3 John 1

Johannes' tredje brev

Johannes hälsar Gajus, gläder sig över

hans vandring i sanningen, uppmanar till

hjälpsamhet mot främlingar, klagar över

Diotrefes, giver gott vittnesbörd åt

Demetrius, avslutar brevet med

hälsningar.Den äldste hälsar Gajus, den älskade brodern, som jag i sanning älskar.

Copyright information for Swe1917