Matthew 17

E Yesus Ka Vok Ta Horotgi

(Mk 9.2-13; Lk 9.28-36)

Kopekam ko o kolkhek ruk aktiek hori orom atgiang ko ngat nop, e Yesus thera nglum e Pita kar lo monopia ruk e Yems kre Yoanes he ka ktong ngar kam grap ngoguon kia vul to a hogor petgim o mia. Ngata vle ko tok, to e Yesus ka vok tkaelha kam horotgi ko pum ngaro kerok ko kalo keik ngint ngae gi valler mar enang a kolkha ko nma nan va karo it ngate ksei kam ho mi les hak he kmamallek. E Pita kar e Yoanes va e Yems ngat re ka nho, va vgum e Moses kre Elaisa ko ngint her gi pis ko pum ngaro kerok he krere kar e Yesus.

Ngta vokom mar tok, to e Pita ther gi vrong ngam a re ngang e Yesus kam reng te, “Vae, Koldaip, tho mi kut ya hak ko mor korlotge ngota vle mo he. Ko ngiaka tting he ngruaka ngam o rambel akor ko korlotge ngang nguk, tang ngang in, e Moses kat ngang va tang ngang e Elaisa kat!”

E Pita ta rere kngae vop, va te vgum a varhek to la mallegar ko tpis va ka ngoumi ta komor mar. Va ngta ngan a ktui ko tkottek kuon mnam a varhek to endo he kre te, “Ko hal ta arhe, kom vu kaelongtok mang va ko sei kam higiang. He mgua smia ngan vgum!”

E Yesus kalngunes ngta ngnek tok, va o rhek ruk endri ngat kaengorang ngar he ngaro nunu ngat ho mi kut parem mar hak to ngta mrua ngam mar ku mmie kvavham. Vanangko e Yesus tkaol ngok kmar he kaehang ngar va kreng ngar te, “Mu hohop, mu or kam gor.” To ngata hover ngaro lpetuk he re ka nho va si nhong e Moses kre Elaisa, nang kle gia vokom e Yesus tuk ko tgia sir en tuk ko pum ngaro kerok.

Kam ngae, to ngat kaelha kam grung ngpirik he kngae ekam a ngaelaut, to e Yesus thera reng ngar lserppak te, “Mguak or kam polger o rhek ngang a mhel tang hak mang anito muta vokong moti kam ngae kais ko E Nut na hover A Mhel To Nkong Man Ma Volkha to dok petgim kua nnak na.”

10 E Yesus treng ngar tok, to kalngunes ngat kle hera mnganang te, “Yu! Vanang kman ko o pattermia kmo pos ngam kle khavae te, e Elaisa naka ktar kpis na, ktar mang Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen?”

11 Va e Yesus tkoripang ngar te, “Nop, lmien tok ha. E Elaisa na mi kaottam E Nut karo rhek, mar kam pis lmien orom en mruo ko naka ktar kaol kpis tok kmelel o papat mnam o mia, mar kam kat kaeknik ko kim E Nut, he nang mar kam kta mokpom kar En, yek Endo E Nut Thim Orom Ka Msasaen nak pis.” 12 Vanangko ko smia mien ngang nguk te, e Elaisa ther mi pis he, nangko o mia ngat lua vokom kam mnor mang e. Nove! Ngat her kle va ksisieng kmikkiem ngartaro svil mruo. Ii, va gi enang en tok kat ge, A Mhel To Nkong Man Ma Volkha to dok nera lol o vnek her vgum mar tok kat arhe.” 13 E Yesus ta re tok, to endo yek, kalngunes ngat her smia lol karo rhek mang e Elaisa te, ta rere kvat e Elaisa ka munik kam rere mang e Yoanes to nma parrum o mia arhe.

E Yesus Tkaeharom A Kalyie To A Koot Tim

(Mk 9.14-29; Lk 9.37-43a)

14 Kam ngae, to e Yesus mar ngta pis ku kim a mumu ku pa vul, to a mhel langto tpis ktubulkek ku penharom e Yesus he kaurur kim te, 15 “Kolaip, ngia mrung ko hal vanie. Ko te sei kam kerkolkol a nganngannes vgum a koot to a ngoulo ko nam kaim he kngam kun mnam a ye va kuo kio paeyol kat. 16 Va ko plalam ngte mo kim ilengunes ri, mar kmeharom, nangko ngat lo is mang a koot to endo kam kerer petgim e.”

