko tlo eharom e Lasarus tie tok, enang tok kat, he en kam lua yor?”

E Yesus Ta Hover E Lasarus Petgim Ka Nnak

38 E Yesus tre kngae ngok va nnak va ka vrek te sei kam horotgi kat. Ko va nnak to a kre ka nho, ngat vulhagam a kre to alautar ko va gudor kam tokim. 39 Tpis ngok, to ta reng o mia te, “Mu pet a kre petgim a nho na.”

E Marta to klu tyor treng e Yesus te, “Koldaip, a mhel ka gri ner kaim mor ko ngat el he ta vle mang karo kolkhek ruk korlolo orom endo tete he.”

40 Va e Yesus tkoripang te, “Ko her havaeng yin he te, enangthe ip kor mnam yin mang dok he kmokpom kar dok va ngir mia vokom E Nut kla serppak ko maktiegom dok!”

41 To ngata vulham a kre petgim a kre ka nho, to e Yesus ta langtar ngpalmai oguon ma volkha to kngarkie te, “Kua kanprim yin Titou ko yi her ngan vgum dok tete he, 42 gi enang ko kua mnor ko ima ngan vgum dok tok. Vanangko kua kanprim yin mang a papat ta kam hover a mhel to enda, he nang o mia ruk ngta sir mo, mar kmor mnam mar mang dok te, her yin arhe yindo ye mi meng dok ngte kim mar.”

43 Ta rere tok, to ta vae kuon mail orom e Lasarus te, “Lasarus, hop he ottek.” 44 To a yor to e Lasarus ta hop he kottek orom o it ngakro kaenatok tgus ruk ngma rorot mang o yor ormar, ko ngat rorot mang ka vok tgus he ktokim kalo ktiek va kalo nhar. Va a yet ka kae langto ngat rot mang ka lpek orom kat.

Tottek tok, to e Yesus thera reng ngar te, “Mu halager o it kuo mang he orim, en kam ngae.”

O Yuda Ngalmialaol Ngata Lgem O Rhek Lvongnek Kmim E Yesus Kngam A Yoror

(Mt 26.1-5; Mk 14.1-2; Lk 22.1-2)

45 He ekam tok, o Yuda kavurgem ruk ngat aol kmonit ko kim e Maria va kvokom e Yesus ka ngaeha to teharom ngat kor mnam mar mang en he kmokpom kar. 46 Vanang akuruk mnam mar ngat kle kngae ngok kim o Parisiau to khavaeng ngar mang a ngaeha to e Yesus tgun eharom he. 47 To o Parisiau kar akuruk mnam o pris ruk laol ngata vaeng nglenar tgus ruk ngma vaik kun mnam o Yuda Ngar Ke Murgun to ngma mon te, a Sanhendren, mar kam kaum kam rere.

Ngat kaum he kmo mnganang ngar mruo te, “Ngruak kan e? Ko a mhel to endo, nam kaeharom o ngaelmir ruk lserpgue ngarlavurgem hak.
48 Enangthe ngurak korim he nak kaeha ka vle ti kngorom kngorom, va o mia kavurgem ngar ho gi kor mnam mar mang en he kael a halum. He ekam tok, o Rom ngalmialaol nga pis va nga re kut tur kam havae nngia va ngara lget E Nut Ka Maksien Ka Rek To A Totur he krum kim mor ruk o Yuda tgus hak.”

49 To langto mnam mar ruk e Sanhendren, ka munik e Kaiapas, en o pris ruk laol ngalaip mnam a pnes to endo, thop ku he kreng klenar te, “Muk, mularo lpetuk ngta tok! 50 Mut lua nho va kpat ge te, tvu ya hak ngang ngor ruk o Yuda enangthe a mhel tang ko atgiang nak yor mang ngor tgus, vanang o Rom ngalmialaol kam rum kim mor tgus tlo vua ya e.”

51 E Kaiapas ta re tok, vanangko tlo mrua re orom ka mur pat mruo to e. Nove, E Nunu A Totur tel o rhek mnam ekam ko en tkol a ngaekam to mkor o pris ruk laol ngalaip mnam a pnes to endo, he ka ktar kpavap mang e Yesus orom karo rhek ruk endruk kam havae te, ngak kaim tok he nak yor mang o Yuda ngaro usiel tgus. 52 Vanang nak yor nong te, gi mang o Yuda tuk e. Nove, nak yor mang E Nut kles ruk ngata parahi kngae mnam o mhetor tgus mo mmie kat, he nang en kam kta kaum mar, mar kam mokaum, he ka vle tgus te, a valngan to atgiang. 53 To kmikkiem enang tok, mnam a kolkha to endo gi, o Yuda ngalmialaol ngat kaelha kam lgem o rhek mang e Yesus kmim kngam a yoror he ngat ngae orom a papat to endo.

54 He ekam tok, e Yesus tlo kta pupunpa va kpopolok ngang ngar ko mYudea kat e. Ta kle kparem a mhe to, to vur ngae ngok mnam a rengmat to e Epreim ko rkieng a kalputmok, he ka vle ko kim kalngunes mruo.

55 Kam ngae to ta kokon mang o Yuda kmem nga pnes to ngma mon te, A Engyel Ta Varpaam O Yuda Ngaro Molpou he o mia ngarlatgep ngat otoot pum mar ko mnam ngaro rengmat ruk ko mo lootpgeik he ka grap ngok mYerusalem, mar kam parrur ktar mang ko ngak kaem a pnes to enda. 56 Ngat pis ko tok, he re kaum kun mnam E Nut ka maksien he kriring kriring e Yesus. Va ngat hera momngan ngar mruo te, “Muta pat nngia?’ Nok ner ho lo kta pis mo pa pnes ta vor e.” 57 Vanang o Parisiau kar o pris ruk laol ngat kle kael a re to a serpgar ngang o mia khavaeng ngar te, enangthe tang mnam mar nap re ka mnor mang e Yesus ko ta vle mnam ani mhe to, va nak havae mang, nang mar kam kpom.

Copyright information for `SUA