Isaiah 18

Svar till budbärarna från Etiopien.

 Hör, du land där flygfän surra,

     du land bortom Etiopiens strömmar,

 du som har sänt budbärare över havet,

     i rörskepp hän över vattnet!

 Gån åstad, I snabba sändebud,

 till det resliga folket med glänsande hy,

 till folket som är så fruktat vida omkring,

 det starka och segerrika folket,

 vars land genomskäres av strömmar.

 I jordkretsens alla inbyggare,

     I som bon på jorden:

 sen till, när man reser upp

     baner på bergen,

 och när man stöter i basun,

     så lyssnen därtill.

 Ty så har HERREN sagt till mig:

 »I stillhet vill jag skåda ned från min boning,

 såsom solglans glöder

     från en klar himmel,

 såsom molnet utgjuter dagg

     under skördetidens hetta.»

 Ty förrän skördetiden är inne,

     just när blomningen är slut

 och blomman förbytes

     i mognad druva,

 skall han avskära rankorna

     med vingårdskniv

 och hugga av rotskotten

     och skaffa dem bort.

 Alltsammans skall lämnas till pris

     åt rovfåglarna på bergen

     och åt djuren på marken;

 rovfåglarna skola där hava sina nästen över sommaren

 och markens alla djur ligga där om vintern.

På den tiden skola skänker bäras fram till HERREN Sebaot från det resliga folket med glänsande hy, från folket som är så fruktat vida omkring, det starka och segerrika folket, vars land genomskäres av strömmar -- till den plats där HERREN Sebaots namn bor, till Sions berg.
Copyright information for Swe1917