Amos 2

Profetior om Moab, Juda och Israel.Så säger HERREN:

 Eftersom Moab har trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom han har förbränt

 Edoms konungs ben till aska.

 Därför skall jag sända en eld mot Moab,

 och den skall förtära Keriots palatser;

 och Moab skall omkomma under stridslarm,

 under härskri vid basuners ljud,

 Och jag skall utrota ur landet den som är domare där,

 och alla dess furstar skall jag dräpa jämte honom

 säger HERREN.

Så säger HERREN:

 Eftersom Juda har trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom de hava förkastat HERRENS lag

 och icke hållit hans stadgar,

 utan låtit förleda sig av sina lögngudar,

 dem som ock deras fäder vandrade efter.

 Därför skall jag sända en eld mot Juda,

 och den skall förtära Jerusalems palatser.

Så säger HERREN:

 Eftersom Israel har trefalt förbrutit sig,

 ja, fyrfalt, skall jag icke rygga mitt beslut:

 eftersom de sälja den oskyldige för penningar

 och den fattige för ett par skor.

 Ty de längta efter att se stoft på de armas huvuden,

 och de vränga de ödmjukas sak.

 Son och fader gå tillsammans till tärnan

 och ohelga så mitt heliga namn.

 På pantade kläder sträcker man sig

     invid vart altare,

 och bötfälldas vin dricker man

     i sin Guds hus

 Och dock var det jag som förgjorde för dem amoréerna,

 ett folk så högrest som cedrar

 och så väldigt som ekar;

 jag förgjorde deras frukt ovantill

 och deras rötter nedantill.
10 

 Det var jag som förde eder upp

     ur Egyptens land,

 och som ledde eder

     i öknen i fyrtio år,

 så att I intogen amoréernas land.
11 

 Och jag uppväckte somliga bland edra söner till profeter

     och somliga bland edra unga män till nasirer.

 Är det icke så, I Israels barn?

     säger HERREN.
12 

 Men I gåven nasirerna vin att dricka,

     och profeterna bjöden I:

     »Profeteren icke.»

13 

 Se, därför skall jag låta ett gnissel uppstå i edert land,

 likt gnisslet av en vagn

 som är fullastad med kärvar.
14 

 Då skall ej ens den snabbaste finna någon undflykt,

 den starkaste har då intet gagn av sin kraft,

 och hjälten kan icke rädda sitt liv.
15 

 Bågskytten håller då icke stånd,

 den snabbfotade kan icke rädda sitt liv,

 ej heller kan ryttaren rädda sitt.
16 

 Ja, den som var modigast bland hjältarna

 skall på den dagen fly undan naken, säger HERREN.
Copyright information for Swe1917