Isaiah 29

Ariels (Jerusalems) fall och upprättelse.

 Ve dig, Ariel, Ariel,

 du stad, där David slog upp sitt läger!

 Läggen år till år

 och låten högtiderna fullborda sitt kretslopp,

 så skall jag bringa Ariel i trångmål;

 jämmer skall följa på jämmer,

 och då bliver det för mig ett verkligt Ariel .

 Jag skall slå läger runt omkring dig

 och omsluta dig med vallar

 och resa upp bålverk emot dig.

 Då skall du tala djupt nedifrån jorden,

 och dina ord skola dämpade komma fram ur stoftet;

 din röst skall höras såsom en andes ur jorden,

 och ur stoftet skall du viska fram dina ord.

 Men främlingshopen skall bliva såsom fint damm

 och våldsverkarhopen såsom bortflyende agnar;

 plötsligt och med hast skall detta ske.

 Från HERREN Sebaot skall hemsökelsen komma,

 med tordön och jordbävning och stort dunder,

 med storm och oväder

 och med lågor av förtärande eld.

 Och hela hopen av alla de folk

 som drogo i strid mot Ariel,

 de skola vara såsom en drömsyn om natten,

 alla som drogo i strid mot det och dess borg

 och bragte det i trångmål.

 Såsom när den hungrige drömmer att han äter,

 men vaknar och känner sin buk vara tom,

 och såsom när den törstande drömmer att han dricker,

 men vaknar och känner sig törstig och försmäktande,

 så skall det gå med hela hopen av alla de folk

 som drogo i strid mot Sions berg.

 Stån där med häpnad, ja, varen häpna;

     stirren eder blinda, ja, varen blinda,

 I som ären druckna, men icke av vin,

     I som raglen, men icke av starka drycker.
10 

 Ty HERREN har utgjutit över eder

     en tung sömns ande

     och har tillslutit edra ögon;

 han har höljt mörker över profeterna

     och över siarna, edra ledare.

11 Och så har profetsynen om allt detta blivit för eder lik orden i en förseglad bok: om man räcker en sådan åt någon som kan läsa och säger: »Läs detta», så svarar han: »Jag kan det icke, den är ju förseglad», 12 och om man räcker den åt någon som icke kan läsa och säger: »Läs detta», så svarar han: »Jag kan icke läsa.»

13 

 Och HERREN har sagt:

 Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun

 och ärar mig med sina läppar,

 men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig,

 så att deras fruktan för mig

 består i inlärda människobud,
14 

 därför skall jag ännu en gång

     göra underbara ting mot detta folk,

     ja, underbara och förunderliga;

 de visas vishet skall förgås,

 och de förståndigas förstånd skall bliva förmörkat.

15 Ve eder, I som söken att dölja edra rådslag för HERREN i djupet, och som bedriven edra verk i mörkret, I som sägen: »Vem ser oss, och vem känner oss?» 16 Huru förvända ären I icke! Skall då leret aktas lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: »Han har icke gjort mig»? Eller skall bilden säga om honom som har format den: »Han förstår intet»?

17 

 Se, ännu allenast en liten tid,

 och Libanon skall förvandlas till ett bördigt fält

 och det bördiga fältet räknas såsom vildmark.
18 

 De döva skola på den tiden

 höra vad som läses för de,

 och de blindas ögon skola se

 och vara fria ifrån dunkel och mörker;
19 

 och de ödmjuka skola då känna

     allt större glädje i HERREN;

 och de fattigaste bland människor

     skola fröjda sig i Israels Helige.
20 

 Ty våldsverkarna äro då icke mer till,

     bespottarna hava fått en ände,

 och de som stodo efter fördärv äro alla utrotade,
21 

 de som genom sitt tal gjorde att oskyldiga blevo fällda

 och snärjde den som skulle skipa rätt i porten

 och genom lögn vrängde rätten för den rättfärdige.

22 

 Därför säger HERREN så till Jakobs hus,

 han som förlossade Abraham:

 Nu skall Jakob icke mer behöva blygas,

 nu skall hans ansikte ej vidare blekna;
23 

 ty när han -- hans barn -- få se mina händer verk ibland sig,

 då skola de hålla mitt namn heligt,

 de skola hålla Jakobs Helige helig

 och förskräckas för Israels Gud.
24 

 De förvillade skola då få förstånd,

 och de knorrande skola taga emot lärdom.
Copyright information for Swe1917