Amos 1

 Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn

     han skall varda frälst.

 Ty på Sions berg och i Jerusalem

     skall finnas en räddad skara,

     såsom HERREN har sagt;

 och till de undsluppna skola höra de som HERREN kallar.Jes. 2,3. Ob. v.17. Rom. 10,13.Profetior om Damaskus, Filisteen, Tyrus, Edom och Ammons barn.Detta är vad som talades av Amos, en bland herdarna från Tekoa, vad han skådade angående Israel i Ussias, Juda konungs, och Jerobeams, Joas' sons, Israels konungs, tid, två år före jordbävningen. Han sade:

 HERREN upphäver ett rytande från Sion,

 och från Jerusalem låter han höra sin röst.

 Då försänkas herdarnas betesmarker i sorg,

 och Karmels topp förtorkas.

Så säger HERREN:

 Eftersom Damaskus har trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom de hava tröskat Gilead

 med sina tröskvagnar av järn.

 Därför skall jag sända en eld mot Hasaels hus,

 och den skall förtära Ben-Hadads palatser.

 Jag skall bryta sönder Damaskus' bommar

 och utrota invånarna i Bikeat-Aven

 och spirans bärare i Bet-Eden;

 och Arams folk skall bliva bortfört till Kir, säger HERREN.

Så säger HERREN:

 Eftersom Gasa har trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom de hava fört bort allt folket såsom fångar

 och överlämnat dem åt Edom.

 Därför skall jag sända en eld mot Gasas murar,

 och den skall förtära dess palatser.

 Jag skall utrota invånarna i Asdod

 och spirans bärare i Askelon;

 och jag skall vända min hand mot Ekron,

 så att filistéernas sista kvarleva förgås,

 säger Herren, HERREN.

Så säger HERREN:

 Eftersom Tyrus har trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom de hava överlämnat allt folket såsom fångar åt Edom,

 utan att tänka på sitt brödraförbund.
10 

 Därför skall jag sända en eld mot Tyrus' murar,

 och den skall förtära dess palatser.

11 Så säger HERREN:

 Eftersom Edom har trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom han har förföljt sin broder med svärd

 och förkvävt all barmhärtighet,

 och eftersom han oupphörligt har låtit sin vrede rasa

 och ständigt behållit sin förgrymmelse.
12 

 Därför skall jag sända en eld mot Teman,

 och den skall förtära Bosras palatser.

13 Så säger HERREN:

 Eftersom Ammons barn hava trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom de hava uppristat havande kvinnor i Gilead,

 när de ville utvidga sitt område.
14 

 Därför skall jag tända upp en eld mot Rabbas murar,

 och den skall förtära dess palatser,

 under härskri på stridens dag,

 under storm på ovädrets dag.
15 

 Och deras konung skall vandra bort i fångenskap,

 han själv och hans hövdingar med honom, säger HERREN.
Copyright information for Swe1917