Isaiah 12

Det frälsta Israels lovsång.På den tiden skall du säga:

 »Jag tackar dig, HERRE,

     ty väl var du vred på mig,

 men din vrede har upphört,

     och du tröstar mig.

 Se, Gud är min frälsning,

     jag är trygg och fruktar icke;

 ty HERREN, HERREN

     är min starkhet och min lovsång,

 och han blev mig till frälsning.»

 Och I skolen ösa vatten med fröjd

     ur frälsningens källor

 och skolen säga på den tiden:

 »Tacken HERREN,

     åkallen hans namn,

 gören hans gärningar kunniga bland folken;

     förtäljen att hans namn är högt.

 Lovsjungen HERREN,

     ty han har gjort härliga ting;

 detta vare kunnigt

     över hela jorden.

 Ropen av fröjd och jublen,

     I Sions invånare,

 ty Israels Helige

     är stor bland eder.
Copyright information for Swe1917