Isaiah 21

Profetior om Öknen vid havet (Babel), Duma (Edom) och Arabien.Utsaga om Öknen vid havet.

 Likasom en storm

     som far fram i Sydlandet

 kommer det från öknen,

     från det fruktansvärda landet.

 En gruvlig syn

     har blivit mig kungjord:

 »Härjare härja,

     rövare röva.

 Drag upp, du Elam!

     Träng på, du Mediens folk!

 På all suckan

     vill jag göra slut.»

 Fördenskull darra

     nu mina länder,

 ångest griper mig,

     lik en barnaföderskas ångest;

 förvirring kommer över mig,

     så att jag icke kan höra,

 förskräckelse fattar mig,

     så att jag icke kan se.

 Mitt hjärta är utom sig,

     jag kväljes av förfäran;

 skymningen, som jag längtade efter,

     vållar mig nu skräck.

 Man dukar bord,

     man breder ut täcken,

     man äter och dricker.

 Nej, stån upp, I furstar;

     smörjen edra sköldar!

 Ty så har Herren

     sagt till mig:

 »Gå och ställ ut en väktare;

 vad han får se, det må han förkunna.

 Och om han ser ett tåg,

     ryttare par efter par,

 ett tåg av åsnor,

     ett tåg av kameler,

 då må han giva akt,

     noga giva akt.»

 Och denne ropade,

     såsom ett lejon ryter:

 »Herre, här står jag

     på vakt beständigt,

     dagen igenom,

 och jag förbliver

     här på min post

     natt efter natt.

 Och se, nu kommer här

     ett tåg av män,

     ryttare par efter par!»

 Och åter talade han och sade:

     »Fallet, fallet är Babel!

 Alla dess gudabeläten

     äro nedbrutna till jorden.»

10 

 O du mitt krossade,

     mitt söndertröskade folk,

 vad jag har hört

     av HERREN Sebaot,

 Israels Gud,

     det har jag förkunnat för eder.

11 Utsaga om Duma.

 Man ropar till mig från Seir:

 »Väktare, vad lider natten?

 Väktare, vad lider natten?»
12 

 Väktaren svarar:

     »Morgon har kommit,

     och likväl är det natt.

 Viljen I fråga mer, så frågen;

     kommen tillbaka igen.»

13 Utsaga över Arabien.

 Tagen natthärbärge i Arabiens vildmark,

 I karavaner från Dedan.
14 

 Må man komma emot de törstande

 och giva dem vatten.

 Ja, inbyggarna i Temas land

 gå de flyktande till mötes med bröd.
15 

 Ty de fly undan svärd,

 undan draget svärd,

 och undan spänd båge

 och undan krigets tunga.

16 Ty så har Herren sagt till mig: Om ett år, såsom dagakarlen räknar året, skall all Kedars härlighet vara förgången, 17 och föga skall då vara kvar av Kedars hjältars bågar, så många de äro. Ty så har HERREN, Israels Gud, talat.
Copyright information for Swe1917