Isaiah 55

Inbjudning till HERRENS nådeförbund. Maning till omvändelse. HERRENS löftens underbara fullbordan.

 Upp, alla I som ären törstiga,

     kommen hit och fån vatten;

 och I som inga penningar haven,

     kommen hit och hämten säd och äten.

 Ja, kommen hit och hämten säd utan penningar

 och för intet både vin och mjölk.

 Varför given I ut penningar för det som ej är bröd

 och edert förvärv för det som icke kan mätta?

 Hören på mig, så skolen I få äta det gott är

 och förnöja eder med feta rätter.

 Böjen edra öron hit och kommen till mig;

 hören, så får eder själ leva.

 Jag vill sluta med eder ett evigt förbund:

 att I skolen undfå all den trofasta nåd jag har lovat David.

 Se, honom har jag satt till ett vittne för folken,

 till en furste och hövding för folken.

 Ja, du skall kalla på folkslag som du icke känner,

 och folkslag, som icke känna dig, skola hasta till dig

 för HERRENS, din Guds, skull,

 för Israels Heliges skull, när han förhärligar dig.

 Söken HERREN, medan han låter sig finnas;

 åkallen honom, medan han är nära.

 Den ogudaktige övergive sin väg

 och den orättfärdige sina tankar

 och vände om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom,

 och till vår Gud, ty han skall beskära mycken förlåtelse.

 Se, mina tankar äro icke edra tankar,

 och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN.

 Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden,

 så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar

 och mina tankar högre än edra tankar.
10 

 Ty likasom regnet och snön

 faller ifrån himmelen

 och icke vänder tillbaka dit igen,

 förrän det har vattnat jorden

 och gjort den fruktsam och bärande,

 så att den giver säd till att så

 och bröd till att äta,
11 

 så skall det ock vara med ordet

 som utgår ur min mun;

 det skall icke vända tillbaka till mig fåfängt

 utan att hava verkat, vad jag vill,

 och utfört det, vartill jag hade sänt ut det.
12 

 Ty med glädje skolen I draga ut,

 och i frid skolen I föras åstad.

 Bergen och höjderna

 skola brista ut i jubel, där I gån fram,

 och alla träd på marken skola klappa i händerna.
13 

 Där törnsnår nu finnas

     skola cypresser växa upp,

 och där nässlor stå

     skall myrten uppväxa.

 Och detta skall bliva HERREN till ära

 och ett evigt tecken, som ej skall plånas ut.
Copyright information for Swe1917