Isaiah 27

Sång om HERRENS vingård. Israels förskingring och inbärgning.

 På den tiden skall HERREN

 med sitt svärd, det hårda,

     det stora och starka,

 hemsöka Leviatan,

     den snabba ormen,

 och Leviatan,

     den ringlande ormen,

 och skall dräpa draken,

     som ligger i havet.

 På den tiden skall finnas

     en vingård, rik på vin,

 och man skall sjunga om den:

 Jag, HERREN, är dess vaktar,

     åter och åter vattnar jag den.

 För att ingen skall skada den,

     vaktar jag den natt och dag.

 Jag vredgas icke på den;

 nej, om tistel och törne

     ville begynna strid,

 så skulle jag gå löst därpå

     och bränna upp alltsammans.

 Eller ock måste man söka skydd hos mig

     och göra fred med mig;

 ja, fred måste man göra med mig.

 I tider som komma skall Jakob skjuta rötter

 och Israel grönska och blomstra;

 jordkretsen skola de uppfylla med sin frukt.

 Har man väl plågat dem så, som han plågade deras plågare?

 Eller dräptes de så, som deras dräpta fiender blevo dräpta?

 Nej, väl näpste han folket, när han förkastade och försköt det,

 väl ryckte han bort det med sin hårda vind,

     på östanstormens dag;

 men därför kan ock Jakobs missgärning

     då bliva försonad

 och deras synds borttagande

     då giva fullmogen frukt,

 när alla stenar i deras altaren äro förstörda

 -- såsom då man krossar sönder kalkstycken --

 och när Aseror och solstoder ej mer resas upp.

10 

 Se, den fasta staden ligger öde,

 den har blivit en folktom plats,

     övergiven såsom en öken,

 kalvar gå där i bet

 och lägra sig där

     och avbita de kvistar där finnas.
11 

 Och när grenarna äro torra, bryter man av dem,

 och kvinnor komma

     och göra upp eld med dem.

 Ty detta är icke ett folk med förstånd;

 därför visar deras skapare dem intet förbarmande,

 och deras danare dem ingen misskund.

12 

 Och det skall ske på den tiden

 att HERREN anställer en inbärgning,

 från den strida floden intill Egyptens bäck;

 och I skolen varda insamlade,

 en och en, I Israels barn.
13 

 Och det skall ske på den tiden

 att man stöter i en stor basun;

 och de som hava varit borttappade i Assyriens land

 och fördrivna till Egyptens land,

     de skola då komma;

 och de skola tillbedja HERREN

 på det heliga berget i Jerusalem.
Copyright information for Swe1917