Isaiah 62

Dottern Sions frälsning ur fångenskapen.

 För Sions skull vill jag icke tiga,

 och för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro,

 förrän dess rätt går upp såsom solens sken

 och dess frälsning lyser såsom ett brinnande bloss.

 Och folken skola se din rätt

 och alla konungar din härlighet;

 och du skall få ett nytt namn,

 som HERRENS mun skall bestämma.

 Så skall du vara en härlig krona i HERRENS hand,

 en konungslig huvudbindel i din Guds hand.

 Du skall icke mer kallas

     »den övergivna»,

 ej heller skall ditt land

     mer kallas »ödemark»,

 utan du skall få heta

     »hon som jag har min lust i»,

 och ditt land skall få heta

     »äkta hustrun»;

 ty HERREN har sin lust i dig,

     och ditt land har fått sin äkta man.

 Ty såsom när en ung man bliver en jungrus äkta herre,

     så skola dina barn bliva dina äkta herrar,

 och såsom en brudgum fröjdar sig över sin brud,

     så skall din Gud fröjda sig över dig.

 På dina murar, Jerusalem,

     har jag ställt väktare;

 varken dag eller natt

     få de någonsin tystna.

 I som skolen ropa till HERREN,

     given eder ingen ro.

 Och given honom ingen ro förrän han åter

     har byggt upp Jerusalem

 och låtit det bliva ett ämne

     till lovsång på jorden.

 HERREN har svurit vid sin högra hand

     och sin starka arm:

 Jag skall icke mer giva din säd

     till mat åt dina fiender,

 och främlingar skola icke dricka ditt vin,

     frukten av din möda.

 Nej, de som insamla säden skola ock äta den

     och skola lova HERREN,

 och de som inbärga vinet skola dricka det

     i min helgedoms gårdar.
10 

 Dragen ut, dragen ut genom portarna,

     bereden väg för folket;

 banen, ja, banen en farväg

     rensen den från stenar,

 resen upp ett baner för folken.
11 

 Hör, HERREN höjer ett rop, och det når

     till jordens ända:

 Sägen till dottern Sion:

     Se, din frälsning kommer.

 Se, han har med sig sin lön,

     och hans segerbyte går framför honom.
12 

 Och man skall kalla dem »det heliga folket»,

     »HERRENS förlossade»;

 och dig själv skall man kalla »den mångbesökta staden»,

     »staden, som ej varder övergiven».
Copyright information for Swe1917