Isaiah 52

Glädjebudskapet om Sions förlossning.

 Vakna upp, vakna upp, ikläd dig

     din makt, o Sion;

 ikläd dig din högtidsskrud, Jerusalem,

     du heliga stad;

 ty ingen oomskuren eller oren skall vidare

     komma in i dig.

 Skaka stoftet av dig, stå upp

     och intag din plats, Jerusalem;

 lös banden från din hals,

     du fångna dotter Sion.
Ty så säger HERREN: I haven blivit sålda för intet; så skolen I ock utan penningar bliva lösköpta. Ja, så säger Herren, HERREN: Mitt folk drog i forna dagar ned till Egypten och bodde där såsom främlingar; sedan förtryckte Assur dem utan all rätt. Och vad skall jag nu göra här, säger HERREN, nu då man har fört bort mitt folk utan sak, nu då dess tyranner så skräna, säger HERREN, och mitt namn beständigt, dagen igenom, varder smädat? Jo, just därför skall mitt folk få lära känna mitt namn, just därför skall det förnimma på den dagen, att jag är den som talar; ja, se här är jag.

 Huru ljuvliga äro icke glädjebudbärarens fotsteg,

     när han kommer över bergen

 för att förkunna frid och frambära gott budskap

     och förkunna frälsning,

 i det han säger till Sion:

     »Din Gud är nu konung!»

 Hör, huru dina väktare upphäva sin röst

     och jubla allasammans,

 ty de se för sina ögon, huru HERREN

     vänder tillbaka till Sion.

 Ja, bristen ut i jubel tillsammans,

     I Jerusalems ruiner;

 ty HERREN tröstar sitt folk,

     han förlossar Israel.
10 

 HERREN blottar sin heliga

     arm inför alla hedningars ögon,

 och alla jordens ändar få se

     vår Guds frälsning.
11 

 Bort, bort, dragen ut därifrån,

 kommen icke vid det orent är;

 dragen ut ifrån henne, renen eder,

 I som bären HERRENS kärl.
12 

 Se, I behöven icke draga ut med hast,

 icke vandra bort såsom flyktingar,

 ty HERREN går framför eder,

 och Israels Gud slutar edert tåg.

                  Jesaja, 53 Kapitlet

              Herrens tjänares lidande och

                     förhärligande.

13 

 Se, min tjänare skall hava framgång;

 han skall bliva upphöjd och stor och högt uppsatt.
14 

 Såsom många häpnade över honom,

 därför att hans utseende var vanställt mer än andra människors

 och hans gestalt oansenligare än andra människobarns,
15 

 så skall han ock väcka förundran hos många folk;

 ja, konungar skola förstummas i förundran över honom.

 Ty vad aldrig har varit förtäljt för dem, det få de se,

 och vad de aldrig hava hört, det få de förnimma.
Copyright information for Swe1917