Jeremiah 8

Dom över obotfärdigheten.på den tiden, säger HERREN, skall man kasta Juda konungars och furstars ben, och prästernas och profeternas ben, och Jerusalems invånares ben ut ur deras gravarBar. 2,24. och kringströ dem inför solen och månen och himmelens hela härskara, som de hava älskat, tjänat och efterföljt, sökt och tillbett; man skall icke sedan samla dem tillhopa eller begrava dem, utan de skola bliva gödsel på marken.5 Mos. 4,19. 17,3. 2 Kon. 21,3. Och alla kvarblivna, de som lämnas kvar av detta onda släkte, skola hellre vilja dö än leva, vilka än de orter må vara, dit dessa kvarlämnade bliva fördrivna av mig, säger HERREN Sebaot.

Du skall ock säga till dem: Så säger HERREN:

 Om någon faller, står han ju upp igen;

     om någon går bort, vänder han ju tillbaka.

 Varför går det då bort

     i beständig avfällighet,

     detta folk i Jerusalem?

 Varför hålla de fast vid sitt svek

     och vilja icke vända tillbaka?

 Jag har givit akt och hört

     huru de tala vad orätt är;

 ingen enda finnes,

     som ångrar sin ondska,

     ingen säger: »Vad har jag gjort!»

 Alla löpa de bort, lika hästar

 som rusa åstad i striden.

 Till och med hägern under himmelen

     känner ju sin bestämda tid,

 och turturduvan, svalan och tranan

     taga i akt tiden för sin återkomst;

 mitt folk däremot

     känner ej HERRENS rätter.Jes. 1,3.

 Huru kunnen I då säga: »Vi äro visa

 och hava HERRENS lag ibland oss»?

 Icke så, de skriftlärdes lögnpenna

 har förvandlat den i lögn.

 Sådana visa skola komma på skam,

 komma till korta och bliva snärjda.

 De hava ju förkastat HERRENS ord,

     vari äro de då visa?5 Mos. 4,6. Job 5,16. 1 Kor. 3,19.
10 

 Så skall jag nu giva deras hustrur åt andra

     och deras åkrar åt erövrare

 Ty alla, både små och stora,

     söka orätt vinning;

 både profeter och präster

 fara allasammans med lögn,Jes. 56,11. Jer. 6,12 f.
11 

 de taga det lätt med helandet

     av dottern mitt folks skada;

 de säga: »Allt står väl till, allt står väl till»,

     och dock står icke allt välHes. 13,10.
12 

 De skola komma på skam, övade styggelse.

 Likväl känna de alls icke skam

 och veta icke av att blygas.

 Därför skola de falla bland de andra;

 när hemsökelsen träffar dem,

 skola de komma på fall, säger HERREN.

13 

 Jag skall bortrycka och förgöra dem, säger HERREN.

 Inga druvor växa på vinträden,

 och inga fikon på fikonträden,

 utan till och med löven äro vissnade:

 De bud jag gav dem överträda de.Jes. 5,5 f. Matt. 21,19. Luk. 13,6 f.

14 

 Varför sitta vi här stilla?

 Församlen eder och låt oss fly

     in i de befästa städerna

     och förgås där;

 ty HERREN, vår Gud, vill förgöra oss,

     han giver oss gift att dricka

     därför att vi syndade mot HERREN.Jer. 4,5. 9,15. 23,15,
15 

 V bida efter frid,

     men intet gott kommer,

 efter en tid då vi skulle bliva helade,

     men se, förskräckelse kommer.Jer. 14,19.
16 

 Från Dan hör man

     frustandet av hans hästar;

 för hans hingstars gnäggande

     bävar hela landet.

 De komma och förtära

     landet med allt vad däri är,

     staden med dem som bo däri.Jer. 4,15.
17 

 Ty se, jag sänder emot eder

     ormar, basilisker,

 mot vilka ingen besvärjelse hjälper,

     och de skola stinga eder,

     säger HERREN.

18 

 Var skall jag finna vederkvickelse i min sorg?

     Mitt hjärta är sjukt i mig.
19 

 Hör, dottern mitt folk ropar

     i fjärran land:

 »Finnes då icke HERREN i Sion?

 Är dennes konung icke mer där?»

 Ja, varför hava de förtörnat mig med sina beläten,

     med sina främmande avgudar?Mik. 4,9.
20 

 Skördetiden är förbi,

     sommaren är till ända,

 och ingen frälsning har kommit oss till del.
21 

 Jag är förkrossad,

     därför att dottern mitt folk så krossas,

 jag går sörjande,

     häpnad har gripit mig.
22 

 Finnes då ingen balsam i Gilead,

     finnes ingen läkare där?

 Eller varför bliver dottern mitt folk

     icke helad från sina sår?Jer. 46,11.
Copyright information for Swe1917