Ezekiel 26

Profetia mot Tyrus.Och i elfte året, på första dagen i månaden, kom HERRENS ord till mig; han sade: Du människobarn, eftersom Tyrus sade om Jerusalem:

 »Rätt så, uppbruten är nu

     folkens port,

 den är öppnad för mig;

 jag bliver rik, nu då hon är förödd»,

     därför säger Herren, HERREN så:

 Se, jag skall komma

     över dig, Tyrus,

 och jag skall upphäva

     många folk mot dig,

 likasom havet

     upphäver sina böljor.Jes. 23,1 f. Jer. 47,4. Am. 1,9 f.

 De skola förstöra Tyrus' murar

     och riva ned dess torn.

 Så skall jag sopa bort själva dess grus

     och förvandla staden

     till en kal klippa.

 En torkplats för fisknät

     skall den vara ute i havet;

 ty jag har talat,

     säger Herren, HERREN.

 Ja, den skall bliva

     ett byte för folken;

 och dess döttrar på fastlandet

     skola dräpas med svärd.

 De skola förnimma

     att jag är HERREN.

Ty så säger Herren, HERREN: Se, jag vill låta Nebukadressar, konungen i Babel, konungarnas konung, komma norrifrån över Tyrus, med hästar och vagnar och ryttare och med en stor hop folk.Dan. 2,37.

 Dina döttrar på fastlandet

     skall han dräpa med svärd;

 han skall bygga en belägringsmur mot dig

 och kasta upp mot dig en vall

 och resa ett sköldtak mot dig.

 Sin murbräckas stötar

     skall han rikta mot dina murar

 och skall med sina krigsredskap

     bryta ned dina torn.
10 

 Hans hästar äro så många

     att dammet skall överhölja dig.

 Vid dånet av hans ryttare

     och av hans hjuldon och vagnar

 skola dina murar darra,

     när han drager in genom dina portar,

 såsom man drager in

     i en erövrad stad.
11 

 Med sina hästars hovar

     skall han trampa sönder alla dina gator;

 ditt folk skall han dräpa med svärd,

 och dina stolta stoder

     skola störta till jorden.Jes. 5,28. Jer. 47,3.
12 

 Man skall röva dina skatter

     och plundra dina handelsvaror;

 man skall riva dina murar

 och bryta ned dina sköna hus;

 och stenarna, trävirket och gruset

 skall man kasta i havet.
13 

 Jag skall göra slut på dina sångers buller,

 och man skall icke mer höra

     klangen av dina harpor.Jes. 24,8. Jer. 7,34. 16,9. Am. 5,23.
14 

 Ja, jag skall göra dig till en kal klippa

 en torkplats för fisknät skall du bliva;

 aldrig mer skall du varda uppbyggd.

 Ty jag, HERREN, har talat,

 säger Herren, HERREN.

15 Så säger Herren, HERREN till Tyrus:

 Sannerligen, vid dånet av ditt fall,

     när de slagna jämra sig,

 vid det att man dräper och mördar i dig,

     skola havsländerna bäva.
16 

 Och alla hövdingar vid havet

     skola stiga ned från sina troner,

 de skola lägga bort sina mantlar

 och taga av sig sina brokigt vävda kläder;

 förskräckelse bliver deras klädnad,

     och nere på jorden skola de sitta;

 deras förskräckelse varder ständigt ny,

     och de häpna över ditt öde.Upp. 18,9.
17 

 De stämma upp en klagosång över dig

     och säga om dig:

 Huru har du icke blivit förstörd, du havsfolkens tillhåll,

     du högtprisade stad,

 du som var så mäktig på havet,

     där du låg med dina invånare,

 vilka fyllde människorna med skräck

     för alla som bodde i dig!
18 

 Nu förskräckas havsländerna

     på ditt falls dag,

 och öarna i havet

     förfäras vid din undergång.

19 

 Ty så säger Herren, HERREN:

 När jag gör dig till en ödelagd stad,

 lik någon stad som ingen bebor,

 ja, när jag låter djupet upphäva sig mot dig

 och de stora vattnen betäcka dig,
20 

 då störtar jag dig ned till dem som hava farit ned i graven,

 till folk som levde för länge sedan;

 och lik en längesedan ödelagd plats

 får du ligga där i jordens djup,

 hos dem som hava farit ned i graven.

 Så skall du förbliva obebodd,

 medan jag gör härliga ting i de levandes land.
21 

 Jag skall låta dig taga en ande med förskräckelse,

 så att man aldrig i evighet skall finna dig,

 huru man än söker efter dig,

 säger Herren, HERREN.Hes. 27,36. 28,19.
Copyright information for Swe1917