Isaiah 23

Profetia om Tyrus.Utsaga om Tyrus.

Jämren eder, I Tarsis-skepp! Ty det är ödelagt, utan hus och utan gäster; från kittéernas land når dem budskapet härom.
Sitten stumma, I kustlandets invånare!

Köpmän från Sidon, sjöfarande män, uppfyllde dig;
av Sihors säd och Nilflodens skördar skaffade du dig vinning, i det du for över stora vatten och drev handel därmed bland folken. Men stå där nu med skam, du Sidon; ty så säger havet, havets fäste: »Så är jag då utan avkomma och har icke fött några barn, icke uppfött ynglingar, icke fostrat jungfrur.» När man får höra detta i Egypten, då bävar man vid ryktet om Tyrus.

 Dragen bort till Tarsis och jämren eder,

     I kustlandets invånare.

 Är detta eder glada stad,

     hon den urgamla,

 som av sina fötter bars till fjärran land,

     för att gästa där?

 Vem beslöt detta över Tyrus,

     henne som delade ut kronor,

 vilkens köpmän voro furstar,

     vilkens krämare voro stormän på jorden?

 HERREN Sebaot var den som beslöt det,

     för att slå ned all den stolta härligheten

 och ödmjuka alla stormän på jorden.

10 

 Bred nu ut dig över ditt land såsom Nilfloden,

     du dotter Tarsis;

     du bär ingen boja mer.

11 

 Han räckte ut sin hand över havet,

     han kom konungariken att darra;

 HERREN bjöd om Kanaans fästen

     att de skulle ödeläggas.
12 

 Han sade: »Du skall ej allt framgent

     få leva i fröjd,

 du kränkta jungfru,

     du dotter Sidon.

 Stå upp och drag bort till kittéernas land;

     dock, ej heller där får du ro.
13 

 Se, kaldéernas land,

     folket som förr ej var till,

 de vilkas land Assyrien gjorde till boning

     åt öknens djur,

 de resa där sina belägringstorn

     och omstörta stadens platser

     och göra den till en grushög.
14 

 Jämren eder, I Tarsis-skepp,

     ty edert fäste är förstört.»

15 På den tiden skall Tyrus ligga förgätet i sjuttio år, såsom rådde där alltjämt en och samma konung; men efter sjuttio år skall det gå med Tyrus, såsom det heter i visan om skökan:

16 

 »Tag din harpa

     och gå omkring i staden,

     du förgätna sköka;

 spela vackert

     och sjung flitigt,

 så att man kommer ihåg dig.»

17 Ty efter sjuttio år skall HERREN se till Tyrus, och det skall åter få begynna att taga emot skökolön och bedriva otukt med jordens alla konungariken i den vida världen. 18 Men hennes handelsförvärv och vad hon får såsom skökolön skall vara helgat åt HERREN; det skall icke läggas upp och icke gömmas, utan de som bo inför HERRENS ansikte skola av hennes handelsförvärv hava mat till fyllest och präktiga kläder.
Copyright information for Swe1917