Hosea 7

Efraims och Samariens ondska.

 När jag vill hela Israel,

 då uppenbarar sig Efraims missgärning

     och Samariens ondska.

 Ty de öva falskhet,

     tjuvar göra inbrott,

     rövarskaror plundra på vägarna.

 Och de betänka icke i sina hjärtan

 att jag lägger all deras ondska på minnet.

 De äro nu kringrända av sina egna gärningar,

 ty dessa hava kommit inför mitt ansikte.

 Med sin ondska bereda de konungen glädje

     och med sina lögner furstarna.

 Allasammans äro de äktenskapsbrytare;

     de likna en ugn,

     upphettad av bagaren,

 som när han har knådat degen,

     underlåter att elda,

     till dess att degen är syrad.

 På vår konungs dag

     drucko sig furstarna

     febersjuka av vin;

 själv räckte han

     bespottarna handen.Jes. 5,11.

 När de med sina anslag hava eldat upp sitt hjärta

     likasom en ugn,

 sover bagaren

     hela natten;

 men om morgonen brinner elden

     i ljus låga.

 Allasammans äro de heta såsom en ugn

 och förbränna så sina domare;

 ja, alla deras konungar falla,

 ty bland dem finnes ingen som åkallar mig.

 Efraim beblandar sig

     med andra folk;

 Efraim har blivit lik

     en ovänd kaka.Ps. 106,35

 Främlingar hava förtärt hans kraft,

     men han förstår intet;

 fastän han har fått grå hår,

     förstår han ändå intet.
10 

 Men Israels stolthet vittnar emot honom;

 de vända icke om till HERREN, sin Gud,

 och de söka honom ej, allt detta oaktat.Hos. 5,5.
11 

 Efraim har blivit lik en duva,

     enfaldig, utan förstånd.

 Egypten påkalla de,

     till Assur gå de;2 Kon. 15,19. 16,7. 17,4 f. Hos. 5,13. 12,1.
12 

 men bäst de gå där,

 breder jag ut mitt nät över dem

 och drager dem ned,

 såsom vore de fåglar under himmelen.

 Ja, jag skall tukta dem,

 såsom det redan har sports i deras församling.

13 

 Ve över dem,

     ty de hava flytt bort ifrån mig!

 Fördärv över dem,

     ty de hava avfallit från mig!

 Och jag skulle förlossa dem,

     dem som föra mot mig

     så lögnaktigt tal!5 Mos. 28,15 f.
14 

 De ropa icke till mig av hjärtat,

     allenast jämra sig på sina läger;

 de hava ångest för sin säd och sitt vin,

     men de äro gensträviga mot mig.
15 

 Det var jag som undervisade dem och stärkte deras armar,

     men de hava ont i sinnet mot mig.
16 

 De vända om, men icke till den som är därovan;

     de äro lika en båge som sviker.

 Deras furstar skola falla genom svärd,

     därför att deras tungor äro så hätska.

 Då skall man bespotta dem

     i Egyptens land.Ps. 78,57. Kol. 3,1.
Copyright information for Swe1917