Ezekiel 27

Tyrus såsom ett förlist skepp.Och HERRENS ord kom till mig; han sade: Du människobarn, stäm upp en klagosång över Tyrus;Jes. 23,1 f. Am. 1,9 f. säg till Tyrus:

 Du som bor vid havets portar

     och driver köpenskap med folken,

 hän till många havsländer,

     så säger Herren, HERREN:

 O Tyrus, du säger själv: »Jag är skönhetens fullhet.»Ps. 50,2. Klag. 2,15.

 Ja, dig som har ditt rike ute i havet,

     dig gjorde dina byggningsmän fullkomlig i skönhet.

 Av cypress från Senir timrade de

     allt plankverk på dig;

 de hämtade en ceder från Libanon

     för att göra din mast.5 Mos. 3,9.

 Av ekar från Basan

     tillverkade de dina åror.

 Ditt däck prydde de med elfenben i ädelt trä

     från kittéernas öländer.

 Ditt segel var av fint linne,

     med brokig vävnad från Egypten,

     och det stod såsom ditt baner.

 Mörkblått och purpurrött tyg

     från Elisas öländer

     hade du till soltält.

 Sidons och Arvads invånare

     voro roddare åt dig;

 de förfarna män du själv hade, o Tyrus,

     dem tog du till skeppare.1 Mos. 10,18.

 Gebals äldste och dess förfarnaste män

     tjänade dig

     med att bota dina läckor.

 Alla havets skepp med sina sjömän

     tjänade dig

     vid ditt varubyte.1 Kon. 5,18. Ps. 83,8.
10 

 Perser, ludéer och putéer

     funnos i din här

     och voro ditt krigsfolk.

 Sköldar och hjälmar hängde de upp i dig;

     dessa gåvo dig glans.Jes. 66.19. Jer. 46,9. Nah. 3,9.
11 

 Arvads söner stodo med din här

     runt om på dina murar,

 gamadéer hade sin plats i dina torn.

 Sina stora sköldar hängde de upp

     runt om på dina murar;

 de gjorde din skönhet fullkomlig.
12 

 Tarsis var din handelsvän,

     ty du var rik på allt slags gods

 silver, järn, tenn och bly

     gavs dig såsom betalning.
13 

 Javan, Tubal och Mesek,

     de drevo köpenskap med dig;

 trälar och kopparkärl

     gåvo de dig i utbyte.1 Mos. 10,2 f.
14 

 Vagnshästar, ridhästar och mulåsnor

     gåvos åt dig såsom betalning

     från Togarmas land.
15 

 Dedans söner drevo köpenskap med dig

     ja, många havsländer

     drevo handel i din tjänst;

 elfenben och ebenholts

     tillförde de dig såsom hyllningsgåvor.
16 

 Aram var din handelsvän,

     ty du var rik på konstarbeten;

 karbunkelstenar, purpurrött tyg,

     brokiga vävnader och fint linne.

 koraller och rubiner

     gåvo de dig såsom betalning.
17 

 Juda och Israels land

     drevo köpenskap med dig;

 vete från Minnit,

     bakverk och honung,

 olja och balsam

     gåvo de dig i utbyte.Dom. 11,33.
18 

 Damaskus var din handelsvän,

     ty du var rik på konstarbeten,

     ja, på allt slags gods;

 de kommo med vin från Helbon

     och med ull från Sahar.
19 

 Vedan och Javan

     gåvo dig spånad såsom betalning;

 konstsmitt järn och kassia och kalmus

     fick du i utbyte.
20 

 Dedan drev köpenskap hos dig

 med sadeltäcken att rida på.
21 

 Araberna och Kedars alla furstar,

     de drevo handel i din tjänst;

 med lamm och vädurar och bockar

     drevo de handel hos dig.1 Mos. 25,13. Ps. 120,5.
22 

 Sabas och Raemas köpmän

     drevo köpenskap med dig;

 kryddor av allra yppersta slag

     och alla slags ädla stenar och guld

     gåvo de dig såsom betalning.
23 

 Haran, Kanne och Eden,

     Sabas köpmän,

 Assur och Kilmad

     drevo köpenskap med dig.
24 

 De drevo köpenskap hos dig med sköna kläder,

     med mörkblå, brokigt vävda mantlar,

     med mångfärgade täcken,

 med välspunna, starka tåg,

     på din marknad.
25 

 Tarsis-skepp foro åstad

     med dina bytesvaror.

 Så fylldes du med gods och blev tungt lastad,

     där du låg i havet.
26 

 Och dina roddare förde dig åstad,

     ut på de vida vattnen.

 Då kom östanvinden och krossade dig.

     där du låg i havet.Hes. 17,10.
27 

 Ditt gods, dina handels- och bytesvaror,

     dina sjömän och skeppare,

 dina läckors botare och dina bytesmäklare,

     allt krigsfolk på dig,

 allt manskap som fanns ombord på dig,

     de sjunka nu ned i havet,

 på ditt falls dag.
28 

 Vid dina skeppares klagorop

     bäva markerna,
29 

 och alla som ro med åror

     övergiva sina skepp;

 sjömän och alla skeppare på havet

     begiva sig i land.
30 

 De ropa högt över ditt öde

     och klaga bittert;

 de strö stoft på sina huvuden

     och vältra sig i aska.
31 

 De raka sig skalliga för din skull

     och hölja sig i sorgdräkt;

 de gråta över dig i bitter sorg,

     under bitter klagan.Jer. 48,37.
32 

 Med jämmer stämma de upp en klagosång om dig,

     en klagosång över ditt öde:

 »Vem var såsom Tyrus, hon som nu ligger i det tysta

     ute i havet?»
33 

 Där dina handelsvaror sattes i land från havet

     mättade du många folk;

 med ditt myckna gods och dina många bytesvaror

     riktade du jordens konungar.
34 

 Men nu, då du har förlist och försvunnit ifrån havet,

     ned i vattnens djup,

 nu hava dina bytesvaror och allt ditt manskap

     sjunkit med dig.
35 

 Havsländernas alla inbyggare

     häpna över ditt öde,

 deras konungar stå rysande,

     med förfäran i sina ansikten.
36 

 Köpmännen ute bland folken

     vissla åt dig;

 du har tagit en ände med förskräckelse

     till evig tid.Hes. 26,21. 28,19.
Copyright information for Swe1917