Isaiah 13

Domsord över Babel.Detta är en utsaga om Babel, vad som uppenbarades för Jesaja, Amos' son.

 Resen upp ett baner på ett kalt berg,

     ropen högt till dem;

 viften med handen att de må draga in

     genom de mäktiges portar.

 Jag själv har bådat upp mina invigda,

 ja, kallat mina hjältar till mitt vredesverk,

     min stolta skara, som jublar.

 Hör, det larmar på bergen

     såsom av ett stort folk.

 Hör, det sorlar av riken

     med hopade hednafolk.

 HERREN Sebaot mönstrar

     sin krigarskara.

 Ifrån fjärran land komma de,

     ifrån himmelens ända,

 HERREN och hans vredes redskap,

     för att fördärva hela jorden.

 Jämren eder, ty nära är HERRENS dag;

 såsom våld från den Allsvåldige kommer den.

 Därför sjunka alla händer ned,

 och alla människohjärtan förfäras.

 Man förskräckes, man gripes

     av ångest och kval,

 ja, våndas såsom en barnaföderska.

 Häpen stirrar den ene på den andre;

 röda såsom eldslågor äro deras ansikten.

 Se, HERRENS dag kommer,

     gruvlig och med förgrymmelse

     och med vredesglöd,

 för att göra jorden till en ödemark

 och utrota syndarna som där bo.
10 

 Ty himmelens stjärnor och stjärnbilder

 sända ej mer ut sitt ljus,

 solen går mörk upp,

 och månens ljus skiner icke.
11 

 Jag skall hemsöka jordens krets för dess ondska

 och de ogudaktiga för deras missgärning;

 jag skall göra slut på de fräckas övermod

 och slå ned våldsverkarnas högmod.
12 

 Jag skall göra en man mer sällsynt än fint guld,

 en människa mer sällsynt än guld från Ofir.
13 

 Därför skall jag komma himmelen att darra,

 och jorden skall bäva och vika från sin plats --

 genom HERREN Sebaots förgrymmelse,

 på hans glödande vredes dag.

14 

 Och likasom jagade gaseller

 och en hjord som ingen samlar

 vända de då hem, var och en till sitt folk,

 och fly, var och en till sitt land.
15 

 Men envar som upphinnes bliver genomborrad,

 och envar som gripes faller för svärd.
16 

 Deras späda barn krossas

     inför deras ögon,

 deras hus plundras,

     och deras kvinnor skändas.

17 

 Ty se, jag vill uppväcka mot dem mederna,

 som akta silver för intet

 och icke fråga efter guld.
18 

 Deras bågar skola fälla de unga männen,

 med frukten i moderlivet hava de intet förbarmande,

 och barnen skona de icke.
19 

 Och det skall gå med Babel, rikenas krona,

 kaldéernas ära och stolthet,

 likasom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra.
20 

 Aldrig mer skall det bliva bebyggt,

 från släkte till släkte skall det ligga obebott;

 ingen arab skall där slå upp sitt tält,

 ingen herde lägra sig där med sin hjord.
21 

 Nej, öknens djur skola lägra sig där,

 och dess hus skola fyllas av uvar;

 strutsar skola bo där,

 och gastar skola hoppa där.
22 

 Schakaler skola tjuta i dess palatser

 och ökenhundar i praktbyggnaderna.

 Snart kommer dess tid;

 dess dagar skola ej fördröjas.
Copyright information for Swe1917