2 John 1

Johannes' andra brev

Johannes hälsar »den utvalda frun»,

manar till sanning och inbördes kärlek,

varnar för villolärare, avslutar brevet

med hälsningar.Den äldste hälsar den utvalda frun och hennes barn, vilka jag i sanning älskar, och icke jag allenast, utan ock alla andra som hava lärt känna sanningen.
Copyright information for Swe1917