17 E Yesus ta ngnek tok, to kle ka kner kalngunes te, “Muk o mia nga main to tete, mum vu kaungtu ekam mularo mur kerpapat mruo, nang vua vrengem E Nut karo papat he kekenhor mang dok hak. Kua kapngan kim muk he, ko kua vle mo kmuk lhok he, vanang mut lo vur kaeha vop orom kua serppak to ko en ngang nguk.” Ta kner mar tok, to le kreng ngar te, “Mu marer plalam a kalyie to endo ngte kim dok na.” 18 A gi hi to e Yesus ta kerer a koot to endo, ta ngorpok petgim a kalyie to, to a kalyie ther gi ya ngatngae.

19 Kam ngae, to e Yesus kalngunes ngat kaol ngok kim ko gi en tuk he ka mnganang te, “Ngola kman ko mor mruo ngot lo is kam kerer a koot to endo petgim?”

20 Va tkoripang ngar te, “Ekam ko mum vua kenhor ngaok, mut lo kais mang e. Lmien ko kua havaeng nguk te, enangthe mularo papat ruk mum kor mnam muk mang dok ngap laut kais enang a ho to a mastat ke kok to kemilaut hak va mguer kais kam reng a vul ta te, ‘Ehenok ogut,’ va a vul to endo ner mia ngan vgum muk. Ii, enangthe mularo papat ruk endruk ngpa vle tok, va mguer kais kmeharom o vrong tgoluk tgus.” [ 21 “Vanangko kam pet a koot ka mten to enda ko tvua serppak, mguak ngarkie va kpaal kmo ol ko pum E Nut kalo keik kam kol a serppak vgum gi En tuk, nang nong vgum a tomhel tang kat e.”]

E Yesus Ta Re Kngam Nglomin Mang Ka Yor

(Mk 9.30-32; Lk 9.43b-45)

22 E Yesus kalngunes ngat kaum ko mGalili knop, to e Yesus thavaeng ngar te, “A mhel langto nera hortgi mang A Mhel To Nkong Man Ma Volkha, he kael ko maktiegom kakro imuo, 23 mar kmim kngam a yoror. Va naka kru kun mnam a kre ka nho kais mo kolkhek ruk korlotge to E Nut nak kle kta hover petgim ka nnak en kam kta hop kat.” E Yesus tre tok, va karo rhek ruk endruk ngat ho mi kut kerngorom kalngunes hak.

E Nut Nma Poom Kles Msim Ko Ta Nho Mang Ngar

24 Mnam a kolkha to e Yesus kar kalngunes ngat pis ko mKaparnam o Yuda ruk ngama kol a kre to alomin mnam mang a takis to mang E Nut ka maksien ko mkor o mia ngta pis ko kim e Pita he ka mnganang te, “Ngola, mula pattermia nma ngam kta kre to alomin mnam mang E Nut ka maksien kat?”

25 To e Pita ther koripang ngar te, “Mare, en nma ngam ktalo kat.”

To e Pita thera ngae ngok mrek. Tvaik kun mnam a rek he lo kaelha kam rere vop, vanang e Yesus ta ktar gi mnganang ge te, “Vae Saimon, ya pat nngia mang a taven to mnam a mmie to enda, ko nma lol o takis mkor erie mar, mkor kles mruo i o, mkor o gi vrong mia?”

26 To e Pita tkoripang te, “He, o gi vrong mia.”

To e Yesus tkoripang te, “Yu! Te enang tok, a taven nma poom kles msim, ngola? Ii, he gi enang tok kat, mor ruk E Nut kles msim, E Nut ta poom mor kat kam lua ngam a takis mang ka maksien kat e.
27 Vanangko si enang tok, kam gi kael longeik ngang endruk laol ngakro vurkul ngiak mamarer kngae ngogu ma ngaenker he ngam ila ngausie. To a slang to naka ktar kaelatik ngiak kait he pgangam ka gu va ngira pis mang a kre to korlolo mnam ko vgum. Ngiak kol a kre to endo he kngam ngang ngar mang nguo tgus mang a takis to mang E Nut ka maksien.”

Copyright information for `SUA