Mark 16

E Nut Thover E Yesus Petgim Ka Nnak

(Mt 28.1-8; Lk 24.1-12; Yn 20.1-10)

To a Sabat ther nop ko a kolkha ther vaik he, to e Maria to nkong mMagdala kar kyok e Maria to e Yems knan va e Salome mar tgus ngta kaum kngae he kaenkim o ku, mar kam ngae he kpungnim e Yesus ka mnes orom mar. To hop enang ngmo ma Sande, lraip ruk endruk ngata hop halkie tie mo kao, to kngae ngok pe Yesus ka nnak. Ngta pis ko pa nnak va a kolkha tgi gnua plek. Ngat kaikkiem a ngaelaut to hera mo mnganang ngar mruo te, “Erieto nera vulham a kre kam koregot kim mor?”

Ngta mo mnganang ngar tok, to re kvokom a kre ka nho, va vgum a kre to tvu laut hak, endo ngat elegot kim e Yesus ka nnak ka gu orom, ko tollok he kvulhi he ka vle petgim a nho he. To ngat pis re gia vavaik ogun ma nho va le gi vokom a ngokol langto ko tvaik pum ka yet to ta les he korsang kun ma nho ka ngaiting to a miktiek. Ngat vokom tok, to ngaro ngaongtok ngta ksir.

Vanang a ngokol to endo ta reng ngar te, “Mu or kam ngaungput e. E Yesus to nkong mNasaret, endo ngat krong orom o ot kvat engnang a ho, mut sia riring moti, nangko en nong mo e, ko ther hop petgim ka nnak ta he. Mu aol ngte he vokom ka ngaekam to ngat el mnam na. Ii, mu or kam gia sir ko tok he kgor, vanangko mguak kle va kngae smia papsim kalngunes, va si e Pita kat, va mguak smia papsim te, ‘En nera ktar mang nguk kam ngae ngok mGalili. He her ko tok arhe mguer kta vokom kat, kmikkiem gi enang ko ta ktar mur havaeng nguk gi enang tok arhe.’”

Ngata ngnek tok, to ngaro nunu ngat ngae ho mi kut parem ngaro mit hak va ngaro pkor ngat kaelha kam khi. To ngat hera marer kngorpok petgim a nnak to endo, nang ngae lua havaeng a mhel tang mang, ko ngata gor.

O hor akuruk tennik ngat el o rhek kavurgem ri kam trong orom a knovvur to enda ormar. Ngat kaelha orom a mhe to e 9 moti to le kngae kais ma 20, to a knovvur thera tu ko tok.

E Yesus Ta Mrua Khenam Ngang E Maria To Nkong mMagdala

(Mt 28.9-10; Yn 20.11-18)

[
Va mnam a kolkha to a Sande, ko e Yesus thop petgim ka nnak, ta ktar mrua khenam ngang e Maria to nkong mMagdala, endo tesgun ta kerer o kool ruk aktiek hori orom alomin kun mnam. 10 To e Maria thera ngae he kle khavaeng endruk ngam kaikkiem ko ngata vur pa ngaor he ktolpum o ngoven kam vua mrung va kaee mang. 11 Ngta ngan karo rhek ko thavaeng ngar mang e Yesus te, thop he, he en mruo tmur vokom, vanang ngat lo kor mnam mar mang karo rhek e.

E Yesus Ta Mrua Khenam Ngang Klo Kaloyie

(Lk 24.13-35)

12 Tie mavlemas to endo, e Yesus tmur kta khenam ngang klo kaloyie ko nginta ngae ko ekam a ngaelaut ko ma gi lootpgeik. 13 To enngindi kat, ngint her kaeknik he kle khavaeng endruk ngam kaikkiem mang tok kat. Vanang, ngat lo gi kor mnam mar mang nginaro rhek kat e.

E Yesus Ta Mrua Khenam Ngang Endruk Loktiek Hori Orom Atgiang Tgus

(Mt 28.16-20; Lk 24.36-49; Yn 20.19-23; O Reha 1.6-8)

14 Kopekam tok, endruk loktiek hori orom atgiang ngat korsang ku mmie he kaemik, to e Yesus ta le mur kta khenam ngang ngar kat. Ta mrua pis ko kmar he le ka psom mar pum ngaro papat ruk ngama vle gi kaendel pum E Nut kngam ge, ko ngat lo kor mnam mar mang o rhek ruk mkor endruk ngat mi vokom, kopekam ko thera hop petgim ka nnak he.

15 E Yesus ta psom mar knop, to le khavaeng ngar te, “Mguak ngae mnam o marhok tgus he kpolger o rhek ruk mang a knovvur ngang o mia tgus ko E Nut tkueng ngar. 16 Va endruk ngat lo kor mnam mar mang dok, E Nut ner kle kmonik kim a yor ngang ngar, mar kam yor pum ngaro kerkeknen. Vanang endruk ngat kor mnam mar mang dok he kparrur orom E Nut ka munik, her mar ruk arhe E Nut nera sulgim mar he kaen a ktalhok to kam plong vle ko kim En ngnik ngnik ngang ngar. 17 He enang tok, ngor kaeharom o ngaelmir ruk lserpgue ruk endri ko maktiegom mar kam mi kaenserpagam kuaro rhek ma mmok. Ii, ko ngara kerer o kool orom kua munik va ngara rere orom o vrong rhek akuruk yok. 18 Va enangthe ngpa kapom o vimol, i o enangthe o mia ngapa sumger mar va ngat lo is kam yor e. Ii, va ngara kaehang endruk ngta yayor va ngar kta yaya kat.”

E Yesus Ta Grap Ngoguon Ma Volkha

(Lk 24.50-53; O Reha 1.9-11)

19 Ngoldaip to E Yesus ta rere kar mar knop, to E Nut thera kol ka grap orom ngoguon ma volkha he kael a ngorsang ngang ko mnam ka miktiek, endo nma nho orom. 20 Ta vle tok, to kalngunes ngat hera ngae kun mnam o marhok tgus he kaelha kam polger o rhek mang e Yesus ngang o mia. Ii, he enang tok, e Yesus nam kaeha maktiegom mar kmenserpagam karo rhek ruk endruk, her gi orom o ngaelmir ruk ngma pis vgum karo rhek ruk tok.]

Copyright information for `SUA