Jude 1

Kwaziso

Judhasi, muranda waJesu Kristu, munun’una waJakobho, kuna vakaitwa vatsvene vakadanwa, vakadikanwa munaMwari Baba, vakachengetwa munaJesu Kristu:
Copyright information for Shona